• Muzyk ludowy

  23-07-2024  | Autor: Maria Baliszewska

  Muzyk ludowy jest to dziś postać trudna do zdefiniowania. Podobnie jak trudne jest definiowanie terminu „lud”, „ludowość”, „muzyka ludowa”. Anonimowy w przeszłości twórca i wykonawca dziś ma imię i nazwisko, często prawa autorskie i wykonawcze.

 • W roku 1992 zaczęła działać grupa Bractwo Ubogich, która jako pierwsza uznała w swoich poszukiwaniach muzycznych za pierwszorzędne odwołanie się do tzw. polskich źródeł (w istocie to źródła wielokulturowe), czyli do muzyki in crudo, poprzez wprowadzenie oryginalnego repertuaru, tradycyjnych stylów i technik wykonawczych. Można przyjąć, że zapoczątkowało to w Polsce nurt muzyki zwanej revival.

 • 2016 był kolejnym rokiem, podczas którego klasę polskich wykonawców folkowych potwierdzały ich dokonania międzynarodowe – koncerty, warsztaty, rezydencje.

 • W 2014 roku organizacje społeczne i instytucje publiczne prowadzące działalność muzyczną wykorzystywały liczne narzędzia alternatywnego finansowania zadań statutowych. Można zaliczyć do nich mechanizm tzw.1%, związany z możliwością przekazywania przez podatników, będących osobami fizycznymi jednego procenta podatków dochodowych na rzecz organizacji pożytku publicznego, sponsoring i donacje oraz crowdfounding – nowe źródło finansowania projektów artystycznych.

 • Definicja organizacji pożytku publicznego Organizacja pożytku publicznego to szczególna formuła prawna wprowadzona ustawą z 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacjami takimi mogą być organizacje pozarządo...
 • Wg stanu na dzień 15 września 2015 roku łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 roku wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego. Beneficjentami tych wpłat było 7888 organizacji pożytku publicznego.

 • Według danych GUS w 2014 roku status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiadało 8,7 tys. podmiotów. „Wśród 7,4 tys. OPP, które w 2014 r. otrzymały odpis 1% od podatku PIT, średnia kwota tego odpisu wyniosła 68,1 tys. zł, ...
 • „Wg stanu na dzień 15 września 2016 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego (…) Liczba podatników, którzy w...
 • Od wielu lat kwestia udziału sponsoringu i mecenatu w budżetach organizacji kulturalnych budzi kontrowersje. W Europie wpływy pochodzące z tego tytułu w znikomym stopniu zasilają placówki muzyczne. W USA czy Kanadzie rozbudowany system donacji i spo...
 • Sponsoring poza kilkoma wyjątkami nie odgrywa ważnej roli w finansowaniu działalności instytucji muzycznych. Według przedstawionych przez Instytut Muzyki iTańca danych z 2013 roku[1] średni wpływ badanych filharmonii polskich z tego tytułu wynosił 175 tys...
 • Crowdfounding w Polsce

  23-07-2024  | Autor: Jerzy Łysiński
  Nową, interesującą metodą pozyskiwania źródeł finansujących projekty artystyczne jest tzw. crowdfounding. Crowfounding jest dzieckiem współczesnej rewolucji informatycznej i towarzyszącego jej rozwoju serwisów społecznościowych. Właśni...
 • Do aktywnych portali zajmujących się finansowaniem społecznościowym w Polsce można zaliczyć portal sportowy Fans4Club, Megatotal.pl – portal niezależnych tworców, Siepomaga.pl – portal charytatywny, Fundujesz.pl – realizujący projekty społeczne oraz portale zajmujące się w mniejszym lub większym stopniu także finansowaniem przedsięwzieć z dziedziny muzyki klasycznej - Wspieramkulture.pl, Polakpotrafi.pl, Odpalprojekt.pl.

 • Crowdfunding w roku 2014

  23-07-2024  | Autor: Jerzy Łysiński
  Finansowanie społecznościowe w Polsce realizowane jest za pośrednictwem dwóch portali crowdfundingowych, odpowiedników brytyjskiej strony Kickstarter – Wspieram.to oraz Polak.Potrafi.pl. Dziesięć najbardziej zaawansowanych projekt&oacu...
 • Polska Fundacja Muzyczna została powołana do istnienia w listopadzie 2003 roku. Jej jedynym celem statutowym jest "niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych".

 • Fundacja "Dom Muzyka Seniora" ustanowiona została przez fundatora Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie aktem notarialnym w dniu 25 marca 2004 roku. Jej głównym celem było doprowadzenie do utworzenia Domu Muzyka Seniora zapewniającego poczucie bezpieczeństwa artystom muzykom, którzy zeszli już z estrad koncertowych, a ze względu na trudności życiowe wieku podeszłego wymagają pomocy innych osób.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza