• Od roku 2010 istnieje międzynarodowy Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”, organizowany w Warszawie przez fundację o tej samej nazwie, z jej liderem Januszem Prusinowskim. W 2011 roku była zrealizowana trzecia już edycja tego festiwalu. Formuła jest niezwykle pojemna, gdyż oprócz koncertów muzyki in crudo w wykonaniu autentycznych wiejskich muzyków, a także miejskich kontynuatorów tego rodzaju wykonawstwa, zapraszani są muzycy jazzowi i klasyczni z różnych krajów.

 • Festiwale folkowe Trzy spośród licznych festiwali folkowych w Polsce zawierają formułę konkursową. Konkurs Muzyki Folkowej w ramach Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja” stawia swoim uczestnikom regulaminowy wymóg wykonywania muzyki inspir...
 • Spośród wielkiej liczby festiwali muzyki ludowej, jakie odbywają się każdego roku w naszym kraju, najważniejszy jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie od 1966 roku.

 • Działania w obszarze tradycyjnej kultury muzycznej, jak również współczesne formy jej kultywowania i uprawiania mają się w Polsce coraz lepiej. Sama muzyka ludowa w jej wersji tradycyjnej zyskuje coraz większe grono popularyzatorów i odbiorców. Przyczynił się do tego niewątpliwie jubileuszowy Rok Kolberga, w którym zainicjowano nowe programy wspierające tradycyjną kulturę ludową i umożliwiono rozwój projektów o charakterze systemowym, ale który to Rok odsłonił także dotychczasowe osiągnięcia nieformalnych grup i stowarzyszeń animujących działania lokalne w miastach i wsiach. W 2015 roku wiele inicjatyw stanowiło kontynuację idei i programów wcześniej podjętych, ale pojawiły się również nowe ciekawe wydarzenia – także te z zamierzeniem cykliczności i ciągłości, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

 • Ważnymi wydarzeniami, znacząco wpływającymi na wizerunek folku, są konkursy, zarówno sceniczne, jak i fonograficzne.

 • Rok 2015 był szczególnie bogaty w wydarzenia i bardzo udany dla polskiej muzyki folkowej. Obfitował w wiele istotnych zjawisk: festiwali, koncertów, wydawnictw, które pokazują wagę twórczości reinterpretującej tradycje ludowe jako jednego z najistotniejszych i najciekawiej rozwijających się nurtów szeroko pojętej muzyki popularnej.

 • Potwierdzeniem klasy polskich wykonawców folkowych są ich dokonania międzynarodowe. Kapela Maliszów wystąpiła na prestiżowym brytyjskim festiwalu „Womad”, a Karolina Cicha & Bart Pałyga, zespoły Sutari i Muzykanci – na targach muzyki świata „Womex” w Budapeszcie. Zespoły Sutari, Lautari i Hańba! zagrały też na katowickim Off Festivalu, co zaowocowało ich sesjami nagraniowymi dla amerykańskiej rozgłośni KEXP.

 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2015:   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH IM. WŁADYSŁAWA TREBUNI-TUTKI (w ramach 47. Międzynarodowego Festiwalu...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2011: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH – KONKURS ZESPOŁÓW, KAPEL, SOLISTÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH Złote Ciupagi: w...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2012: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH -- KONKURS ZESPOŁÓW, KAPEL, SOLISTÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH Złote Ciupagi: w kategorii zespołów tradycyjnych:...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2013: MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH (w ramach XLV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zako...
 • Do najbardziej wyrazistych przejawów muzycznej aktywności folkowych artystów – zarówno tych doświadczonych, jak i debiutantów – należą konkursy, zarówno sceniczne, jak i fonograficzne. Budzą też one spore zainteresowanie publiczności.

 • Najważniejszym przejawem żywotności muzyki folkowej są koncerty, a kwintesencją owych spotkań z muzyką graną na żywo są festiwale. Oczywiście, to właśnie festiwale, najczęściej kilkudniowe, ze względu na swój rozmach są najbardziej spektakularnym wyrazem scenicznej siły folku.

 • Jednym z najważniejszych wydarzeń, związanych z kulturą tradycyjną, był w 2016 roku jubileusz pięćdziesięciolecia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Przegląd konkursowy wraz z imprezami towarzyszącymi odbywał się w dniach 24-26 czerwca.

 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej i folkowej, odbywających się w Polsce w roku 2016:   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH IM. WŁADYSŁAWA TREBUNI-TUTKI (w ramach 48. Międzynarodoweg...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza