• Od początku działalności do podstawowych zadań Instytutu Muzyki i Tańca należy wsparcie, prezentacja i promocja młodych polskich muzyków. Służą temu, między innymi, programy rezydencyjne IMiT – „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta –...
 • Muzykoteka szkolna

  23-04-2012 
  Muzykoteka Szkolna to portal edukacyjny, którego głównym celem jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej w Polsce, a w rezultacie wykształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury. Użytkownicy otrzymają nowoczesne narzędzie wspom...
 • W czasopiśmie "Wychowanie Muzyczne" (nr 5/2011) został opublikowany artykuł profesor Zofii Bernatowicz "Emocja i refleksja w działaniach animatora muzyki". Tekst jest autoryzowanym wystąpieniem przygotowanym na I Forum Liderów Animacji Muzycznej, które odb...
 • Prezentujemy kolejny raport z dziedziny edukacji: „Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty”, wydany przez Instytut Muzyki i Tańca i Stowarzyszenie im. Kodálya. Badanie zostało p...
 • Muzyk ludowy

  15-06-2024  | Autor: Maria Baliszewska

  Muzyk ludowy jest to dziś postać trudna do zdefiniowania. Podobnie jak trudne jest definiowanie terminu „lud”, „ludowość”, „muzyka ludowa”. Anonimowy w przeszłości twórca i wykonawca dziś ma imię i nazwisko, często prawa autorskie i wykonawcze.

 • W roku 1992 zaczęła działać grupa Bractwo Ubogich, która jako pierwsza uznała w swoich poszukiwaniach muzycznych za pierwszorzędne odwołanie się do tzw. polskich źródeł (w istocie to źródła wielokulturowe), czyli do muzyki in crudo, poprzez wprowadzenie oryginalnego repertuaru, tradycyjnych stylów i technik wykonawczych. Można przyjąć, że zapoczątkowało to w Polsce nurt muzyki zwanej revival.

 • 2016 był kolejnym rokiem, podczas którego klasę polskich wykonawców folkowych potwierdzały ich dokonania międzynarodowe – koncerty, warsztaty, rezydencje.

 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2013: MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH (w ramach XLV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zako...
 • Nie istnieje w Polsce – w odróżnieniu od wielu krajów europejskich – systemowy program nauczania folkloru muzycznego na żadnym z poziomów edukacji – ani powszechnej, ani artystycznej.

 • Festiwale tworzą sytuację święta, odbywając się zwykle raz lub dwa razy do roku, ale tym, co jest potrzebne w największym stopniu środowisku muzyki tradycyjnej jest oczywiście edukacja. Wiodące organizacje jako główne swoje zadanie realizują właśnie projekty edukacyjne.

 • Wydawnictwa fonograficzne z dziedziny muzyki tradycyjnej i folkowej mają małe nakłady, wydawcy są rozproszeni i brakuje informacji o nich. To prawdziwie chałupnicza działalność, choć oczywiście jest kilka serii wydanych w sposób systemowy.

 • Rok 2011 przyniósł kilka bardzo ważnych wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną. Jednym z nich są Pieśni ze Kożyna, wydane przez białostockie Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (inicjatorka – Julita Charytoniuk). Płyta ta zajęła II miejsce na konkursie Fonogram Źródeł 2011. Jest to zapis repertuaru pieśniowego i opowieści dwóch śpiewaczek z wymienionej wsi.

 • Pierwszą nagrodę i tytuł Folkowego Fonogramu Roku 2012 przyznano ex equo dla płyt Nord Kapeli ze Wsi Warszawa oraz Adieu Adama Struga. W konkursie na najlepszą płytę z muzyka tradycyjną „Fonogram Źródeł” w 2013 roku pierwszą nagrodę zdobył Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk za dwie antologie: Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane, 18-20 kwietnia 1952 oraz Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte. Pieśni i muzyka Kielecczyzny.

 • Muzyka ludowa w mediach

  15-06-2024  | Autor: Maria Baliszewska

  Promocja i prezentacja polskiej muzyki ludowej w mediach jest skromna, ale istnieje. Najwięcej muzyki ludowej nadaje Polskie Radio.

 • Muzyka folkowa / world music sukcesywnie, choć powoli, zdobywa dla siebie coraz więcej miejsca w ogólnopolskich i lokalnych mediach.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza