Prace doktorskie obronione w 2013 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2013 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Wydział dyrygentury, jazzu i edukacji muzycznej

 • Jarosław Jasiura: Wybrane dzieła wokalno-instrumentalne Józefa Elsnera w kontekście kultu religijnego i rozwoju życia muzycznego klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Promotor: prof. Mariusz Kończal
 • Bohdan Jarmołowicz: Opracowanie partytury Nieszporów Józefa Zeidlera w oparciu o obowiązującą w XVIII wieku tradycję wykonawczą. Problemy interpretacyjne i stylistyczne z punktu widzenia współczesnego dyrygenta. Promotor: prof. Elżbieta Wiesztordt
 • Mariusz Kowalczyk: Cykl aranżacji pieśni Górnego Śląska na orkiestrę dętą. Promotor: dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 • Joanna Maluga: Specyfika środków stylistycznych, estetycznych i technicznych w wybranych utworach wokalno-instrumentalnych I. Zalewskiego, P. Tabakiernik, K. Staszowskiego. Promotor: prof. Elżbieta Wtorkowska
 • Anna Marek-Kamińska: Relacja słowo-dźwięk w sekwencji Veni Sancte Spiritus. Promotor: dr hab. Grzegorz Oliwa
 • Joanna Piech-Sławecka: Improwizacja wokalna w śpiewie zespołowym w wybranych utworach chóralnych. Promotor: prof. Krzysztof Szydzisz
 • Elżbieta Siczek: Muzyka polichóralna Mariana Sawy. Promotor:  prof. Elżbieta Wtorkowska

Wydział instrumentalny

 • Jakub Kwintal: Twórczość Marcela Dupré i jego uczniów w kontekście możliwości wykonawczych na wybranych instrumentach w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Radosław Marzec
 • Stanisław Miłek: Akordeon w twórczości Zbigniewa Bargielskiego. Spojrzenie interpretatora. Promotor: prof. zw. Jerzy Kaszuba
 • Bartłomiej Wezner: Koegzystencja elementów muzyki solowej i kameralnej w dziełach fortepianowych W.A. Mozarta w oparciu o Koncert fortepianowy F-dur KV 459, Koncert na dwa fortepiany Es-dur KV 365 i Trio fortepianowe C-dur KV 548. Promotor: prof. zw. Ewa Pobłocka
 • Zbigniew Wrombel: Improwizacja jako istotny element wykonawczy w grze na kontrabasie w muzyce jazzowej. Promotor: prof. Jacek Meira

Wydział wokalno-aktorski

 • Kamila Abrahamowicz-Szlempo: Scat jako forma indywidualnej wypowiedzi artystycznej w muzyce jazzowej w świetle własnych doświadczeń wykonawczych. Promotor: dr hab. Urszula Jankowiak
 • Jacek Greszta: Postać Mefistofelesa z opery Arrigo Boit. Studium interpretacji postaci na podstawie doświadczeń własnych. Promotor: dr hab. Marek Moździerz
 • Joanna Horodko: Współpraca śpiewaka z zespołem orkiestry dętej przy realizacji repertuaru operowego, operetkowego, pieśniarskiego i musicalowego – popularyzacja gatunku klasycznej muzyki wokalnej. Promotor: dr hab. Marek Moździerz
 • Joanna Matraszek: Aria operetkowa i klasyczny song musicalowy w praktyce estradowej. Wybrane przykłady koncertowej literatury sopranowej. Promotor: dr hab. Iwona Kowalkowska
 • Jadwiga Postrożna: Nieznana twórczość kompozytora i literata Jana Joachima Czecha. Promotor: dr hab. Tadeusz Pszonka
 • Justyna Reczeniedi: Od opery do CO-Opery; moje inspiracje aktywnością artystyczną polskich śpiewaków operowych XX wieku – Bogny Sokorskiej, Stanisława Gruszczyńskiego i Jana Kiepury – w dziedzinie muzyki popularnej. Promotor: dr hab. Iwona Kowalkowska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Wydział instrumentalny

 • Arkadiusz Adamczyk: Brytyjska współczesna muzyka fagotowa i jej wpływ na wszechstronny rozwój instrumentalisty. Promotor: prof. Bogumił Gadawski
 • Michał Garstecki: Struktury archetypiczne bluesa w aspekcie gry na gitarze basowej. Promotor: dr hab. Hanna Kostrzewska, prof. AM; dr hab. Krzysztof Przybyłowicz, prof. AM
 • Magdalena Jakubska-Szymiec: Ewolucja techniki saksofonowej w kontekście praktyki wykonawczej na przykładzie wybranych utworów literatury XX wieku. Promotor: kwal. II st. Paweł Drobnik, prof. AM
 • Mateusz Kubański: Wykonawstwo współczesnej muzyki obojowej kompozytorów bałkańskich na przykładzie wybranych utworów. Promotor: kwal. II st. Tomasz Gubański, prof. AM
 • Łukasz Kuropaczewski: Aplikatura jako czynnik kształtujący dźwiękowy obraz utworu na podstawie: Nocturnal After John Dowland for Guitar op. 70 B. Brittena, Sonata Para Guitarra A. Jose oraz Hommage A Chopin A. Tansmana. Promotor: prof. Piotr Zaleski
 • Szymon Musioł: Środki wyrazu muzycznego w Wariacjach na temat Haendla i Wariacjach na temat Paganiniego J. Brahmsa i ich wpływ na kształtowanie warstwy emocjonalnej obu cykli. Promotor: kwal. II st. Bogusław Rottermund, prof. AS
 • Piotr Żukowski: Ewolucja języka muzycznego w fortepianowej twórczości Aleksandra Skriabina. Promotor: prof. Alicja Kledzik

Wydział wokalno-aktorski

 • Monika Krajewska: Współczesne śpiewy Synagogi Amerykańskiej i ich praktyka wykonawcza. Promotor: dr hab. Maja Urbanek-Jaworowicz, prof. AM
 • Marzena Michałowska: Ludowa twórczość wokalna jako ponadczasowe źródło inspiracji na przykładzie 12 Pieśni kurpiowskich op 58 Karola Szymanowskiego. Promotor: dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, prof. AM
 • Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej
 • Maciej Grosz: Wzajemne przenikanie się wątków patriotycznych i religijnych na podstawie wybranych utworów kompozytorów polskich. Promotor: dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, prof. AM

 

AKADEMIAMUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

 • Danuta Dudzińska-Wieczorek: Manru I. J. Paderewskiego – wybitne dzieło w polskiej literaturze operowej – studium interpretacji partii Ulany. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk
 • Łukasz Kwiatkowski: Recepcja uniwersalności muzyki Jana Sebastiana Bacha w twórczości fortepianowej Ferruccia Busoniego na przykładzie Fantazji Contrappuntistica, Fantazji według Jana Sebastiana Bacha i Chaconny d-moll. Promotor: prof. Anna Wesołowska-Firlej
 • Krzysztof Bednarek: Żądza jako determinanta zachowań bohatera w interpretacji partii operowej na przykładzie partii Hermana w operze P. Czajkowskiego Dama Pikowa (Pikovaya Dama). Promotor: dr hab. Ziemowit Wojtczak
 • Jacek Szymański: Wybrane romanse wokalne Michała Kleofasa Ogińskiego w kontekście współczesnych praktyk wykonawczych. Promotor: dr hab. Robert Kaczorowski
 • Dorota Anna Brolik: Proces kształtowania interpretacji wykonawczej w kontekście motywów i okoliczności powstania utworów w odniesieniu do Pieśni z Wilhelma Tella Franza Liszta, Pieśni madagaskarskich Maurice’a Ravela, Z hebrajskiej poezji ludowej Dymitra Szostakowicza”. Promotor: kw. II st. Elżbieta Różycka-Przybylak, prof. AM
 • Eneasz Kubit: Metaforyka werbalna i jej oddziaływanie na język muzyczny w twórczości akordeonowej Bogdana Dowlasza na podstawie wybranych utworów. Promotor: kw. II st. Klaudiusz Baran
 • Maciej Staszewski: Powstanie i rozwój pierwszej w Polsce klasy gitary w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi jako inspiracja dla łódzkiego środowiska kompozytorskiego do tworzenia utworów na gitarę na przykładach kompozycji: Jerzego Bauera, Stanisława Mrońskiego, Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Zdzisława Szostaka oraz własnych doświadczeń kompozytorskich. Promotor: prof. Jerzy Nalepka
 • Ewelina Agata Zawiślak: Znaczenie transkrypcji i aranżacji muzycznej dla artystycznego i dydaktycznego rozwoju flecisty na przykładzie miniatury fagotowej Sarabanda et Cortège Henri Dutilleux, Sonaty „Arpeggione” Franciszka Schuberta, Sonaty skrzypcowej Césara Franck’a i Claude’a Debussy’ego oraz Sonatiny fortepianowej Maurice’a Ravela. Promotor: prof. Antoni Wierzbiński
 • Przemysław Rezner: Postać Papageno – rola dramatyczna i jej muzyczna interpretacja. Próba pogodzenia koncepcji kompozytora, dyrygenta i reżysera z własnymi przemyśleniami na temat partii operowej (na podstawie doświadczeń z realizacji w teatrach operowych Łodzi, Szczecina, Krakowa i Bydgoszczy). Promotor: prof. dr hab. Piotr Miciński

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wydział kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki i muzykoterapii

Kompozycja

 • Barbara Kaszuba: Widowisko taneczne Uroboros inspirowane poezją Seasons Manfreda Fischbecka. Między ruchem, światłem, poezją a muzyką. Próba ujęcia gatunku. Promotor: dr hab. Janusz Stalmierski, prof. AM
 • Marcin Tadeusz Rupociński: Sprzężenie instrumentu z komputerem jako metoda tworzenia w czasie realnym warstwy elektroakustycznej utworu na przykładzie kompozycji Non possumus. Promotor: dr hab. Marcin Bortnowski

Wydział instrumentalny

 • Dobrochna Jachowicz-Zakrzewska: Poezja i muzyka: sztuka inspirowana słowem w wybranych kompozycjach Franza Schuberta i Ferenca Liszta. Promotor: prof. Cezary Sanecki
 • Natalia Rewakowicz: Problemy stylistyki w wykonawstwie artystycznym na przykładzie wybranych utworów fortepianowych i kameralnych muzyki ukraińskiej XX wieku. Promotor: prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
 • Miłosz Krystian Rutkowski: Dobór odpowiednich środków wykonawczych w grze na wibrafonie jako warunek prawidłowej realizacji koncepcji instrumentalisty, na wybranych przykładach własnych utworów i opracowań. Promotor: prof. Jacek Wota

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wydział kompozycji, interpretacji, edukacji i jazzu

 • M. Rzepczyńska: Muzyczna czasoprzestrzeń w twórczości wokalnej a cappella Andrzeja Koszewskiego. Ratio, dźwięk, duchowość. Promotor: prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik

Wydział wokalno-instrumentalny

 • Bogna Dulińska: Idiom muzyki francuskiej XX wieku w świetle wybranych kompozycji kameralnych na saksofon i fortepian. Promotor: prof. Bogusław Pikała
 • Marcin Dylla: Manuel Maria Ponce i Nicolas Maw - ich inspiracje twórczością innych kompozytorów oraz wpływ tych inspiracji na problematykę wykonawczą na przykładzie Sonaty Romantycznej i Music of Memory. Promotor: dr hab. Wanda Palacz, prof. AM
 • Krzysztof Fiedukiewicz: Twórczość kameralna na fagot i instrumenty smyczkowe przełomu XVIII i XIX wieku w kontekście założeń stylistycznych epoki. Studium wybranych utworów Carla Stamitza, Francoisa Devenne'a, Georga Abrahama Schneidera i Antonina Reichy. Promotor: dr hab. Marek Barański, prof. AM
 • Henryk Gembalski: Improwizacja forma otwarta-między wolnością, a koniecznością. Promotor: Roland Orlik, prof. AM
 • Agata Hołdyk: Clara i Robert Schumann – wzajemna inspiracja twórcza na przykładzie wybranych utworów fortepianowych. Promotor: prof. Andrzej Jasiński
 • Grzegorz Karnas: Indywidualne cechy wykonawcze i ich wpływ na kształtowanie stylu w wokalistyce jazzowej na przykładzie własnej działalności artystycznej. Promotor: prof. Jan Ballarin
 • Daniel Lis: Wyobraźnia i intuicja jako istotne elementy w procesie kreowania interpretacji wybranych utworów akordeonowych kompozytorów rosyjskich i ukraińskich. Promotor: dr hab. Marek Andrysek, prof. AM
 • Krzysztof Lukas: Tempo rubato i modyfikacje tempa w materiałach źródłowych z lat 1750-1930 w kontekście współczesnej praktyki wykonawczej. Promotor: prof. Julian Gembalski
 • Lorena Mac: Wybrane utwory solowe na obój kompozytorów francuskich XX wieku, w kontekście rozwoju instrumentu, jego możliwości wyrazowych i technicznych. Promotor: ad. kwalif. II st. Jan Górny
 • Anna Stępniewska: Literackie znaczenie tekstu a praktyczne zastosowanie w wybranych utworach jazzowych. Promotor: prof. Henryka Januszewska-Stańczyk
 • Paweł Tomaszewski: Metody rozwijania technik melodyczno-rytmicznych we współczesnych formach improwizacji jazzowej. Promotor: dr hab. Wojciech Niedziela, prof. AM
 • Natalia Woźniak: Różnorodność środków wyrazu artystycznego w Sonacie na wiolonczelę i fortepian C-dur oraz w Suicie na wiolonczelę solo op.72 nr 1 Benjamina Brittena, na podstawie interpretacji własnej. Promotor: prof. Paweł Glombik

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Walentyna Bagińska: Problem interpretacji utworów organowych Mariana Sawy (1937-2005) w kontekście techniki improwizacyjnej i adaptacji polskich pieśni hymnicznych i tańców narodowych. Promotor: prof. Julian Gembalski
 • Jarosław Domżał: Rosyjska kameralna muzyka instrumentalna przełomu XIX-XX wieku jako artystyczne świadectwo epoki „Srebrnego wieku” na przykładzie dzieł Iwana Krzyżanowskiego i Mikołaja Potołowskiego. Promotor: prof. Leszek Sokołowski
 • Marcin Gawdzis: Indywidualny dobór ustników do trąbki B, uwzględniający potrzeby, zastosowanie stylistyczne oraz barwę dźwięku, wykorzystane w muzyce jazzowej, na podstawie utworów zawartych na płycie kwintetu Marcina Gawdzisa Shadows of Autumn. Promotor: prof. Andrzej Zubek
 • Izabela Paszkiewicz-Posańska: Elementy muzyki barokowej w twórczości kompozytorów XX wieku. Promotor: prof. Andrzej Artykiewicz
 • Anna Wandtke-Wypych: Analiza środków artystycznych w twórczości Sergiusza Prokofiewa na podstawie wybranych sonat skrzypcowych (Sonata D-dur na skrzypce solo op. 115, Sonata C-dur na dwoje skrzypiec op. 56, Sonata f-moll na skrzypce i fortepian op. 80). Promotor: prof. Krystyna Jurecka
 • Andrzej Wojciechowski: Wirtuozi klarnetu i ich wpływ na powstanie Kwintetu klarnetowego KV 581 Wolfganga Amadeusza Mozarta, op. 115 Johannesa Brahmsa oraz Kwartetu na klarnet i trio smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego. Promotor prof. Bogdan Ocieszak

Wydział wokalno-aktorski

 • Ewa Alchimowicz-Wójcik: Inspiracje antyczne i orientalne oraz specyfika prowadzenia głosu w cyklach pieśni Feliksa Nowowiejskiego Róże dla Safo op. 51 nr 1 oraz Pod niebem Persji op. 51 nr 7. Promotor: dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, prof. AM
 • Agnieszka Dziewulska: Pieśni hiszpańskie op. 100 Dymitra Szostakowicza oraz Cinco Canciones Negras (1945) Xaviera Montsalvatage. Promotor: dr hab. Wiesława Maliszewska, prof. AM
 • Anna Fabrello: Liryka wokalna sióstr Nadii i Lili Boulanger oraz Clairières dans le ciel cyklu 13 Pieśni Lili Boulanger na głos i fortepian. Promotor: prof. zw. Piotr Kusiewicz
 • Tomasz Janczak: Nowa jakość w konstruowaniu postaci operetkowej w twórczości Franza Lehara na przykładzie partii Renego w Hrabim Luxemburgu. Problemy wokalne i możliwości interpretacyjne. Promotor: prof. Eugeniusz Sąsiadek
 • Małgorzata Kellis: Wielka Trójka – prekursorzy amerykańskiej pieśni na początku XX wieku. Aaron Copland, Samuel Barber, Charles Ives – porównanie, unikatowość i podobieństwo. Promotor: prof. Piotr Kusiewicz
 • Anna Mikoś-Kamalska: Miniatura wokalna w autorskiej interpretacji – na przykładzie płyty Skrawki życia. Promotor: dr. hab. Renata Danel
 • Bogusław Szynalski: Opera Modesta Musorgskiego Borys Godunow muzyczną ilustracją osobistego dramatu władcy – w aspekcie wykonawczym. Promotor: prof. Piotr Kusiewicz

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

 • Agnieszka Tyrawska-Kopeć: Wieloaspektowy wymiar pracy z Chórem Teatru Muzycznego w Lublinie nad projektem scenicznym Usta milczą dusza śpiewa czyli przeboje naszej sceny. Od pomysłu do realizacji. Promotor: prof. Elżbieta Krzemińska
 • Arkadiusz Wanat: Analiza formalna i problematyka wykonawcza Mszy Cecyliańskiej J. Haydna. Promotor: kw. II st. Marcin Tomczak
 • Anna Wilczewska: Wartość muzyki współczesnej w repertuarze chóru. Analiza utworów charakteryzujących się nowatorskim językiem muzycznym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Górski

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

Dyrygentura

 • Joanna Gutowska-Kuźmicz: Relacje słowno-muzyczne w wybranych psalmach XX wieku na przykładzie interpretacji utworów: Bernardino Rizzi Miserere mei, Javier Busto The Lord is my shepherd, Arvo Pärt De profundis oraz John Rutter Requiem. Promotor: prof. Stanisław Krawczyński

Kompozycja

 • Isidor Papadakis: antiOedipus. Opera kameralna. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Widłak
 • Emil Wojtacki: An nulla est … do słów Boecjusza – wybrane wątki autorefleksji kompozytorskiej. Promotor: prof. Józef Rychlik

Teoria muzyki

 • Ewa Czachorowska-Zygor: Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka funkcjonalna. Publicystyka. Promotor: prof. dr Teresa Malecka
 • Monika Karwaszewska: Idiom kompozytorski Andrzeja Dobrowolskiego w kontekście przemian stylistycznych w muzyce polskiej II połowy XX wieku. Promotor: kw. II st. Anna Nowak, prof. AM w Bydgoszczy
 • Małgorzata Pawłowska: Mit Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski

Wydział instrumentalny

 • Aneta Dumanowska: Oblicza sonaty altówkowej początku XX wieku na przykładzie Sonat Juliusa Röntgena z uwzględnieniem interpretacji i zagadnień wykonawczych w kontekście cech charakterystycznych stylu kompozytora i oryginalności jego języka muzycznego. Promotor: prof. Mieczysław Szlezer
 • Błażej Elster: Les Corps glorieux Oliviera Messiaena: od przesłania teologicznego do interpretacji wykonawczej. Promotor: dr hab. Marcin Szelest
 • Renata Guzik: Ewolucja zapisu języka muzycznego w utworach na flet solo kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Promotor: prof. Barbara Świątek-Żelazna
 • Marcin Hałat: Interakcje wartości artystycznych w wiolinistyce klasycznej i jazzowej na przykładzie języka muzycznego Sonaty op. 94a na skrzypce i fortepian Sergiusza Prokofiewa, Suity na skrzypce i trio jazzowe Claude'a Bollinga oraz kompozycji własnych. Promotor: prof. Mieczysław Szlezer
 • Agata Kielar-Długosz: Francuska szkoła fletowa I połowy XX wieku i jej wpływ na twórczość ówczesnych kompozytorów kręgu paryskiego na przykładzie utworów inspirowanych postaciami literatury antycznej. Promotor: prof. Zbigniew Kamionka
 • Lech Napierała: Specyfika wykonawstwa pieśni orkiestrowych w wersji na głos z towarzyszeniem fortepianu, na przykładzie Wesendonck-Lieder Richarda Wagnera, pieśni Urlicht oraz Rückert-Lieder Gustava Mahlera. Promotor: prof. Janina Romańska-Werner
 • Sebastian Oroń: Saksofon i jego barwa we współczesnej muzyce kameralnej. Tworzenie spójnego obrazu dźwiękowego w różnych konfiguracjach instrumentalnych. Promotor: dr hab. Andrzej Rzymkowski
 • Carl Pettersson: Leopold Godowski – Suita Jawajska. Znaczenie faktury w procesie artystycznej realizacji dzieła. Promotor: kwal. II st. Mariola Cieniawa-Puchała
 • Teresa Piech: Problematyka wykonawcza partii skrzypiec w niemieckim koncercie kościelnym drugiej połowy XVII wieku na głos solowy, skrzypce i basso continuo. Promotor: dr hab. Marcin Szelest
 • Zbigniew Pilch: Muzyka na skrzypce solo w XVII wieku. Twórczość oryginalna i transkrypcje wobec perspektyw wykonawczych. Promotor: prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
 • Małgorzata Podstawska: Oblicza poetyckości w cyklach fortepianowych: Fantasiestücke, Kinderszenen, Nachtstücke oraz Gesänge der Frühe Roberta Schumanna. Promotor: prof. Ewa Bukojemska
 • Izabela Szlachta-Dowgiałło: Ewolucja formy i środków wykonawczych, postrzegana przez pryzmat odtwórcy i kompozytora na podstawie polskiej miniatury skrzypcowej, powstałej w latach 1900 – 2000. Promotor: prof. Mieczysław Szlezer
 • Agnieszka Świątkowska: Rola skrzypiec w niemieckich sonatach z klawesynem obbligato – od równouprawnienia do akompaniamentu. Promotor: prof. Magdalena Myczka
 • Beata Urbanek-Kalinowska: Wielowymiarowość stylu Alfredo Casella w kontekście europejskiego neoklasycyzmu oraz włoskiej szkoły narodowej, na przykładzie utworów kameralnych. Promotor: prof.. Zdzisław Łapiński
 • Dominik Wania: Muzyka Maurice Ravela jako źródło inspiracji dla wielkich pianistów jazzowych. Przykłady własnej interpretacji i nowego odczytania. Promotor: prof. Jan Pilch

 

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

 • Christian Bährens (Niemcy): Problematyka wykonawcza Utrecht Te Deum Georga Fridricha Händla w aspekcie budowy formalnej i interpretacji treści utworu. Promotor: prof. dr hab. Bernard Mendlik

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKI EGO UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 • Lucjan Dyka, ks.: Terminologia zjawisk dźwiękowych w starożytnych greckich traktatach muzycznych. Promotor: ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL
 • Anna Grodziewicz-Cernuto: Ludowe śpiewy religijne w Polsce w aspekcie związków z chorałem gregoriańskim. Promotor: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL
 • Kinga Krzymowska-Szacoń: Aspekt kultu maryjnego w twórczości współczesnych kompozytorów polskich. Studium muzykologiczne. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL
 • Iryna Khakhulskaya: Ornamentacyjne znaczenie elementu oriscus w neumie pressus major. Przyczynek do estetyki chorału gregoriańskiego. Promotor: ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL
 • Aleksandra Anna Nowak: Inspiracje gregoriańskie w twórczości instrumentalnej Ottorino Respighiego z lat 1919-1930. Dziedzictwo duchowe ekspresja życia fenomen twórczy. Promotor: prof. dr hab. Maria Piotrowska
 • Grzegorz Poźniak, ks.: Firma organmistrzowska „Berschdorf” z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Promotor: ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL
 • Jacek Daniel Sochocki: Twórczość oratoryjna Mariana Sawy (1937-2005). Studium hermeneutyczne. Promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL
 • Piotr Ziętek-Krysiński: Obrzędy Wielkiego Tygodnia według Cantionale et Agenda (1494 r.) kanoników regularnych z Żagania w świetle przedtrydenckich agend wrocławskich. Promotor: ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Jacek Kraszewski: Requiem Gabriela Faure − problemy wykonawcze w pracy ze studentami Akademii Sztuki w Szczecinie. Promotor: prof. Czesław Grabowski
 • Tadeusz Mazurek: Dziesięć tańców polskich i Gry weneckie Witolda Lutosławskiego w aspekcie sztuki wykonawczej. Promotor: prof. Marcin Wawruk

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Daniel Cichy: Witold Szalonek. Monografia życia i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Alicja Jarzębska

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Łukasz Smoluch: Polskie tradycje muzyczne na południowo-wschodniej Syberii i ich rola w podtrzymywaniu tożsamości narodowo-etnicznej. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska, prof. UAM

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Dorit Klebe: Die Musikkulturen der Türkei und der türkischen Communities in Berlin – Veränderungsprozesse und Wechselwirkungen. Promotor: dr hab. Bożena Muszkalska, prof. UWr
 • Sławomir Wieczorek: Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

 • Bassem Akiki: Antropocentryzm i teocentryzm w muzyce początku XXI wieku na podstawie opery Angels In America Petera Eötvösa. Promotor: prof. Marek Pijarowski
 • Maria Behrendt: Karol Stromenger – krytyk muzyczny, pedagog, kompozytor. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Krzesimir Dębski: Organismi transcendentali .Analiza kompozytorska. Promotor: prof. Marcin Błażewicz
 • Jarosław Gołębiowski: Kształtowanie faktury i analiza wybranych elementów muzycznych w III Symfonii. Promotor: dr hab. Paweł Łukaszewski, prof. UMFC
 • Agata Igras-Sawicka: Charakterystyka fletowych technik wykonawczych w solowej i kameralnej muzyce Marty Ptaszyńskiej. Promotor: Elżbieta Gajewska-Gadzina
 • Jakub Jakowicz: Muzyka skrzypcowa Witolda Lutosławskiego – zagadnienia artystyczno-wykonawcze. Promotor: Sławomir Tomasik, prof. UMFC
 • Barbara Karaśkiewicz: Aspekty wyrazowe i wykonawcze w utworach fortepianowych Romana Statkowskiego. Promotor: dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD
 • Radosław Koper: Etiudy Maurice’a Vieux jako kompendium nowoczesnej techniki gry na altówce. Promotor: Piotr Reichert, prof. UMFC
 • Lee Seungsun: A Study on Opera Tae Hyung composed by Seungsun Lee. Promotor: prof. Marcin Błażewicz
 • Michał Markuszewski: Improwizacja organowa – replika i kreacja – jako jeden z głównych obszarów mojej muzycznej aktywności. Promotor: Magdalena Czajka
 • Robert Morawski: Polska sonata na fortepian i skrzypce na podstawie sonat Józefa Elsnera, Ignacego Jana Paderewskiego i Karola Szymanowskiego a współczesne wykonawstwo kameralne. Promotor: Sławomir Tomasik, prof. UMFC
 • Tomasz Jakub Opałka: Analiza formalna i estetyczna utworu Collisions of The Mater na orkiestrę symfoniczną. Promotor: Krzysztof Baculewski
 • Małgorzata Przedpełska-Bieniek: Warstwa muzyczna filmów: Persona non grata w reż. K. Zanussiego i Z kroniki Auschwitz. Cz. 2 – Orkiestra w reż. M. Bukojemskiego. Problemy opracowania muzycznego filmu fabularnego i dokumentalnego. Promotor: prof. Małgorzata Lewandowska
 • Rafał Sulima: Symfoniczne brzmienie organów na przykładzie transkrypcji organowych Edwina Lemare. Promotor: prof. Andrzej Chorosiński
 • Marcin Ślązak: Missa pro peccatis mundi Grzegorza Duchnowskiego. Specyfika zestawienia chóru mieszanego i orkiestry dętej. Promotor: prof. Urszula Bobryk
 • Magdalena Wajzner-Barska: Synteza sztuk w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a multimedialność ruchowych interpretacji utworów muzycznych. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • Janusz Wawrowski: Rola wykonawcy w realizacji sonat skrzypcowych Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Franciszka Ksawerego Brzezińskiego. Promotor: dr hab. Andrzej Gębski, prof. UMFC

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2014-03-28

Kategorie

Edukacja muzyczna