• Od wielu lat kwestia udziału sponsoringu i mecenatu w budżetach organizacji kulturalnych budzi kontrowersje. W Europie wpływy pochodzące z tego tytułu w znikomym stopniu zasilają placówki muzyczne. W USA czy Kanadzie rozbudowany system donacji i spo...
 • Idea zamówień kompozytorskich podjęta została w 1993 roku przez Program 2 Polskiego Radia. Zamówienia radiowe były zazwyczaj podyktowane konkretnymi planami koncertowymi, tak samodzielnymi Polskiego Radia, jak i związanymi z projektami przygotowywanymi dla potrzeb międzynarodowych transmisji w ramach działań Europejskiej Unii Nadawców (EBU) czy wynikającymi ze współpracy Polskiego Radia z festiwalami "Warszawska Jesień" i Warszawskie Spotkania Muzyczne. Podstawowym więc mechanizmem zamówień stała się w ostatnich latach akcja zamówień Związku Kompozytorów Polskich, realizowana z środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz Warszawy.

 • Sponsoring poza kilkoma wyjątkami nie odgrywa ważnej roli w finansowaniu działalności instytucji muzycznych. Według przedstawionych przez Instytut Muzyki iTańca danych z 2013 roku[1] średni wpływ badanych filharmonii polskich z tego tytułu wynosił 175 tys...
 • Na 54. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda Nagroda Główna podzielona została na dwie i przyznana ex aequo Kamilowi Koseckiemu za utwór Muzyczna maszyna oraz Jakubowi Polaczykowi za utw&oacut...
 • Crowdfounding w Polsce

  04-07-2020  | Autor: Jerzy Łysiński
  Nową, interesującą metodą pozyskiwania źródeł finansujących projekty artystyczne jest tzw. crowdfounding. Crowfounding jest dzieckiem współczesnej rewolucji informatycznej i towarzyszącego jej rozwoju serwisów społecznościowych. Właśni...
 • Tak jak to dzieje się co pięć lat, rok 2015 zdominował Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, tym razem zorganizowany po raz siedemnasty. Rekordowa była liczba zgłoszeń – 450 kandydatów z 45 krajów.

 • Do aktywnych portali zajmujących się finansowaniem społecznościowym w Polsce można zaliczyć portal sportowy Fans4Club, Megatotal.pl – portal niezależnych tworców, Siepomaga.pl – portal charytatywny, Fundujesz.pl – realizujący projekty społeczne oraz portale zajmujące się w mniejszym lub większym stopniu także finansowaniem przedsięwzieć z dziedziny muzyki klasycznej - Wspieramkulture.pl, Polakpotrafi.pl, Odpalprojekt.pl.

 • Laureaci wybranych konkursów wykonawczych, odbywających się w Polsce w roku 2015:   17. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA I nagroda i złoty medal: Seong-Jin Cho (Korea Południowa) II nagroda i srebrny medal: Charle...
 • Crowdfunding w roku 2014

  04-07-2020  | Autor: Jerzy Łysiński
  Finansowanie społecznościowe w Polsce realizowane jest za pośrednictwem dwóch portali crowdfundingowych, odpowiedników brytyjskiej strony Kickstarter – Wspieram.to oraz Polak.Potrafi.pl. Dziesięć najbardziej zaawansowanych projekt&oacu...
 • Laureaci wybranych konkursów kompozytorskich, odbywających się w Polsce w roku 2015:   57. KONKURS MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA I Nagroda im. Tadeusza Bairda (ufundowana przez Alinę Sawicką-Baird, żonę Kompozytora): Jaku...
 • Polska Fundacja Muzyczna została powołana do istnienia w listopadzie 2003 roku. Jej jedynym celem statutowym jest "niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych".

 • Laureaci wybranych konkursów wykonawczych, odbywających się w Polsce w roku 2011: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW „GAUDE CANTEM” Grand Prix: Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gda...
 • Fundacja "Dom Muzyka Seniora" ustanowiona została przez fundatora Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie aktem notarialnym w dniu 25 marca 2004 roku. Jej głównym celem było doprowadzenie do utworzenia Domu Muzyka Seniora zapewniającego poczucie bezpieczeństwa artystom muzykom, którzy zeszli już z estrad koncertowych, a ze względu na trudności życiowe wieku podeszłego wymagają pomocy innych osób.

 • Laureaci wybranych konkursów kompozytorskich, odbywających się w Polsce w roku 2011: KONKURS MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA I nagroda: Piotr Tabakiernik za utwór Paroles gelees   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTOR...
 • Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS powołany został uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 18 grudnia 1970 roku. Jego celem statutowym jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o tr...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza