Muzyka współczesna na antenie Polskiego Radia (2011)

W roku 2011 w Programie 2 Polskiego Radia, podobnie jak w latach poprzednich, muzyka współczesna miała swoje stałe miejsca w ramówce i jej udział w całości programów muzycznych, w stosunku do odpowiednich proporcji w wielu innych rozgłośniach publicznych w Europie, można uznać za niemały.

Muzyce współczesnej poświęcone były dwie audycje w tygodniu („Nokturny” w  poniedziałki i wtorki od 23 do 1 w nocy), które prowadzili Andrzej Chłopecki, Ewa Szczecińska i Marek Zwyrzykowski, ponadto czwartkowy  „Nokturn”, w którym dominowała współczesna muzyka „alternatywna”. W nocnych audycjach „Fantazja polska” (po godzinie pierwszej) około 50 procent stanowiła polska muzyka współczesna. Czwartkowa Filharmonia Dwójki od 19.00 do 21.30 nadawała koncerty muzyki współczesnej, często z materiałów otrzymanych z Europejskiej Unii Radiowej.

Gorzej wyglądała sytuacja pod względem innych funkcji pełnionych przez Radio: w połowie lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono reformę strukturalną redakcji i przestała istnieć kierowana przez  Andrzeja Chłopeckiego redakcja muzyki współczesnej jako osobny dział, co wpłynęło na stopniowe obniżenie znaczenia muzyki współczesnej w całokształcie polityki programowej. Dla porównania: redakcja muzyki ludowej przekształciła się wówczas w Centrum Kultury Ludowej z własnym  kierownikiem, osobną strukturą, dużą ilością audycji oraz etatów dla ludzi, którzy zajmują się festiwalem i konkursem muzyki folkowej, wydawaniem płyt z muzyką ludową, dział ten otrzymuje dotacje z Ministerstwa. Program 2, podobnie jak całe Polskie Radio, od lat znajduje się na granicy wypłacalności – wydaje się jednak, że w sytuacji ogólnego niedostatku muzyka współczesna jest na szarym końcu.

Zespoły radiowe (NOSPR, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra „Amadeus” Agnieszki Duczmal), w ramach „normy” obowiązkowych nagrań nie wzbogaciły w sposób istotny dźwiękowej dokumentacji polskiej muzyki współczesnej. Zaniedbywanie twórczości współczesnej na rzecz repertuaru romantycznego i klasycznego jest nieuzasadnione zwłaszcza w przypadku zespołów radiowych, ponieważ autorzy audycji radiowych z muzyką niewspółczesną z reguły wolą sięgać do znanych już nagrań renomowanych wykonawców ze świata.

Przez wiele lat nagrania dokonywane przez zespoły radiowe były corocznie zgłaszane do Trybuny Kompozytorów UNESCO – czuwał nad tym zmarły we wrześniu 2012 Andrzej Chłopecki. Pozostaje żywić nadzieję, że ta dobra tradycja będzie po jego śmierci kontynuowana.

Krzysztof Kwiatkowski Polska muzyka współczesna w roku 2011,
w: Muzyka polska 2011. Raport roczny, Warszawa 2013

Kategorie

Jazz Muzyka klasyczna