• Tak jak to dzieje się co pięć lat, rok 2015 zdominował Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, tym razem zorganizowany po raz siedemnasty. Rekordowa była liczba zgłoszeń – 450 kandydatów z 45 krajów.

 • Laureaci wybranych konkursów wykonawczych, odbywających się w Polsce w roku 2015:   17. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA I nagroda i złoty medal: Seong-Jin Cho (Korea Południowa) II nagroda i srebrny medal: Charle...
 • Laureaci wybranych konkursów kompozytorskich, odbywających się w Polsce w roku 2015:   57. KONKURS MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA I Nagroda im. Tadeusza Bairda (ufundowana przez Alinę Sawicką-Baird, żonę Kompozytora): Jaku...
 • Laureaci wybranych konkursów wykonawczych, odbywających się w Polsce w roku 2011: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW „GAUDE CANTEM” Grand Prix: Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gda...
 • Laureaci wybranych konkursów kompozytorskich, odbywających się w Polsce w roku 2011: KONKURS MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA I nagroda: Piotr Tabakiernik za utwór Paroles gelees   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTOR...
 • Fundusz promocyjny Związku Artystów Wykonawców STOART działa na podstawie regulaminiu uchwalonego podczas Nazwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 4 marca 2012 roku. Celem Funduszu jest promowanie artystycznej działalności...
 • W 2011 roku w muzyce alternatywnej w zakresie fonografii bezapelacyjnym zwycięzcą rankingów jest Michał Jacaszek z płytą Glimmer, co wiąże się także z tym, że płyta ta wywołała spore zainteresowanie za granicą.

 • Unsound & Off 2011

  22-07-2024  | Autor: Antoni Beksiak

  Najważniejsze wśród festiwali alternatywy roku 2011 to krakowski "Unsound" oraz katowicki "Off".

 • Nawiązując do słownikowego sensu wyrazu „alternatywny”, rozumie się przezeń twórczość, która stanowić może kontrpropozycję wobec treści klasyfikowanych jako mainstream, aczkolwiek funkcjonuje w pokrewnym obszarze stylistycznym i charakteryzują ją wspólne inspiracje i podobne cele artystyczne. Muzyka alternatywna powstaje zwykle w poczuciu pewnego istotnego braku, wyczerpania, w opozycji wobec konserwatyzmu. Bardzo często wiąże się z brakiem możliwości przemówienia, wywołanym monopolizacją rynku i środków przekazu przez koncerny i organizacje muzyków. Pozwala zaistnieć odrębnemu środowisku i ukazać inne, kontrastowe spojrzenie na rudymenty. Termin ten krzyżuje się z innymi określeniami, jak „podziemie”, „off”, „niezależny”.

 • Jednym z efektów przewartościowań ostatnich dwóch dekad jest postrzeganie współczesnej muzyki poważnej, zwłaszcza tej powstającej od lat 50. XX wieku, jako zjawiska w znacznym stopniu oderwanego od historycznej muzyki poważnej („...
 • Swobodna improwizacja

  22-07-2024  | Autor: Antoni Beksiak
  Swobodna improwizacja jest ideą twórczą powstałą na skrzyżowaniu konsekwencji freejazzowych przełomów lat 60. oraz dokonań twórczości kompozytorskiej drugiej połowy XX wieku, w szczególności w jej aspekcie antydeterministycznym,...
 • Twórca poza hierarchią

  22-07-2024  | Autor: Antoni Beksiak

  Na Zachodzie interesującym zjawiskiem, związanym z przekształceniami w hierarchii sztuk, jest pojawienie się postaci „twórcy totalnego” – artysty, który z równym sukcesem artystycznym działa w obszarze zbliżonym do muzyki rozrywkowej (w szczególności w ramach kultury klubowej), jak w najbardziej „ambitnych” dziedzinach muzyki awangardowej, nierzadko zresztą przybywając z okolic tej pierwszej.

 • Instalacje, multimedia, interakcje w polskiej perspektywie to bardzo ciekawy temat – nie z powodu szczególnego bogactwa, a jako studium twórczości „bezpańskiej”, niemającej w kraju tradycji i funkcjonującej pomiędzy środowiskami.

 • Rok 2012 okazał się przełomem dla kreatywnego zaplecza sceny alternatywnej. Z powodzeniem działała cała sfera małych wydawnictw, których nie można było zaliczyć ani do fonograficznych gigantów (majors), ani do średniej wielkości oficyn niezależnych. Mowa tutaj o drobnych firmach, które wydają zazwyczaj od kilku do kilkunastu tytułów rocznie, w nakładach rzadko przekraczających 1500 egzemplarzy. Produkują kasety i płyty winylowe, często na wyjątkowym poziomie edytorskim. Część z nich nabiera wręcz charakteru dzieł sztuki.

 • Analizując kształt życia muzycznego odzwierciedlający przemiany strukturalne, należy rozpoznać także nową sytuację w dziedzinie edukacji muzycznej. Wcześniej podział na artystów samouków i formalnie wykształconych przebiegał z grubsza według ...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza