• Obraz polskiej muzyki ostatnich lat jest wielowymiarowy i wielowątkowy, trudno byłoby go sprowadzić do jednego mianownika. To samo dotyczy całej muzyki europejskiej, w której też takiego mianownika znaleźć nie można. Przyglądając się jednak tej muzyce – nie tylko polskiej zresztą – warto zauważyć, że już nastąpiła w niej pokoleniowa zmiana warty i coraz istotniejszą rolę odgrywają kompozytorzy urodzeni po czasie awangard ubiegłego stulecia, którzy najważniejsze rzeczy w swej twórczości wypowiedzą zapewne w stuleciu obecnym.

 • W roku 2015 odbyło się kilka ważnych inicjatyw na polu edukacyjnym, przeznaczonych dla młodych wykonawców muzyki dawnej.

 • W roku 2011 wzbudzili swą muzyką szersze zainteresowanie kompozytorzy: Wojciech Blecharz, Jagoda Szmytka i Marcin Stańczyk.

 • Ważną rolę w kształtowaniu świata tańca spełniają programy edukacyjne, również te wykraczające poza skierowane do specjalistów, liczne warsztaty tańca.

 • Tak jak w kilku poprzednich latach, wśród licznych w roku 2012 prawykonań utworów polskich zwracały uwagę dokonania twórców młodych, liczących mniej niż 40 lat. W omówieniach koncertów i festiwali najczęściej powtarzały się nazwiska kompozytorów, którzy należą do czołówki młodszej generacji: Wojciech Blecharz, Stanisław Bromboszcz, Aleksandra Gryka, Paweł Hendrich, Maciej Jabłoński, Dobromiła Jaskot, Aleksander Kościów, Sławomir Kupczak, Andrzej Kwieciński, Aleksander Nowak, Dariusz Przybylski, Marcin Stańczyk, Jagoda Szmytka, Agata Zubel, Wojciech Ziemowit Zych. Do tej niepełnej listy warto dodać kilku innych twórców: Dominik Karski, Justyna Kowalska-Lasoń, Tomasz Jakub Opałka, Sławomir Wojciechowski, Joanna Woźny i Artur Zagajewski.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę odbywały się w ciągu całego 2012 roku warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść swoje umiejętności zawodowe.

 • Dzięki festiwalom i innym wydarzeniom koncertowym, konkursom oraz nagraniom swą obecność na polskiej scenie muzyki współczesnej wyraźnie zaznaczyli młodzi kompozytorzy: Piotr Peszat, Marta Śniady, Agnieszka Stulgińska, Mikołaj Laskowski i Jacek Sotomski.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2013 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności zawodowych.

 • W dzisiejszej muzyce polskiej trudno byłoby mówić o dominacji pewnej postawy estetycznej tak, jak niegdyś można było wskazać na przewagę zainteresowań sonorystyką bądź fascynację prostotą lub tendencjami neoromantycznymi.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2015 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności zawodowych.

 • Do najbardziej spektakularnych zagranicznych sukcesów polskich kompozytorów w 2013 roku zaliczyć należy pierwszą nagrodę Marcina Stańczyka na Toru Takemitsu Award – największym i najbardziej prestiżowym konkursie kompozytorskim w Japonii, zdobytą za utwór SIGHS – hommage à Fryderyk Chopin (jurorem jednoosobowej komisji był w roku 2013 sir Harrison Birtwistle), oraz najwyższą notę dla kompozycji Agaty Zubel Not I na sopran, zespół instrumentalny i elektronikę do tekstu dramatycznego monologu Samuela Becketta na 60. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Pradze.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2014 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności...
 • Z nowych polskich oper 2011 roku chyba największe zainteresowanie wzbudziła Madame Curie Elżbiety Sikory. Utwór zamieszkałej w Paryżu gdańskiej kompozytorki miał prawykonanie 15 listopada w Paryżu w Sali UNESCO, w Operze Bałtyckiej pokazany został 25 listopada.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2016 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności...
 • Młodzi kompozytorzy polscy zaznaczyli swą obecność na międzynarodowej scenie muzyki współczesnej: utwory Agaty Zubel wykonywał m.in. Klangforum Wien – w dość powszechnej opinii monograficzny koncert kompozytorki w wykonaniu austriackiego zespołu był najciekawszą spośród prezentacji twórczości młodych na festiwalu „Sacrum Profanum” w Krakowie.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza