• Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe oraz niezwykle liczne organizacje pozarządowe. Systemową metodę wsparcia dla takich przedsięwzięć ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są programy, w których dotacje na wydarzenia przyznawane są w trybie konkursowym.

 • Aktywne i skuteczne poszukiwania idiomu muzyki dawnej właściwego dla każdej epoki – wynikłe zarówno z odkryć teoretyków i budowniczych instrumentów, jak też artystycznej intuicji i wyobraźni wykonawców – rozpoczęto na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Holandii, Belgii, Anglii, Austrii i Szwajcarii (Schola Cantorum Basiliensis). Dla artystów polskich chcących podążać podobną drogą jedyną szansą były zagraniczne studia muzyczne lub starania o wyjazdy na specjalistyczne kursy mistrzowskie.

 • Programy MKiDN w roku 2015

  17-04-2021  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część przedsięwzięć muzycznych w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Syste...
 • Jeżeli dość problematyczny termin „muzyka dawna” ograniczyć jedynie do XVIII-wiecznego repertuaru (wyłączając klasycyzm), a zwłaszcza do kompozycji Johanna Sebastiana Bacha oraz Georga Friedricha Händla, można śmiało stwierdzić, że rok 2015 w Polsce obfitował w wiele bardzo wartościowych wydarzeń z udziałem artystów zarówno rodzimych, jak i zagranicznych. Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja muzyki dawniejszej – należałoby tutaj wymienić niemal wszystkie podjęte inicjatywy z zakresu muzyki średniowiecznej i renesansowej, których niewielka liczba niemal nie pozwala na wybór tych najważniejszych.

 • Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową metodę wsparcia ...
 • Muzyka dawna – rozumiana zazwyczaj jako powstała przed połową XVIII wieku, choć w przypadku muzyki polskiej nie byłoby być może bezzasadne przesunięcie tej cezury na koniec istnienia I Rzeczypospolitej – pozostaje na marginesie repertuar&oacute...
 • Programy MKiDN w roku 2014

  17-04-2021  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część życia muzycznego w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową met...
 • „Muzyka dawna” – ta trudno definiowalna, najpojemniejsza i zarazem chyba najbardziej zróżnicowana wewnętrznie kategoria, w której mieści się wiele wieków muzycznej działalności człowieka, spotyka się w Polsce z coraz większym uznaniem. Pod względem repertu...
 • Programy MKiDN w roku 2016

  17-04-2021  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część przedsięwzięć muzycznych w Polsce to działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową...
 • Rok 2013 potwierdził umocnienie dostrzeżonej już w poprzednich latach tendencji do rozszerzania repertuaru poza kanon najpopularniejszych dzieł operowych. Polskie teatry sięgają obecnie nie tylko po utwory współczesnych polskich kompozytorów: Krzysztofa Meyera (Cyberiada, Teatr Wielki w Poznaniu), Krzysztofa Pendereckiego (Diabły z Loudun, Opera Narodowa, Ubu Rex, Opera Bałtycka) czy Pawła Szymańskiego (Qudsja Zaher, Opera Narodowa). Na polskich scenach zaczynają się pojawiać opery ważne w historii XX-wiecznej muzyki.

 • Kompozytor – rezydent Program nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w ...
 • Spośród wielkich imprez 2013 roku nadal mocną pozycję utrzymuje sierpniowy Festiwal „Chopin i jego Europa”. Na jego dziewiątą edycję, mającą podtytuł „Od Chopina do Lutosławskiego” złożyło się ponad 30 koncertów. Po raz kolejny wystąpiły legendarne pianist...
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów. Pierwszy rodzaj finansowany jest z budżetu państwa: są to stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres, nie dłuższy jednak niż trzy kolejne miesi...
 • W 2011 roku w filharmoniach, jak zawsze, w wykonywanym repertuarze przeważała klasyka i romantyzm; w bardziej prowincjonalnych duży udział ma też muzyka lżejsza, operetkowa. Im mniejszy ośrodek, tym mniejsze zróżnicowanie repertuaru. Polskiej muzyki grywa się w filharmoniach niewiele, dosłownie pojedyncze utwory (wyjątkiem są imprezy poświęcone muzyce współczesnej, jak Forum Lutosławskiego w Filharmonii Narodowej czy Świętokrzyskie Dni Muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach). Wyjątkiem jest tu Filharmonia Narodowa. Rok Mahlera został uczczony z największym naciskiem w Filharmonii Krakowskiej. Pojedyncze dzieła były też wykonywane w innych miejscach kraju. Nie było zwiększonej obecności muzyki Liszta w związku z jego rocznicą, tylko pojedyncze koncerty.

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów: finansowane z budżetu państwa stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres stypendia dotyczące działalności twórczej, w tym muzyki, czy ...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza