• W 2016 roku miało miejsce kilka wydarzeń konferencyjnych poświęconych muzyce tradycyjnej, które zasługują na szczególną uwagę. W dniach 16-17 kwietnia odbyło się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego IV Krajowe Seminarium Etnomuzykolo...
 • Muzyk ludowy

  23-07-2024  | Autor: Maria Baliszewska

  Muzyk ludowy jest to dziś postać trudna do zdefiniowania. Podobnie jak trudne jest definiowanie terminu „lud”, „ludowość”, „muzyka ludowa”. Anonimowy w przeszłości twórca i wykonawca dziś ma imię i nazwisko, często prawa autorskie i wykonawcze.

 • W roku 1992 zaczęła działać grupa Bractwo Ubogich, która jako pierwsza uznała w swoich poszukiwaniach muzycznych za pierwszorzędne odwołanie się do tzw. polskich źródeł (w istocie to źródła wielokulturowe), czyli do muzyki in crudo, poprzez wprowadzenie oryginalnego repertuaru, tradycyjnych stylów i technik wykonawczych. Można przyjąć, że zapoczątkowało to w Polsce nurt muzyki zwanej revival.

 • 2016 był kolejnym rokiem, podczas którego klasę polskich wykonawców folkowych potwierdzały ich dokonania międzynarodowe – koncerty, warsztaty, rezydencje.

 • Dla muzyki tradycyjnej najważniejszy jest Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, impreza o długiej, bo 45-letniej tradycji, o wielkim znaczeniu dla podtrzymania, popularyzacji i edukacji w zakresie polskiej tradycji. Dla muzyki folkowej najważniejszy jest Festiwal Folkowy Polskiego Radia „Nowa Tradycja” (od 1998) i konkurs Folkowy Fonogram Roku (Studio Koncertowe Polskiego Radia). 

 • Od roku 2010 istnieje międzynarodowy Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”, organizowany w Warszawie przez fundację o tej samej nazwie, z jej liderem Januszem Prusinowskim. W 2011 roku była zrealizowana trzecia już edycja tego festiwalu. Formuła jest niezwykle pojemna, gdyż oprócz koncertów muzyki in crudo w wykonaniu autentycznych wiejskich muzyków, a także miejskich kontynuatorów tego rodzaju wykonawstwa, zapraszani są muzycy jazzowi i klasyczni z różnych krajów.

 • Festiwale folkowe Trzy spośród licznych festiwali folkowych w Polsce zawierają formułę konkursową. Konkurs Muzyki Folkowej w ramach Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja” stawia swoim uczestnikom regulaminowy wymóg wykonywania muzyki inspir...
 • Spośród wielkiej liczby festiwali muzyki ludowej, jakie odbywają się każdego roku w naszym kraju, najważniejszy jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie od 1966 roku.

 • Działania w obszarze tradycyjnej kultury muzycznej, jak również współczesne formy jej kultywowania i uprawiania mają się w Polsce coraz lepiej. Sama muzyka ludowa w jej wersji tradycyjnej zyskuje coraz większe grono popularyzatorów i odbiorców. Przyczynił się do tego niewątpliwie jubileuszowy Rok Kolberga, w którym zainicjowano nowe programy wspierające tradycyjną kulturę ludową i umożliwiono rozwój projektów o charakterze systemowym, ale który to Rok odsłonił także dotychczasowe osiągnięcia nieformalnych grup i stowarzyszeń animujących działania lokalne w miastach i wsiach. W 2015 roku wiele inicjatyw stanowiło kontynuację idei i programów wcześniej podjętych, ale pojawiły się również nowe ciekawe wydarzenia – także te z zamierzeniem cykliczności i ciągłości, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

 • Ważnymi wydarzeniami, znacząco wpływającymi na wizerunek folku, są konkursy, zarówno sceniczne, jak i fonograficzne.

 • Rok 2015 był szczególnie bogaty w wydarzenia i bardzo udany dla polskiej muzyki folkowej. Obfitował w wiele istotnych zjawisk: festiwali, koncertów, wydawnictw, które pokazują wagę twórczości reinterpretującej tradycje ludowe jako jednego z najistotniejszych i najciekawiej rozwijających się nurtów szeroko pojętej muzyki popularnej.

 • Potwierdzeniem klasy polskich wykonawców folkowych są ich dokonania międzynarodowe. Kapela Maliszów wystąpiła na prestiżowym brytyjskim festiwalu „Womad”, a Karolina Cicha & Bart Pałyga, zespoły Sutari i Muzykanci – na targach muzyki świata „Womex” w Budapeszcie. Zespoły Sutari, Lautari i Hańba! zagrały też na katowickim Off Festivalu, co zaowocowało ich sesjami nagraniowymi dla amerykańskiej rozgłośni KEXP.

 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2015:   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH IM. WŁADYSŁAWA TREBUNI-TUTKI (w ramach 47. Międzynarodowego Festiwalu...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2011: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH – KONKURS ZESPOŁÓW, KAPEL, SOLISTÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH Złote Ciupagi: w...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2012: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH -- KONKURS ZESPOŁÓW, KAPEL, SOLISTÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH Złote Ciupagi: w kategorii zespołów tradycyjnych:...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza