• Na szczególną uwagę w 2013 roku zasługują dokonania polskich twórców za granicą w dziedzinie opery. Znakomicie przyjęta – nie tylko przez niemiecką krytykę – została premiera Kobiety bez cienia Richarda Straussa, którą w Bayerisches Staatsoper w Monachium wystawił Krzysztof Warlikowski. Wydarzeniem była też wrześniowa premiera Eugeniusza Oniegina Piotra Czajkowskiego na inaugurację sezonu w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

 • W 2011 roku podjęte zostały działania mające na celu regulację prawa medialnego obowiązującego w Polsce, co wyrażało się w resorcie kultury pracami nad ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych usługach medialnych.

 • W roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, nie brakło wykonań muzyki twórców za granicą najlepiej z Polską kojarzonych: Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego. Warto zatem zwrócić uwagę na wydarzenia z muzyką innych polskich kompozytorów współczesnych.

 • W latach dziewięćdziesiątych wielu analityków sektora kulturalnego postulowało odciążenie władz publicznych w zakresie finansowania kultury i aktywizację innych tzw. alternatywnych form finansowania, do których można zaliczyć między innymi sponsoring i mecenat. Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem rozmaitych form takiego finansowania – należy do nich np. finansowanie społecznościowe (crowdfounding) lub wpływy z tytułu tzw. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Trwa ofensywa polskich reżyserów operowych.

 • W 2014 roku organizacje społeczne i instytucje publiczne prowadzące działalność muzyczną wykorzystywały liczne narzędzia alternatywnego finansowania zadań statutowych. Można zaliczyć do nich mechanizm tzw.1%, związany z możliwością przekazywania przez podatników, będących osobami fizycznymi jednego procenta podatków dochodowych na rzecz organizacji pożytku publicznego, sponsoring i donacje oraz crowdfounding – nowe źródło finansowania projektów artystycznych.

 • W 2014 roku, tak jak i w latach poprzednich, polscy reżyserzy i śpiewacy byli wyjątkowo aktywni za granicą.

 • Definicja organizacji pożytku publicznego Organizacja pożytku publicznego to szczególna formuła prawna wprowadzona ustawą z 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacjami takimi mogą być organizacje pozarządo...
 • Festiwal współczesnej muzyki w Huddersfield (Anglia) stał się ponownie, dzięki inicjatywie Instytutu Adama Mickiewicza, ważnym forum prezentacji nowej polskiej twórczości, podobnie jako to miało miejsce w roku 2015. W programie znalazła się w...
 • Wg stanu na dzień 15 września 2015 roku łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 roku wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego. Beneficjentami tych wpłat było 7888 organizacji pożytku publicznego.

 • Spektakl w reżyserii Mariusza Trelińskiego otworzył we wrześniu sezon 2016/2017 w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Był to Tristan i Izolda Wagnera pod kierownictwem Simona Rattle’a i ze znakomitymi śpiewakami wagnerowskimi w rolach tytułowych: Niną Stemme...
 • Według danych GUS w 2014 roku status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiadało 8,7 tys. podmiotów. „Wśród 7,4 tys. OPP, które w 2014 r. otrzymały odpis 1% od podatku PIT, średnia kwota tego odpisu wyniosła 68,1 tys. zł, ...
 • Nowym i ważnym elementem w polskim życiu muzycznym były programy rezydencji kompozytorów w filharmoniach, które obejmują wykonania ich utworów (w tym prawykonania), czasem także możliwość zaprogramowania koncertów filharmonicznych przez kompozytorów-rezydentów.

 • „Wg stanu na dzień 15 września 2016 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego (…) Liczba podatników, którzy w...
 • Ważną rolę w stymulowaniu twórczości kompozytorskiej odgrywa program zamówień Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu mają powstać 92 utwory, które będą wykonane do końca roku 2013.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza