• W lutym 2013 w Bytomiu odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej siedziby zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, ktorego dziekanem jest Jacek Łumiński. W budynku znajduje się osiem sal do ćwiczeń przystosowanych do zajęć z tańca oraz ...
 • W roku 2015 miało miejsce kilka ważnych inscenizacji współczesnych oper kompozytorów polskich. Niewątpliwie najżywszy oddźwięk wzbudziło prawykonanie 26 czerwca Czarodziejskiej góry Pawła Mykietyna według powieści Tomasza Manna, które odbyło się w ramach festiwalu „Malta” w Poznaniu. Współtwórcami dzieła byli reżyser Andrzej Chyra, dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk oraz artysta sztuk wizualnych Mirosław Bałka.

 • W roku szkolnym 2014/2015 w pięciu państwowych szkołach baletowych proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami wyglądały następująco: W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, kt&oac...
 • Wśród licznych prawykonań nowych utworów polskich w roku 2014 ważnym wydarzeniem stało się wykonanie IV Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego - dzieła, które miało zabrzmieć po raz pierwszy w roku 2010 w Londynie, lecz kompozytor nie zdążył go w całości zinstrumentować (zmarł 20 listopada 2010). Pracę tę dokończył Mikołaj Górecki, syn kompozytora.

 • W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych, w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło je łącznie 58 absolwentów. W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, którego dziekanem jest Jacek Łumiński...
 • Cechą wielu polskich oper wykonanych po raz pierwszy w roku 2016 było wykraczanie poza charakterystyki gatunku, w stronę multimediów, poprzez nietypowe miejsca wykonań. Wiele ze scenicznych propozycji młodych kompozytorów obywało się bez, niegdyś niezbędnych, atrybutów, jak fabuła, gra aktorska czy dekoracje.

 • W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych. Proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami w roku szkolnym 2015/2016 wyglądały następująco:   Liczba uczniów w 2016 OSB ...
 • Premiery operowe 2016

  17-04-2021  | Autor: Jacek Marczyński

  Najważniejszą premierą 2016 roku był czerwcowy Tristan i Izolda w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w inscenizacji Mariusza Trelińskiego. Niezależnie od krytycznych recenzji pod adresem realizacji czy wykonawców tytułowych ról (Melanie Diener i Jay Hunter Morris), dostrzec trzeba, że był to pierwszy po 48 latach pokaz na scenach polskich tego największego dramatu miłosnego w dziejach opery.

 • Najważniejszym tematem w roku szkolnym 2012/13 było ogłoszenie i wprowadzenie do szkół pilotażowych reformy szkół muzycznych I stopnia.

 • Muzyka współczesna na świecie wiele zawdzięcza działającym już niekiedy od kilkudziesięciu lat (London Sinfonietta, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern) orkiestrom kameralnym, złożonych przeważnie z wyspecjalizowanych w nowej muzyce solistów, które dzięki stabilnym warunkom zatrudnienia muzyków i możliwości częstego występowania na koncertach osiągnęły poziom niedostępny wykonawcom nową muzyką parającym się tylko sporadycznie. Również w Polsce nie brak muzyków pragnących poświęcić się wykonywaniu nowszej twórczości oraz studiowaniu specyficznych problemów z nią związanych – w sprzyjających warunkach mogliby oni pozostawać do dyspozycji polskich kompozytorów oraz systematycznie zaznajamiać polskie środowisko muzyczne oraz szersze kręgi słuchaczy z ważnymi osiągnięciami muzyki na świecie.

 • Podział na działy stawia przed całą społecznością szkołą wyzwania o charakterze organizacyjnym, informacyjnym, tworzy potrzebę nowych kompetencji i form współdziałania nauczycieli, jak również bardziej wielofunkcyjne podejście do zadań edukacyjnych placówki. Zadania świadomego konstruowania jej profilu i tożsamości wymagają konkretnych i zintegrowanych działań animacyjnych ze strony dyrekcji szkół wspieranych działaniami centralnymi.

 • [w kolejności chronologicznej] XIV Forum Lutosławskiego (12-18 lutego)Obok Lutosławskiego bohaterem Forum w roku 2011 był Paweł Mykietyn, kompozytor-rezydent Filharmonii Narodowej w sezonie 2010/11 (podtytuł Forum brzmiał „Od Ravela do Mykietyna&rdq...
 • Zachowania muzyczne są na ogół zachowaniami wyuczonymi. Mając to na względzie, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek głębszą analizę wydarzeń na muzycznej scenie bez odwołania się do jej kontekstów edukacyjnych. Odwołania takie winny obejmować zarówno działanie w sferze oświaty publicznej (powszechną edukację muzyczną), szkolnictwie artystycznym, jak i inne, relatywnie nowe zjawiska w tym zakresie.

 • Ważnym miejscem prezentacji nowych dokonań kompozytorów polskich są festiwale, zwłaszcza poświęcone w całości lub w znacznej części muzyce współczesnej. Obok prawykonań przyniosły one wiele wydarzeń związanych z wykonaniami uznanych już pozycji polskiej muzyki współczesnej.

 • W okresie między 13 marca a 10 maja 2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, mające na celu przygotowanie pełnego zestawienia inicjatyw, programów i działalności o charakterze edukacyjnym realizowanych przez wszystkie filharmonie, orkiestry, teatry muzyczne i opery działające na terenie całego kraju. Zebrane w ten sposób wyniki miały stać się przyczynkiem do dyskusji nad kondycją tego obszaru muzycznej edukacji, jak i polem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza