Prace doktorskie obronione w 2016 roku (wykaz)

Wykaz prac doktorskich z dziedziny muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2016 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

  • Emanuel Bączkowski Język muzyczny w kompozycjach organowych Mariana Sawy w latach 1960-1980. Promotor: prof. dr hab. Radosław Marzec
  • Joanna Ćwirko Kontemplacja muzyczna od lamentu do nadziei w Stabat Mater G. B. Pergolesiego, J. Rheinbergera i M. Sawy. Promotor: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. nadzw.
  • Tomasz Gluska Transkrypcja jako proces twórczy czy odtwórczy na podstawie wybranych opracowań utworów na trąbkę dokonanych przez Timofeia Dokshizera. Promotor: prof. dr hab. Roman Gryń
  • Beata Gramza Między tradycją a współczesnością. Zagadnienia związane z wokalną interpretacją angielskiej poezji renesansowej w wybranych cyklach pieśni kompozytorów XX wieku: Seven Elizabethan Lyrics Rogera Quiltera i Six Elizabethan Songs Dominicka Argento. Promotor: dr hab. Małgorzata Grela, prof. nadzw.
  • Tomasz Gumiela Rola fortepianowych środków ekspresji w kameralistyce wokalnej na przykładzie wybranych polskich pieśni współczesnych. Promotor: prof. zw. dr hab. Ekaterina Popowa-Zydroń
  • Sylwia Anna Janiak-Kobylińska Maria Romana Statkowskiego – od partytury do realizacji scenicznej. Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Sulecińska-Wiesztordt
  • Zenon Kitowski Klarnet w muzyce dojrzałego klasycyzmu na podstawie dzieł Franza Vincenza Krommera. Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Łęgowski
  • Michalina Radzińska Różnorodność form, stylów i inspiracji w wybranych dziełach George’a Enescu opublikowanych po śmierci artysty. Promotor: dr hab. Renata Marzec, prof. nadzw.
  • Dominik Sierzputowski Transkrypcje wybranych dzieł z gatunku muzyki operowej na orkiestrę dętą w składzie koncertowym. Promotor: prof. dr hab. Henryk Wierzchoń
  • Marek Swatowski Sonata na obój i fortepian w muzyce okresu powojennego. Analogie i różnice w pojmowaniu zagadnień stylistycznych, fakturalnych i znaczeniowych na przykładzie wybranych utworów Henriego Dutilleux, Francisa Poulenca i Henriego Saugueta. Promotor: dr hab. Krzysztof Wroniszewski, prof. nadzw.
  • Michał Szałach Twórczość skrzypcowa Tadeusza Paciorkiewicza. Z problematyki zagadnień stylistycznych i interpretacyjnych. Promotor: dr hab. Renata Marzec, prof. nadzw.

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

  • Arkadiusz DobrowolskiPraktyczne korzyści w grze na wiolonczeli wynikające z zastosowania Techniki Aleksandra, na przykładzie wybranych utworów z repertuaru wiolonczelowego: David Popper – Rapsodia Węgierska, Max Bruch – Kol Nidrei op. 47, Ludwig van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 nr 1, Claude Debussy – Sonata na wiolonczelę i fortepian. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Firlej
  • Barbara DominiakWpływ różnych koncepcji wykonawczych wybranych koncertów pierwszej połowy XVIII wieku na ich interpretacje ruchowe: opis dzieła muzycznego. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
  • Bernadetta GrabiasPiękno XIX-wiecznego belcanta w mezzosopranowych partiach Gaetana Donizettiego na przykładzie realizacji partii Królowej Elisabeth Tudor z opery Maria Stuarda i partii Giovanny Seymour z opery Anna Bolena. Promotor: prof. dr hab. szt. Ziemowit Wojtczak
  • Ewa Guz-SerockaFortepian w twórczości Pawła Łukaszewskiego: rola elementów dzieła muzycznego i układów fakturalnych oraz wzajemna inspiracja wykonawców w twórczym kształtowaniu przez pianistę formy wybranych utworów solowych i kameralnych Pawła Łukaszewskiego. Promotor: dr hab. Aleksandra Nawe, prof. AM
  • Joanna LangeStylistyka kwartetów smyczkowych Karola Szymanowskiego jako inspiracja w tworzeniu interpretacji ruchowej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kupsik
  • Olga LeonkiewiczInspiracje operowe dla fletowego repertuaru wirtuozowskiego w twórczości Paula Taffanela. Promotor: prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
  • Mateusz PiechnatIdeologia twórcza kompozytora jako podstawa kształtowania interpretacji wykonawczej w wybranych miniaturach i sonatach fortepianowych Aleksandra Skriabina. Promotor: dr hab. Mariusz Drzewicki
  • Michał RotMax Reger – wybrane duety kameralne na instrumenty smyczkowe i fortepian: inspiracja twórczością innych kompozytorów i jej wpływ na ewolucję języka muzycznego. Promotor: prof. dr hab. Cezary Sanecki
  • Aneta SkrzypczakScenografia (kostium, światło, dekoracja) jako element współtworzący interpretację ruchową dzieła muzycznego na przykładzie wybranych utworów: opis dzieła. Promotor: dr hab. Ewa Wojtyga, prof. AM
  • Agnieszka Sucheniak-WójcickaProgramowość i pastisz w suitach francuskich pierwszej połowy XX wieku: analiza wybranych przykładów w kontekście problematyki wykonawczej. Promotor: prof. dr hab. Beata Cywińska

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Wydział kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki i rytmiki

  • Stefan DrajewskiEkfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego
  • Ewa Fabiańska-JelińskaIdea brzmieniowości w koncercie na altówkę i orkiestrę smyczkową
  • Iwona FoktFeliks Nowowiejski – życie i twórczość w świetle materiałów źródłowych
  • Aleksander GrefPrzygotowanie spektaklu operowego w aspekcie pracy w teatrze operowym i w warunkach plenerowych na przykładzie wybranych fragmentów opery Carmen G. Bizeta

Wydział instrumentalny

  • Milena AntoniewiczJęzyk muzyczny Mieczysława Weinberga na podstawie wybranych utworów kameralnych
  • Henryk KasperczakWybrane kompozycje Toyohiko Satoh na lutnię renesansową jako przykład syntezy stylów, form i środków wykonawczych dawnych i nowych
  • Paweł KroczekInspiracja naturą w twórczości klarnetowej Richarda Faith’a
  • Tomasz SośniakTradycja, nowatorstwo, inspiracja, ekspresja w muzyce Zygmunta Krauze. Unikatowe problemy wykonawcze na przykładzie wybranych utworów
  • Paulina ZarębskaMuzyczne maski Maurycego Ravela na przykładzie wybranych utworów
  • Mikołaj ZgółkaRetoryka muzyczna jako niewerbalny sposób wyrażania i eksponowania emocjonalnej warstwy utworu we współczesnej interpretacji XVII- i XVIII-wiecznej literatury skrzypcowej i smyczkowej. Poszukiwania źródłowe

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i muzyki kościelnej

  • Maciej BolewskiJan Wański – Litania ex D de Beata Virgo Mariae – rekonstrukcja partytury
  • Leszek GórkaDzieło cecyliańskiej odnowy muzyki kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce w twórczości ks. dr Józefa Surzyńskiego

Wydział instrumentów smyczkowych, harfy, gitary i lutnictwa

  • Agnieszka BrojekThe family tree. Nowatorstwo i inspiracje w twórczości wiolonczelowej Giovanniego Sollimy w kontekście dokonań wybranych kompozytorów włoskich epoki Baroku i Klasycyzmu
  • Karina GidaszewskaKategorie ekspresywne języka muzycznego Guillaume’a Lekeu na przykładzie Sonaty G-dur na skrzypce i fortepian
  • Paweł MaślankaPolska sonata skrzypcowa epoki postromantyzmu i jej znaczenie w literaturze europejskiej
  • Aleksandra Szwejkowska-BelicaElementy stylistyki Karola Szymanowskiego w twórczości polskich kompozytorów XX w. (Grażyna Bacewicz, Szymon Laks, Juliusz Łaciuk, Roman Palester, Romuald Twardowski)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

  • Piotr BugajFundamentalne znaczenie XIX-wiecznego kornetu w tworzeniu podstaw rozwoju techniki gry na trąbce w aspekcie wirtuozowskiego nurtu twórczości ówczesnych wielkich kornecistów. Promotor: prof. dr hab. Igor Cecocho
  • Tomasz DobrzańskiKolekcja XVII-wiecznych starodruków włoskich w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu jako źródło repertuaru solowego fletu podłużnego. Promotor: prof. Mieczysław Stachura
  • Marcin Grabosz – Znaczenie struktury partii fortepianu w kształtowaniu formy współczesnej pieśni na przykładzie Siebien Fruhe Lieder Albana Berga, Twelve Poems of Emily Dickinson Aarona Coplanda oraz Drei Lieder Nach Trakl Pawła Szymańskiego.
    Promotor: dr hab. Magdalena Blum, prof. AM
  • Tomasz HajdaGeneza, budowa formalna i problematyka wykonawcza w wybranych utworach na puzon, dedykowanych Juliuszowi Pietrachowiczowi – luminarzowi puzonu w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Igor Cecocho
  • Jakub Kościuszko Inspiracje jazzowe i folklorystyczne czynnikami mającymi wpływ na elementy dzieła muzycznego i kształtowanie formy utworu w literaturze gitarowej na przykładzie wybranych utworów M. Pasiecznego, P. Bellinatiego, D. Bogdanovicia i R. Dyensa. Promotor: prof. dr hab. Piotr Zaleski
  • Artur Majewski – Synkretyzm stylistyczny jako awangarda jazzu XXI w. Analiza środków interpretacyjno-wykonawczych partii trąbki na płycie Unimaginable Game. Promotor: dr hab. Piotr Wojtasik, prof. AM
  • Adam PorębskiTechnika nakładania cykli w utworze n-Cyclus na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. dr hab. Krystian Kiełb
  • Marzenna WojakAnaliza porównawcza liryki wokalnej Karola Szymanowskiego i Ralpha Vaughana Wiliamsa w aspekcie wykorzystania wątków ludowych na wybranych przykładach. Promotor: prof. Danuta Paziuk-Zipser
  • Małgorzata SzymańskaMetody nauczania gry na flecie podłużnym w edukacji szkolnej i zespołach fletowych. Promotor: dr hab. Ewa Grygar

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wydział kompozycji, interpretacji, edukacji i jazzu

  • Aleksandra Tomaszewska Poemat na orkiestrę symfoniczną. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zubek

Wydział wokalno-instrumentalny

  • Piotr Schmidt Możliwości wykonawczo-interpretacyjne na trąbce w muzyce jazzowej w kontekście pracy zespołowej na podstawie twórczości własnej. Promotor dr hab. Grzegorz Nagórski
  • Michał Sadzikowski Sonaty na skrzypce i fortepian w schyłkowym okresie tonalności na podstawie wybranych utworów Leoša Janáčka, Béli Bartóka i George Enescu. Promotor dr hab. Grzegorz Biegas

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

  • Szymon Morus Friedrich Wilhelm Markull Symfonia nr 2 c-moll op. 59. Współczesne prawykonanie historycznego utworu. Promotor: prof. dr Wojciech Rajski

Wydział instrumentalny

  • Borys Biniecki Klarnet basetowy, zapomniany instrument Stadlera? Promotor: prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
  • Przemysław Buczek Między brzmieniem a ekspresją. Studium wybranych dzieł na klarnet, wiolonczelę i fortepian Vincenta d’Indy, Nino Roty i Marcela Chyrzyńskiego. Promotor: dr hab. Roman Widaszek
  • Aldona Cisewska Estetyka XVIII-wiecznej gry skrzypcowej i przedstawienie kameralistyki „haydnowskiej” na przykładzie kwartetów KV 465, KV 575 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Promotor: prof. dr hab. Irena Żarnowska-Kuszewska
  • Łukasz Długosz Współczesny polski koncert fletowy na przykładzie Koncertu na flet z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej, fortepianu i perkusji Władysława Słowińskiego oraz ...como el sol e la mar... na flet, flet altowy i orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Langman
  • Karol Garwoliński Ewolucja harmoniki w twórczości Fryderyka Chopina oraz jej znaczenie dla ekspresji na przykładzie wybranych polonezów. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Czapiewski.
  • Dominika Glapiak-Piłasiewicz Koncert podwójny – elementy współpracy solistów i orkiestry. Promotor: prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
  • Sławomir Jaskułke Improwizacja harmoniczna jako metoda kształtowania i rozwijania współczesnego języka improwizacji jazzowej na podstawie autorskich kompozycji. Promotor: prof. dr Włodzimierz Nahorny
  • Krzysztof Krzyżewski Wpływ Das Lied na klarnetową muzykę kameralną epoki romantyzmu. Kształtowanie formy i ekspresji w Der Hirt auf dem Felsen (D965) Franciszka Schuberta, Fantasiestuecke op. 73 Roberta Schumanna oraz w Sonacie Es-dur op.120 nr 2 Johannesa Brahmsa. Promotor: dr hab. Bogusław Jakubowski
  • Małgorzata Lange-Banaś Polifonia łuków, trans w muzyce europejskiej i polifonia czasoprzestrzenna w twórczości Hanny Kulenty jako studium emocji oraz aspekty wykonawcze na przykładzie wybranych utworów. Promotor: dr hab. Paweł Krauzowicz
  • Maciej Obara Kreowanie indywidualnego języka muzycznego w grze na saksofonie. Koncepcja interwałowo-harmoniczna improwizacji oraz jej wpływ na kompozycję. Promotor: dr hab. Maciej Grzywacz
  • Magdalena Ochlik-Jankowska Gra a vista w pracy pianisty-kameralisty. Znaczenie szybkiej percepcji tekstu dla przygotowania się do artystycznego wykonania wybranych utworów. Promotor: prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
  • Jan Romanowski Wpływ historycznej wiedzy oraz dawnych technik wykonawczych na współczesną interpretację koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha. Promotor: dr hab. Paweł Kukliński
  • Marian Stefanowicz Wybrane utwory wiolonczelowe kompozytorów epoki baroku w transkrypcji na puzon. Analogie i warianty interpretacyjne oraz techniczne. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Sperski
  • Maja Wiśniewska Nowe oblicze fletu barokowego w kompozycjach XX i XXI wieku na przykładzie utworów Murraya Barky’ego, Mirandy Driessen, Katarzyny Szwed, Macieja Jabłońskiego, Johna Thowa, Merijna Bisschopsa, Allison Cameron. Promotor: dr hab. Małgorzata Skotnicka
  • Chaoying Zhang Wybrane aranżacje chińskiej muzyki tradycyjnej. Szkic do interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt

Wydział wokalno-aktorski

  • Anna Domżalska Uniwersalny wymiar tekstów Agnieszki Osieckiej w odniesieniu do stylistyki bossa novy. Promotor: prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
  • Barbara Tritt Dorobek poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Aliny Poświatowskiej oraz Kazimiery Iłłakowiczówny jako źródło inspiracji w twórczości kompozytorów polskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Stalmierski
  • Alicja Węgorzewska-Whiskerd Aspekty tworzenia roli operowej jednoczącej kanony sztuk – antycznej i współczesnej na podstawie tytułowej partii w operze Beniamina Brittena The Rape of Lukretia. Promotor: prof. dr hab. Dariusz Paradowski
  • Donata Zuliani Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) i jego liryka wokalna jako mikrokosmos, czyli odzwierciedlenie wewnętrznych przeżyć kompozytora (na podstawie wybranych pieśni). Promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski

Wydział dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jazzu

  • Wendan Liu Melodie w stylu charakterystycznym dla regionu Xinjiang jako inspiracja do powstania nowych kompozycji wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych. Analiza formalna i problemy wykonawcze / The melodies in the specific style of the Xinjiang region as an inspiration for the creation of new vocal-instrumentals and instrumental compositions. Formal analysis and the performance’s problems. Promotor: dr hab. Beata Wróblewska

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

  • Mohammad Hadi Ayanbod – Symfonia. Promotor: prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki
  • Ilona Iwańska – Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski
  • Maria Januszkiewicz Irmołoj Supraślski (15981601 i 1638) jako inspiracja dla twórczości chóralnej wybranych kompozytorów białoruskich i polskich XX i XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
  • Hyewon Lee Analiza wybranych elementów utworu Gut na orkiestrę symfoniczną w kontekście tradycji koreańskiej oraz europejskiej. Promotor: prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki
  • Zygmunt Magiera Niepublikowane kompozycje Bartłomieja Pękiela znajdujące się w archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu – problemy wykonawcze w kontekście pracy z zespołem chóralnym. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
  • Maciej Negrey Concerto breve na 2 flety i orkiestrę symfoniczną. Moja koncepcja dramaturgii utworu. Promotor: prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
  • Patrycja Pieczara – Franz Xaver Scharwenka – wielki zapomniany. Polskie prawykonanie Symfonii c-moll op. 60 i drugie polskie wykonanie Koncertu fortepianowego nr 2 c-moll op. 56. Promotor: prof. Tadeusz Strugała
  • Katarzyna Pilipiuk Obój w Polsce do końca XVIII wieku: instrumentarium, muzycy, repertuar. Promotor: prof. dr hab. Marcin Szelest
  • Natalia Podolska Twórczość Krzysztofa Pendereckiego z perspektywy (neo)retorycznej. Promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz
  • Renāte StivrinaPNEUMATOFORA – ikona dźwiękiem malowana na orkiestrę symfoniczną jako przykład dzieła muzycznego inspirowanego malarstwem Marca Chagalla, Joana Miró oraz Marka Rothko. Promotor: prof. dr hab. Józef Rychlik
  • Katarzyna Szcześniak Twórczość Romana Statkowskiego. Próba ujęcia monograficznego. Promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka 
  • Marcin Wróbel Twórczość chóralna Jana Pasierba-Orlanda inspirowana muzyką Podhala – na przykładzie wybranych utworów na chór męski a cappella. Promotor: prof. dr hab. Adam Korzeniowski

Wydział instrumentalny

  • Justyna Danczowska Georg Lwowicz Catoire – kompozytor dwóch kultur. Zagadnienia interpretacyjno-wykonawcze wybranych utworów kameralnych. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szczepanowska
  • Andrzej KaczanowskiProblematyka sonorystyczno-wykonawcza w utworach XX wieku na kontrabas solo i kontrabas z towarzyszeniem fortepianu: Adolf Miszek – Sonata nr 2 op. 6 na kontrabas i fortepian, Paul Hindemith – Sonata na kontrabas i fortepian, Julien-Francois Zbinden – Hommage a’J. S. Bach op. 44 na kontrabas, Jan Oleszkowicz – Fretillement nr 2 na kontrabas, Sławomir Czarnecki – Fantazja Wierchowa „Muzyka z Zawrata” na kontrabas i fortepian. Promotor: dr hab. Marek Kalinowski
  • Zbigniew KaletaInterpretacja i warsztat wykonawczy w literaturze saksofonowej na pograniczu muzyki klasycznej i jazzowej. Metody pracy nad językiem jazzu. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski
  • Justyna Komorowska-SłodczykLiteratura obojowa w twórczości Bozzy, Milhaud, Sancana, Tomasiego – problematyka interpretacyjno-wykonawcza. Promotor: prof. Jerzy Kotyczka
  • Damian Lipień Nowatorstwo czy tradycjonalizm? Twórczość polskich kompozytorów współczesnych na fagot solo. Promotor prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
  • Jan MroczekJęzyk muzyczny wybranych współczesnych organistów paryskich. Ich kompozycje i improwizacje na tle francuskiej symfoniki organowej początku XX wieku. Promotor: prof. Mirosława Semeniuk-Podraza
  • Marek PolańskiOd kompozytora do wykonawcy. Ewolucja formy kaprysu skrzypcowego w okresie postklasycznym na przykładzie kaprysów Joachima Kaczkowskiego i Fryderyka Augusta Duranowskiego jako ważnych ogniw w procesie rozwoju tego gatunku. Promotor: prof. Mieczysław Szlezer
  • Tomasz StolarczykPuzon na przestrzeni XX i XXI wieku – aspekt techniczny i wykonawczy na podstawie wybranych utworów Kazimierza Serockiego, Macieja Jabłońskiego oraz Tomasza Stolarczyka. Promotor: dr hab. Wacław Mulak
  • Andrzej Zawisza Zagadnienia interpretacji Prélude non mesuré w kontekście XVII- i XVIII-wiecznej włoskiej i niemieckiej muzyki klawiszowej na przykładzie wybranych kompozycji L. Luzzaschiego, G. Frescobaldiego, M. Rossiego, J. J. Frobergera, M. Weckmanna, J. C. F. Fischera, J. S. Bacha. Promotor prof. Magdalena Myczka
  • Maciej Zimka Akordeon w muzyce kameralnej Zbigniewa Bargielskiego. Poetyka twórczości i zagadnienia wykonawczo-interpretacyjne w wybranych utworach. Promotor: dr hab. Paweł Paluch

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

  • Marta BenkOrgany w kościołach Włocławka. Studium instrumentoznawczo-akustyczne. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
  • Piotr Łukasz BenkOrgany firmy Biernacki w kościołach diecezji włocławskiej. Studium instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
  • Łukasz GunickiOrgany z XVIII i XIX wieku na terenie diecezji włocławskiej. Rozwiązania konstrukcyjne i wolumen brzmieniowy. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
  • Monika NowakOfficium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Promotor: ks. prof. dr hab. Rastyslav Adamko
  • Dariusz Wojciech SobczakKoncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka. Promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski
  • Małgorzata Maria ZuchowiczDziałalność organmistrzowska rodziny Meinertów. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

  • Sylvia BruniRecepcja twórczości i postaci Fryderyka Chopina we Włoszech po drugiej wojnie światowej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
  • Magdalena WąsowskaPasje życiowe Tadeusza Ochlewskiego na pograniczu muzyki dawnej i współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

  • Grzegorz JoachimiakRękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny. Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

  • Andrzej ArtymowiczTechniki Nieliniowego Dźwięku w Rękach Współczesnego Reżysera Liniowych Form Dźwiękowych w Audiowizualnej Instalacji Interaktywnej Żywioły. Promotor: dr hab. Barbara Okoń-Makowska
  • Wojciech BłażejczykOdpady cywilizacyjne jako idee i instrumenty muzyczne w kompozycji intermedialnej Trash Music. Promotor: dr hab. Joanna Napieralska
  • Jakub ChrenowiczRola dyrygenta w utworach opartych na technice aleatoryzmu kontrolowanego w kontekście realizacji dzieła otwartego i zagadnienia jego istnienia na przykładzie Gier weneckich i Koncertu na fortepian i orkiestę Witolda Lutosławskiego. Promotor: prof. Antoni Wit
  • Iwona EjsmundDźwięk stuprocentowy, jako tworzywo i punkt wyjścia do kreowania obrazu dźwiękowego w filmie i widowisku telewizyjnym. Warstwa dźwiękowa 7 i 12 odcinka telewizyjnego serialu filmowego Tajemnica twierdzy szyfrów w reżyserii Adka Drabińskiego. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska
  • Rafał JaniakProblemy dyrygenckie związane z nowymi komplikacjami metrorytmicznymi w muzyce XXI wieku na przykładzie wybranych partytur Beata Furrera, Pawła Szymańskiego, Thomasa Adsa oraz własnej kompozycji. Promotor: prof. Antoni Wit
  • Alexandros Stavros Jusakos MardonesNurty narodowe w muzyce hiszpańskiej i iberoamerykańskiej na przykładzie kompozytorów  Enrique Granadosa, Manuela de Falla, Alberto Ginastery i Heitora Villa-Lobosa. Promotor: dr hab. Jarosław Drzewiecki
  • Grażyna Paciorek-DrausMuzyka fortepianowa Tomasza Sikorskiego w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Osobowość artysty i jej manifestacja w twórczości kompozytorskiej. Promotor: dr hab. Krzysztof Lipka
  • Maria PodhajskaWybrane utwory skrzypcowe kompozytorów islandzkich w aspekcie struktury formalnej i wykonawczej. Promotor: dr hab. Jan Stanienda
  • Adam RosińskiŁączenie dźwięków w strumienie percepcyjne: badanie porównawcze muzyków i osób niebędących muzykami. Promotor: dr hab. Andrzej Miśkiewicz
  • Ye Young SohnSpecyfika pieśni artystycznych i proces adaptacji muzyki zachodniej w krajach Azji Wschodniej (Chiny, Korea, Japonia) na podstawie dziewięciu wybranych pieśni. Promotor: prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
  • Anna StankiewiczArtystyczny poziom adolescentów w dziedzinie muzyki. Warunki i rozwój w województwie podlaskim na podstawie badań własnych przeprowadzonych w latach 2009-2015. Promotor: dr hab. Krzysztof Lipka
  • Katarzyna Trylnik-ZaleskaWokalno-aktorska interpretacja opery współczesnej na przykładzie Qudsji Zaher Pawła Szymańskiego. Promotor: prof. dr Izabela Kłosińska
  • Agnieszka WidlarzRelacje między muzyką a ruchem w interpretacji ruchowej w metodzie Dalcroze’a na przykładzie wybranych utworów Jana Sebastiana Bacha. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
  • Agata Wiśniewska-GołębiowskaEstetyka neoklasyczna w wybranych pieśniach Francisa Poulenca. Promotor: dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2017-05-28

Kategorie

Edukacja muzyczna