Prace habilitacyjne obronione w roku 2011 (wykaz)

Wykaz prac habilitacyjnych z zakresu muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2011 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Teoria muzyki

 • Dr Michał Zieliński: Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej (wyd. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2010)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Wydział Wokalno-Aktorski

 • Dr Izabela Jeżowska: Stylistyka wykonawcza liryki wokalnej George’a Gershwina w oparciu o styl Gershwinowski oraz jej egzemplifikacja w wybranych pieśniach
 • Dr Monika Fedyk-Klimaszewska: Klasyka i nowoczesność w liryce wokalnej Benjamina Brittena (wyd. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2010)

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Dr Aleksandra Patalas: W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria (wyd. Musica Iagellonica, Kraków 2010)

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Dr Iwona Lindstedt: Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010)

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

 •  Jolanta Anna Janucik: Współczesne a nieznane, autorski katalog cykli pieśni kompozytorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jako inspiracja w rozwiązywaniu problemów repertuarowych i dydaktyczno-wychowawczych
 •  Krzysztof Knittel: Między rzeczywistością a kreacją; pory roku; tanie imitacje/cheap imitations (2008)
 •  Monika Mielko-Remiszewska: Musica Ecclesiae Nova. Twórcze i odtwórcze aspekty pracy dyrygenta podczas realizacji wybranych dzieł sakralnych Jana Maklakiewicza, Johna Ruttera i Pawła Łukaszewskiego
 •  Maria Orzechowska: Zagadnienia artystyczno-wykonawcze utworów skrzypcowych Zygmunta Noskowskiego
 •  Sławomir Adam Wróblewski: Koncerty instrumentalne Romualda Twardowskiego. Praca dyrygenta nad partyturą
 •  Marek Żwirdowski: Wybrane aspekty stylowego wykonania puzonowych transkrypcji sonat barokowych w kontekście praktyki wykonawczej epoki oraz XX-wiecznej literatury puzonowej

Kategorie

Edukacja muzyczna Muzyka klasyczna