• Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania, m.in. prowadzenia portali taniecPOLSKA.pl i Tance.edu.pl oraz innych stron tematycznych własnych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów wł...
  • Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze szwajcarskimi partnerami RESO i Pro Helvetią zorganizował w lipcu 2013 warsztaty z dramaturgii tańca dla międzynarodowej grupy uczestników. Prowadzone przez znanego dramaturga Guy Coolsa warsztaty zgromadziły dwudziestu uczestników z Polski, Szwajcarii i Rumunii.

  • Instytut Muzyki i Tańca był współorganizatorem zakończonego w maju 2015 roku europejskiego programu European Video Dance Heritage (http://evdhproject.eu) zrzeszającego kilkanaście instytucji europejskich. Celem programu była m.in. dbałość o europejs...
  • Warsztaty dla menadżerów W ramach trwającego do końca 2014 projektu zorganizowane zostały przez Instytut Muzyki i Tańca warsztaty dla młodych menadżerów tańca Produkcja i promocja tańca w Polsce (Warszawa, 13–14 września), w któ...
  • Terytoria Choreografii Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie to program prezentacji tańca współczesnego z udziałem artystów, pedagogów i teoretyków tańca skupionych wokół Polskiej Platformy Tańca 2014. Pro...
  • W 2013 roku w ramach nowego „Programu wydawniczego” Instytut Muzyki i Tańca ukazały się trzy pierwsze publikacje: Kryształowy łabędź carskiego Petersburga Jacka Tokarczyka (Wydawnictwo Księży Młyn), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O i...
  • Poza programem wydawniczym Instytutu Muzyki i Tańca warto zwrócić uwagę na co najmniej dwie pozycje, które ukazały się w 2014 roku. Pierwszą z nich jest monumentalna biografia twórcy Baletów Rosyjskich Diagilew w tłum...
  • Rok 2016 nie obfitował niestety w nowości wydawnicze w dziedzinie tańca, niemniej ukazało się kilka ciekawych nowych pozycji. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany Tomasza Nowaka wydał Instytut Muzykologii Uniwer...
  • Mamy obecnie w Polsce dawną muzykę ludową, w pewnym stopniu wciąż związaną z obrzędowością i życiem codziennym, jest bliska jej muzyka odżywająca, czyli muzyka różniąca się od tradycyjnej tylko świadomym i pełnym szacunku podejściem wykonawcy do ludowego oryginału. Jest muzyka stylizowana, uprawiana przez zespoły pieśni i tańca, która w mniejszym lub większym stopniu odbiega od tradycyjnej, jej główną cechą jest dostosowanie do wymogów estrady i pokazu scenicznego. Jest muzyka folkowa z wszelkimi odmianami, jej twórcy przede wszystkim czerpią z tradycyjnej muzyki polskiej, ale też z innych źródeł. 

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza