Prace doktorskie obronione w 2012 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2012 (w kolejności alfabetycznej)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

 • Mariusz Piotr Bogdanowicz: Wieloznaczeniowość i rola kontrabasu we współczesnym małym zespole jazzowym na wybranych przykładach. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Teresa Borowczyk-Pekowska: Psychologia kobiety w operze Tosca na podstawie inscenizacji tradycyjnej i współczesnej. Promotor: prof. Katarzyna Rymarczyk
 • Damian Borowicz: Problemy wykonawcze opery barokowej na przykładzie dzieła Dydona i Eneasz Henry’ego Purcella. Promotor: prof. Janusz Stanecki
 • Kamila Kułakowska: Pieśń Ofelii – tekst i jego muzyczna interpretacja na podstawie kompozycji Johannesa Brahmsa, Richarda Straussa i Hermanna Reuttera. Promotor: prof. Hanna Michalak
 • Ksenia Miłosława Miśkiewicz: Psalmy Dawidowe w wybranych opracowaniach polskich kompozytorów XX wieku. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska
 • Bożena Magdalena Mrózek: Chóralna muzyka renesansu i baroku w percepcji współczesnego odtwórcy – dyrygenta. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska
 • Krzysztof Pełech: Znaczenie twórczości Jorge Morela we współczesnej literaturze gitarowej na przykładzie wybranych kompozycji i opracowań. Promotor: prof. Alina Gruszka
 • Jadwiga Stanek: Sonaty altówkowe: op. 11 nr 4, op. 25 nr 4, op. 31 nr 4 Paula Hindemitha – stylistyka, interpretacja i recepcja wybranych dzieł w kontekście XX-wiecznej formy sonatowej na altówkę. Promotor: prof. Jan Paruzel
 • Witold Zalewski: Religijna twórczość organowa polskich kompozytorów XX wieku. Spojrzenie poprzez pryzmat możliwości wykorzystania jej w liturgii Kościoła Katolickiego. Promotor: prof. Radosław Marzec

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

 • Mariusz Barszcz: Różnorodność stylistyczna a zagadnienia interpretacyjne i wykonawcze w utworach polskiej muzyki klarnetowej drugiej połowy XX wieku. Promotor: prof. Janusz Kopczyński
 • Konrad Boniński: Twórcze wykorzystanie odmian trąbki oraz różnorodność stylów i technik wykonawczych w dziełach współczesnych kompozytorów polskich na przykładzie wybranych utworów Mikołaja Gąsieńca, Zdzisława Szostaka, Olgi Hans, Andrzeja Krauze. Promotor: prof. Igor Cecocho
 • Sylwia Burnicka-Kalischewska: Muzyczno-literacka przestrzeń cyklu pieśni Myrten 25 Roberta Schumanna i jej znaczenie dla jakości wykonawstwa artystycznego. Promotor: prof. Jolanta Gzella
 • Dorota Cegielska: Świadomość konsekwencji artystyczno-technicznych w procesie wykonawczym utworów A. Tansmana, J. Francaixa, A. Joliveta realizowanych na fagocie systemu niemieckiego. Promotor: prof. Krzysztof Kamiński
 • Agnieszka Chenczke-Orłowska: Wizualizacja stylistycznych aspektów twórczości Aleksandra Tansmana w interpretacjach ruchowych utworów muzycznych. Promotor: prof. Małgorzata Kupsik
 • Robert Fender: Inspiracje folklorem narodowym w twórczości instrumentalnej kompozytorów XIX i XX w. na przykładzie wybranych kompozycji. Promotor: prof. Agata Jarecka
 • Leszek Kołodziejski: Współczesne możliwości wykonawcze w polskiej literaturze akordeonowej na podstawie wykonań wybranych kompozycji Zbigniewa Bargielskiego, Bogdana Dowlasza, Andrzeja Krzanowskiego, Michała Moca, Krzysztofa Olczaka, Bogdana Precza, Bronisława Kazimierza Przybylskiego i Andrzeja Tuchowskiego. Promotor: prof. Zbigniew Ignaczewski
 • Jacek Owczarek: Kontakt improwizacja jako sposób budowania wypowiedzi scenicznej tancerza w spektaklu Zdarzenia. Promotor: prof. Elżbieta Aleksandrowicz
 • Gabriela Silva: Postać Abigaille z opery Nabucco jako przykład heroiny Verdiowskiej z wczesnej fazy twórczości kompozytora. Promotor: dr hab. Janusz Ratajczak
 • Dorota Stanisławska: Różnorodność stylistyczna polskiej literatury altówkowej drugiej połowy XX wieku. Aspekty brzmieniowe i wykonawcze na przykładzie wybranych utworów. Promotor: prof. Jolanta Kukuła-Kopczyńska
 • Robert Stefański: Problematyka wykonawcza w polskiej muzyce klarnetowej na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie kompozycji: Marcela Chyrzyńskiego – Trzy preludia na klarnet i fortepian (1990), Ryszarda Osady – Capriccio na klarnet i media elektroniczne (2005), Pawła Mykietyna – Choć doleciał Dedal – trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1990), Mikołaja Góreckiego – Transfiguracje na klarnet solo (2004), Marcina Stańczyka – Laterna na klarnet, wiolonczelę, fortepian, perkusję i elektronikę (2008). Promotor: prof. Janusz Kopczyński
 • Tomasz Tarnawczyk: Symfonie kompozytorów polskich powstałe w latach 1944-56 w świetle kształtowania się i obowiązywania doktryny socrealistycznej. Promotor: prof. Ewa Kowalska-Zając
 • Ludwika Maja Tomaszewska: Transkrypcje instrumentalne źródłem poszukiwań nowych walorów brzmieniowych, inspirującym do indywidualnej formy wypowiedzi artysty w kontekście wybranych dzieł Ludwiga van Beethovena i Igora Strawińskiego. Promotor: prof. Izabela Ceglińska
 • Artur Zagajewski: Balet Sceny chronofotograficzne jako realizacja idei niezależności warstwy muzycznej i choreograficznej. Promotor: prof. Zygmunt Krauze

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

 • Olga Anikiej: Tradycja i nowatorstwo faktury fortepianowej S. Rachmaninowa. Analiza wybranych dzieł kompozytora w aspekcie wykonawczym. Promotor: Regina Michalak
 • Maciej Fortuna: Kreacja dzieła inspirowana współczesnymi możliwościami elektronicznego przetwarzania dźwięku trąbki w muzyce jazzowej. Promotor: Teresa Adamowicz-Kaszuba
 • Tomasz Lisiecki: Stylistyka romantyczna w twórczości kameralnej Fryderyka Chopina i Xavera Scharwenki. Promotor: Stanisław Pokorski
 • Maciej Łakomy: „Nowy romantyzm” w koncertach na puzon Witolda Friemanna. Promotor: Roman Gryń
 • Patryk Piłasiewicz: Orkiestra jazzowa jako przestrzeń dialogu. Analiza z punktu widzenia dyrygenta na podstawie wybranych utworów Gila Evansa i Milesa Davisa. Promotor: Bohdan Boguszewski
 • Paweł Wróbel: Transkrypcje organowe Ferenca Liszta w oparciu o wybrane przykłady. Promotor: Krzysztof Latała

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wydział kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki i muzykoterapii

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja

 • Paweł Hendrich: Nowe aspekty systemu konstrukcji okresowych – analiza kompozycji Emergon αβ na zespół kameralny i komputer. Promotor: prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
 • Hanna Kulenty-Majoor: Nowe aspekty wykorzystania mojej techniki polifonii czasoprzestrzennej w kompozycji E-Motions na akordeon, smyczki i perkusję. Promotor: prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
 • Katarzyna Kwiecień-Długosz: Adaptacja elementów i strategii tłumaczenia symultanicznego w muzyce instrumentalnej na przykładzie utworu Musica simultanea na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. Juliusz Karcz (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Paweł Łukowiec: Nowe sposoby wykorzystania faktury wokalno-instrumentalnej w kontekście kolorystycznym i rytmicznym w Lamentationes… per coro e orchestra. Promotor: prof. Jan Antoni Wichrowski

Wydział instrumentalny

dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka

 • Robert Dominik Adamczak: Ewolucja faktury fortepianowej w wybranych sonatach W.A. Mozarta, J. Brahmsa i S. Prokofiewa jako czynnik warunkujący kształt brzmieniowy dzieła muzycznego. Promotor: prof. Helena Furmanowicz-Kurzyńska
 • Robert Bachara: Różnice między zapisem a wykonaniem wielodźwięków skrzypcowych kluczem do zrozumienia utworów na skrzypce solo bez akompaniamentu wybranych kompozytorów niemieckich od drugiej połowy XVII do początku XX wieku. Promotor: prof. Krzysztof Bruczkowski
 • Marta Patrycja Fender: Artykulacja środkiem wyrazu różnorodności stylistycznej w wybranych sonatach fletowych: Johanna Sebastiana Bacha, Carla Reinecke i Roberta Muczynskiego. Promotor: prof. Jerzy Mrozik
 • Anna Karolina Pietrzak: Cykl 12 Etiud na gitarę Heitora Villi-Lobosa – powrót do pierwotnej koncepcji kompozytora zawartej w rękopisach pochodzących z 1928 r. Promotor: prof. Piotr Zaleski
 • Krzysztof Polonek: Rozwój skrzypcowej techniki prawej ręki od klasycyzmu do I połowy XX wieku na podstawie wybranych utworów Ludwiga van Beethovena, Karola Lipińskiego, Maurice’a Ravela oraz Eugѐna Ysaÿe'a. Promotor: prof. Jarosław Pietrzak
 • Julita Kamila Przybylska-Nowak: Pierwiastek wirtuozowski jako wykładnik stylu brillante we wczesnej literaturze kameralnej Fryderyka Chopina i Józefa Krogulskiego. Promotor: prof. Grażyna Bożek-Wota
 • Gracjan Szymczak: Wykorzystywanie inteligencji muzycznej celem przyspieszenia procesu zapamiętywania dzieła muzycznego na przykładzie sonat fortepianowych nr 2, 3 i 4 Miłosza Magina. Promotor: prof. Grzegorz Kurzyński

Wydział edukacji muzycznej

dyscyplina artystyczna: dyrygentura

 • Dominika Kawiorska: Emocjonalność muzyczna zespołów amatorskich na przykładzie wybranych utworów muzyki sakralnej. Promotor: prof. Aleksandra Paszek-Trefon (AM w Katowicach)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka

 • Piotr Domagała: Gitara we współczesnej muzyce jazzowej – studium technik i możliwości brzmieniowych. Promotor: prof. Karol Ferfecki
 • Karol Gołębiowski: Problematyka wykonawcza francuskiej muzyki organowej z tzw. szkoły symfonicznej II poł. XIX wieku i jej adaptacja na współczesnych instrumentach w Polsce. Promotor: prof. Władysław Szymański
 • Ewa Jabłczyńska: Inspiracje w twórczości Hansa Wernera Henze, ze szczególnym uwzględnieniem Royal Winter Music (First and Second Sonata on Shakespearean Charackters) na gitarę solo. Promotor: prof. Wanda Palacz
 • Arkadiusz Kubica: Problemy wykonawcze kwartetów smyczkowych Andrzeja Krzanowskiego. Promotor: prof. Jan Stanienda (UMFC w Warszawie)
 • Adam Mokrus: Kształtowanie formy i ekspresji w skrzypcowych dziełach kameralnych i koncertowych wybranych kompozytorów francuskich przełomu XIX i XX wieku. Promotor: prof. Roland Orlik

dyscyplina artystyczna: wokalistyka

 • Monika Gruszczyńska: Specyfika i trudności wykonawcze wokalnej muzyki operetkowej na podstawie wybranych partii sopranowych Emmericha Kalmana (ze szczególnym uwzględnieniem partii Sylvii w operetce Księżniczka Czardasza). Promotor: prof. Feliks Widera

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki

 • Korneliusz Wiatr: Musical Jaś i Małgosia – nowe środki muzyczne w literaturze dziecięcej. Promotor: prof. Andrzej Zubek

dyscyplina artystyczna: dyrygentura

 • Maria Piotrowska-Bogalecka: Teksty psalmiczne w polskiej muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. Iwona Melson

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Bogna Czerwińska-Szymula: Idiom melodyki w twórczości Franciszka Schuberta i Sergiusza Prokofiewa. Promotor: prof. Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz
 • Monika Kaźmierczak: Carillon – sztuka wykonawcza na podstawie utworów Wernera Van Cleemputa, Jana Sebastiana Bacha, Agnieszki Stulgińskiej, Geerta D’hollandera, Krzysztofa Olczaka, Karola Szymanowskiego. Promotor: dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
 • Błażej Maliszewski: Niemiecka muzyka altówkowa XIX i XX wieku na przykładzie Suity D-dur op. 131d nr 2 Maksa Regera na altówke solo, Sonaty Es-dur op. 120 nr 2 Johannesa Brahmsa na altówkę i fortepian oraz Sonaty F-dur op. 11 nr 4 Paula Hindemitha. Promotor: prof. Maciej Sobczak
 • Łukasz Michalski: Ballady i romanse. Znaczenie ekspresywnej melodyki w kształtowaniu środków wyrazu puzonisty. Promotor: prof. Jerzy Wujtewicz
 • Marek Mikołaj Pacholczyk: Wzajemna inspiracja wykonawców jako jeden z głównych czynników kształtujących wykonanie dzieła muzycznego w wybranych utworach na dwa fortepiany Aleksandra Tansmana. Promotor: prof. Cezary Sanecki
 • Ewa Rzetecka: Malarskie kompozycje, czyli programowe inspiracje we francuskiej solowej muzyce klawesynowej przełomu XVII/XVIII wieku. Próba usystematyzowania na wybranych przykładach muzycznych. Promotor: prof. Leszek Kędracki

Wydział wokalno-aktorski

 • Marcin Ciszewski: Głos kontratenorowy w wokalistyce przełomu XX i XXI wieku. Promotor: prof. Leszek Skrla
 • Robert Gierlach: Związki muzyki i słowa w cyklu pieśni Schwanengezang Franciszka Schuberta oraz ich egzemplifikacja w technice wokalnej. Promotor: prof. Monika Fedyk-Klimaszewska
 • Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek: Technika koncertująca w twórczości wokalnej. Promotor: prof. Dariusz Paradowski
 • Marek Rzepka: Franz Schubert – wędrowiec i nieszczęśliwy romantyk. Portret kompozytora w jego pieśniach i balladach do słów J.W. von Goethego i W. Mullera. Promotor: dr hab. Monika Swarowska-Walawska (AM w Krakowie)
 • Joanna Tylkowska: Postaci kobiece w operach W.A. Mozarta na tle XVIII-wiecznej teorii afektów. Promotor: dr hab. Janusz Ratajczak (AM w Łodzi)

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i rytmiki

 • Michał Kozorys: Danziger Passion Georga Philippa Telemanna – przykład śpiewów pasyjnych Kościoła protestanckiego w Gdańsku w XVIII w. Promotor: prof. Marcin Tomczak
 • Teresa Pabjańczyk: Praca dyrygenta nad emisją głosu u osób w podeszłym wieku w amatorskim chórze mieszanym. Problemy wykonawcze na podstawie wybranych utworów literatury chóralnej. Promotor: prof. Anna Fiebig

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział instrumentalny

 • Bogusława Hubisz-Sielska: Kształtowanie formy w kontekście użycia środków harmonicznych oraz ich znaczenie dla wykonawcy w utworach na altówkę solo Rachel Knobler. Promotor: prof. Zdzisław Łapiński
 • Roch Modrzejewski: Zagadnienia praktyki wykonawczej stylu brillant w muzyce gitarowej pierwszej połowy XIX wieku na przykładzie wybranych kompozycji M. Giulianiego, N. Coste oraz G. Regondiego. Promotor: prof. Janusz Sochacki
 • Ilona Nieciąg: Utwory na dwoje skrzypiec w muzyce polskiej XX wieku w aspekcie wykonawczym. Promotor: prof. Wiesław Kwaśny
 • Krzysztof Pawlisz: Jehan Titelouze – stylistyka dzieł i koncepcja organów jako inspiracja do improwizacji. Promotor: dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
 • Wiesława Pławska: Czynniki determinujące dobór środków wykonawczych przez pianistę w utworze solowym i kameralnym (na podstawie wybranych pozycji). Promotor: prof. Danuta Mroczek-Szlezer
 • Krzysztof Urbaniak: Maniera wykonawcza organowej szkoły północnych Niemiec XII i wczesnego XIII wieku oraz jej zależność od północnoniemieckiego instrumentu w kontekście kompozycji organowych D. Buxtehudego, J.A. Rienckena oraz J.S. Bacha. Promotor: prof. Irena Wisełka-Cieślar
 • Franciszek Wieczorek: Zagadnienie kameralnej sztuki wykonawczej w oktecie gitarowym. Promotor: prof. Janusz Sochacki
 • Łukasz Żyta: Współczesny perkusista jazzowy – równoprawny partner w ostatecznym kreowaniu dzieła artystycznego. Sposoby realizacji partii perkusji i ich funkcja w utworze. Na podstawie własnych nagrań. Promotor: Jan Pilch

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

dyscyplina artystyczna: dyrygentura

 • Waldemar Groń: Problematyka wykonawcza wybranych utworów na orkiestrę dętą Edwarda Maja. Promotor: prof. Janusz Przybylski
 • Krzysztof Michałek: Idea miłosierdzia Bożego w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej na podstawie wybranych utworów. Promotor: prof. Wiesław Delimat
 • Katarzyna Śmiałkowska: Relacja słowo-dźwięk w Ordinarium i Proprium Missae w twórczości chóralnej a cappella kompozytorów krakowskich XX i XXI wieku na przykładzie wybranych utworów. Promotor: prof. Stanisław Krawczyński

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja

 • Piotr Gryska: Związki słowno-muzyczne w muzyce wokalno-instrumentalnej o tematyce religijnej na przykładzie utworu Escha-ton. Promotor: prof. Zbigniew Bargielski
 • Joachim Mencel: Artisena – cykl utworów na rozszerzony zespół jazzowy (nonet), inspirowanych muzyką ludową Polski i innych krajów Europy Środkowej. Promotor: prof. Leszek Kułakowski
 • Rafał Zapała: Obszary i struktury materiału muzycznego w kompozycji Skaner na orkiestrę symfoniczną, elektronikę i soundscape. Promotor: prof. Lidia Rydlewicz-Zielińska

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Anna Maria Pawelec: Rola dyrygenta zespołów dziecięcych i młodzieżowych w interpretacji wybranych kompozycji. Promotor: prof. Szymon Kawalla

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Lesya Adamovych: Ludowe tradycje kolędowania na Żytomierszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Gunawan Vinsensius Adi, ks.: Katolicka kultura muzyczno-religijna w regionie Manggarai na wyspie Flores (Indonezja). Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Przemysław Budyś: Retoryka muzyczna w twórczości religijnej o. Valeriana Franza Bömera SVD (1868-1943). Promotor: prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz
 • Rafał Rozmus: Kolęda jako źródło inspiracji twórczości kompozytorów polskich w latach 1945-2005. Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Kinga Strycharz-Bogacz: Ludowe śpiewy pasyjne i wielkanocne w muzyce tradycyjnej Małopolski i Podkarpacia. Promotor: prof. Antoni Zoła
 • Andrzej Tańcula, ks.: Budownictwo organowe w północnych Włoszech od XV do I poł. XIX wieku. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: prof. Maria Szymanowicz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 • Małgorzata Gamrat: Muzyka fortepianowa Franza Liszta w kontekście idei correspondence des arts. Promotorzy: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. Catherine Massip
 • Maciej Jochymczyk: Twórczość religijna o. Amanda Ivanschiza OSPPE. Promotor: dr hab. Aleksandra Patalas
 • Magdalena Stochniol: Poetyka muzyki Sofii Gubajduliny w kontekście chrześcijańskiej tradycji kulturowej. Promotor: prof. Alicja Jarzębska

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Agnieszka Topolska: Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989. Promotor: prof. Sławomira Żerańska-Kominek

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Piotr Soszyński: Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki, stan postulowany a rzeczywisty. Promotor: prof. Mirosława Zalewska-Pawlak

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Jakub Kasperski: Muzyka popularna jako przedmiot badań muzykologii. Promotor: prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca

 • Karolina Mika: Chorał gregoriański w twórczości chóralnej Maurice’a Duruflégo. Promotor: prof. Bożena Violetta Bielecka
 • Michał Sławecki: Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów. Promotor: ks. prof. Kazimierz Szymonik
 • Marek Stefankiewicz: Muzyka popularna międzywojennej Warszawy jako inspiracja muzycznego opracowania spektaklu telewizyjnego Warszawa. Promotor: prof. Urszula Bobryk

Wydział fortepianu, klawesynu i organów

 • Anna Urszula Kucharska: Zagadnienia stylistyczne i wykonawcze muzyki klawesynowej oraz praktyki basso continuo w epoce restauracji Stuartów. Promotor: dr hab. Lilianna Stawarz
 • Tomasz Lupa: Suita na instrumenty klawiszowe. Historia i rozwój formy na przestrzeni epok oraz analiza wybranych przykładów. Promotor: prof. Jerzy Sterczyński
 • Stefan Łabanowski: Twórczość fortepianowa Antoniego Stolpego. Promotor: prof. Bronisława Kawalla-Ryszka

Wydział instrumentalny

 • Zuzanna Elster: Transkrypcja Partity BWV 997 oraz Suit BWV 0996 i BWV 1006a Johanna Sebastiana Bacha na współczesną harfę pedałową. Promotor: prof. Marcin Zalewski
 • Rafał Grząka: Elementy muzyki jazzowej w wybranych kompozycjach akordeonowych Torbjörna Ivana Lunquista: Partita Piccola, Duell, Metamorphoses. Promotor: prof. Klaudiusz Baran
 • Artur Kasperek: Kształtowanie barwy i artykulacji dźwięku jako podstawy poprawnej interpretacji muzyki XX wieku na przykładzie Francisa Poulenca Tria na obój, fagot i fortepian op. 43, Glena Goulda Sonaty na fagot i fortepian, Paula Hindemitha Sonaty na fagot i fortepian, Igora Strawińskiego Historii żołnierza. Promotor: prof. Bogumił Gadawski
 • Leszek Lorent: Wybrane aspekty wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych Marcina Błażewicza, Vinko Globokara i Iannisa Xenaksisa. Promotor: prof. Stanisław Skoczyński
 • Leszek Pelz: Kształtowanie się idiomatycznej wiolonczelowej sztuki wykonawczej do połowy XVIII wieku na przykładzie wybranych utworów na wiolonczelę solo i z towarzyszeniem basso continuo Bartolomeo de Selma, Domenica Gabriellego, Giovanniego Vitalego, Giuseppe Valentiniego, Jeana Barrierea, Martina Bartau, Francesca Saverio Geminianiego. Promotor: prof. Andrzej Zieliński
 • Anna Wróbel: Polska literatura wiolonczelowa XIX wieku na podstawie wybranych utworów. Promotor: prof. Andrzej Wróbel

Wydział kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki

 • Miłosz Bembinow: Amor vincit na mezzosopran, baryton, chór i orkiestrę. Analiza kompozytorska. Promotor: prof. Stanisław Moryto
 • Unho Chang: Analisis of Symphony no 1. Promotor: prof. Marcin Błażewicz
 • Maria Jadwiga Jaźwińska: Muzyka, słowo, gest i kostium w tradycyjnym muzycznym teatrze japońskim. Promotor: prof. Teresa Grzybkowska
 • Artur Andrzej Cieślak: Specyfika faktury, formy i organizacji materiału dźwiękowego w Koncercie fortepianowym na lewą rękę i orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. Marian Borkowski
 • Piotr Deptuch: Ansambl wokalny w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta. Promotor: dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
 • Ludwika Konieczna-Nowak: Muzykoterapia a funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania. Promotor: dr hab. Barbara Kamińska
 • Antoni Stańczyk: Filozoficzne inspiracje rozumienia czasu muzycznego. Promotor: dr hab. Jagna Dankowska
 • Maria Elwira Twarowska: Edukacja w przedszkolu muzycznym a kariera szkolna ucznia szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr hab. Barbara Kamińska

Wydział reżyserii dźwięku

 • Jacek Hamela: Kształtowanie indywidualnego języka dzieła filmowego poprzez kreację warstwy dźwiękowej filmu Jasminum w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Promotor: prof. Małgorzata Lewandowska

Wydział wokalno-aktorski

 • Małgorzata Kubala: Mazurki Fryderyka Chopina w transkrypcji Pauliny Viardot. Aspekty estetyczne i wykonawcze na tle ich amitié amoureuse. Promotor: prof. Ryszard Cieśla
 • Waleria Przelaskowska-Rokita: Wartości artystyczne i dydaktyczne japońskiej liryki wokalnej w twórczości Yoshinao Nakady. Promotor: dr hab. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz
 • Janusz Szrom: Wokalistyka jazzowa. Technika śpiewania wielogłosowych struktur a cappella przez jednego wykonawcę oraz współczesne metody studyjne rejestracji głosu. Promotor: prof. Jerzy Knetig
 • Marta Wróblewska: Późnobarokowe kantaty na sopran solo i ich znaczenie dla współczesnego śpiewaka solisty na przykładzie kantat: HWV 145 La Lucrezia: O numi eterni Georga Friedricha Händla oraz BWV 82a Ich habe genug Johanna Sebastiana Bacha. Promotor: prof. Cezary Szyfman

 

Kategorie

Edukacja muzyczna