Konferencje o muzyce tradycyjnej w roku 2016

W 2016 roku miało miejsce kilka wydarzeń konferencyjnych poświęconych muzyce tradycyjnej, które zasługują na szczególną uwagę.

W dniach 16-17 kwietnia odbyło się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego IV Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne „Muzyka tradycyjna i miasto”, organizowane przez stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Seminarium to jest miejscem wymiany refleksji i doświadczeń zarówno środowiska naukowego jak i środowiska hobbystów dokumentujących lokalne tradycje muzyczne.

Z wielkim rozmachem organizacyjnym, merytorycznym i artystycznym, w dniach 18-21 października, odbył się II Kongres Kultury Regionów, zatytułowany „Współśnić dziedzictwo”, zainicjowany przez MCK Sokół w Nowym Sączu. Było to rzeczywiste, wieloaspektowe i wielośrodowiskowe spotkanie konferencyjne i artystyczne wokół wartości, jakie niesie ze sobą dziedzictwo kulturowe we wszystkich swoich wymiarach.

Koniec roku przyniósł jeszcze jedno istotne wydarzenie – seminarium Akademii Kolberga pt. „Jutro zaczyna się wczoraj. Kultura jako dźwignia rozwoju wsi” w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Tratwa”, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Oskara Kolberga. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, działacze samorządowi, animatorzy kultury, lokalna społeczność (w tym wiejscy muzykanci).

Weronika Grozdew-Kołacińska
2017-05-29

 

Kategorie

Muzyka klasyczna