• Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2015:   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH IM. WŁADYSŁAWA TREBUNI-TUTKI (w ramach 47. Międzynarodowego Festiwalu...
 • Od czasu przełamania monopolu PWM pojawiło się w Polsce wiele nowych wydawnictw muzycznych, oferujących publikacje książkowe lub nutowe. Sporą grupę stanowią wśród nich wydawnictwa akademickie i uniwersyteckie, działające przy wyższych uczelniach muzycznych. Drugą grupę stanowią nowe prywatne wydawnictwa, a trzecią - wydawnictwa będące częścią instytucji kultury. Czwartą grupę stanowią wydawnictwa książkowe, w których działalności książki muzyczne pojawiają się sporadycznie.

 • Rok 2014 przyniósł kilkanaście nowych książek, wydanych z okazji obchodów Roku Kolberga czyli 200. rocznicy urodzin wybitnego folklorysty i etnografa. Ukazały się m.in. dwie znaczące pozycje biograficzne o jubilacie: bogato ilustrowany album ...
 • Lista podmiotów w układzie alfabetycznym. Każda metryczka podmiotu obejmuje 3 pola danych: 1. skróconą nazwę wydawnictwa (na potrzeby alfabetycznego układu list), 2. pełną nazwę formalnie (prawnie) zatwierdzoną oraz 3. profil czyli kró...
 • W Polsce działa kilkanaście wytwórni zajmujących się muzyką poważną. Do najbardziej aktywnych zaliczyć można m. in.: Acte Préalable, CD Accord, BeArTon, DUX Recording Producers, Fundację „Pro Musica Camerata”, Musicon, POLmusic, Polskie Nagrania, Selene Records.

 • Taniec współczesny w Polsce animowany jest przede wszystkim dzięki stałej obecności w programach festiwali krajowych i międzynarodowych. Również dla baletu ta formuła nabiera coraz istotniejszego znaczenia jako urozmaicenie repertuaru i okazja do zaproszenia zagranicznych zespołów. W 2011 odbyły się kolejne edycje tych imprez, które od lat pełnią funkcję głównych scen i miejsc aktywizujących środowisko, kontynuowane były także przedsięwzięcia o relatywnie krótkiej historii oraz pojawiły się nowe inicjatywy.

 • Z największych wydarzeń artystycznych 2012 w ramach festiwali należałoby wymienić wizytę Tanztheater Bremen w ramach 9. Poznańskiej Wiosny Baletowej z rekonstrukcją spektaklu Reinhild Hoffmann Callas, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie i Dni Sztuki Tańca.

 • Festiwale tańca jak zawsze zapewniły wizyty znakomitych zespołów i twórców z całego świata. Mogliśmy oglądać m.in. zespół Billa T. Jonesa (Festiwal Rozdroże), Cullberg Balet (Dni Sztuki Tańca), Needcompany (Maltafestival), ...
 • Międzynarodowe festiwale jak zawsze zapewniły obecność na polskiej scenie największych nazwisk światowego tańca. W 2015 roku największe emocje wzbudziły niewątpliwie pokazy spektakli Company Wayne McGregor oraz Paul Taylor Dance Company, niemniejsze pojawienie się legendy niemieckiego tańca współczesnego – Susanne Linke czy belgijskiej grupy Ultima Vez.

 • Nie maleje aktywność organizatorów festiwali i przeglądów, ich liczba utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i nadal jest to jedna z głównych form prezentacji tańca współczesnego w Polsce. Międzynarodowe festiwale jak...
 • Lista krajowych i międzynarodowych festiwali i przeglądów tańca w kolejności kalendarzowej w 2016: „(sic!) four seasons”, 12 lutego – 14 października, Warszawa: rozłożony na przestrzeni całego roku festiwal skoncentrowany na tań...
 • Proces zdobywania danych statystycznych odnoszących się do muzyki w Polsce jest dość skomplikowany. Wydaje się, że instytucje badawcze nie doceniają, czy też nawet marginalizują tę sferę.

 • Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o finansowaniu kultury muzycznej ze źródeł państwowych Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2009 roku stanowiły 0,53% wydatków budżetu państwa i 3,79% wydatków jednostek samorządu terytor...
 • W roku 2015 miały miejsce kolejne odsłony tzw. trzeciego nurtu – łączenia jazzu z muzyką klasyczną. Trwała fascynacja polskich jazzmanów ojczystym folklorem.

 • Jazz w Polsce 2014

  22-07-2024  | Autor: Krystian Brodacki

  Coraz ważniejszym wyróżnikiem jazzu uprawianego w Polsce jest poszukiwanie inspiracji w polskim folklorze, już nie powierzchowne, lecz pogłębione. Ten nurt wiązał się w 2014 z faktem, iż był to Rok Kolberga, który wespół z wcześniejszymi inicjatywami odbił się twórczym echem w środowiskach muzycznych, w tym – i jazzowym. Z drugiej strony od pewnego czasu zauważamy w polskim jazzie tendencję „patriotyczną”: wielu muzyków jazzowych otwarcie deklaruje swe przywiązanie do polskości, do polskiej tradycji muzycznej.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza