Prace habilitacyjne obronione w roku 2012 (wykaz)

Wykaz prac habilitacyjnych z zakresu muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2012 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

 • Ryszard Wiesław Bednarek: Romans rosyjski – moja fascynacja
 • Jacek Delong: Sztuka wykonawcza we współczesnej muzyce saksofonowej. Analiza i interpretacja wybranych utworów polskich i amerykańskich z przełomu XX i XXI wieku
 • Małgorzata Ratajczak: Prośba o skrzydła – analiza formy w wybranych utworach wokalnych na mezzosopran i fortepian Marcina Kopczyńskiego

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

 • Elżbieta Charlińska: Polska sonata organowa okresu drugiej wojny światowej. Studium analityczno-interpretacyjne
 • Marcin Murawski: Johann Nepomuk Hummel – Potpouri op. 94
 • Krzysztof Przybyłowicz: Inspirująca rola diddli w tworzeniu rytmów na zestawie jazzowym
 • Andrzej Mikołaj Szadejko: Styl i interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?–1780) i Johanna Gottfrieda Muthela (1728–1788). Zagadnienia wykonawcze i stylistyczne muzyki organowej w regionie południowego Bałtyku w osiemnastym wieku

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wydział instrumentalny

dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka

 • Jan Jakub Bokun: Osiągnięcie artystyczne w formie zapisu elektronicznego na płycie CD: Wolfgang Amadeusz Mozart Koncert klarnetowy A-dur KV 622, cz. I
 • Piotr Rojek: Toccata organowa w rozwoju historycznym
 • Paweł Zawadzki: Osiągnięcie artystyczne w formie zapisu elektronicznego na płycie CD: Siergiej Rachmaninow III Koncert fortepianowy d-moll op. 30

Wydział wokalny

dyscyplina artystyczna: wokalistyka

 • Jolanta Konstańciuk-Sipowicz: Ekspresja jako środek wyrazu artystycznego i emocji na przykładzie pieśni Jana Antoniego Wichrowskiego, Krystiana Kiełba i Jadwigi Szajny- Lewandowskiej do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka

 • Piotr Janosik: Specyfika wiolonczeli w kwartetach smyczkowych Henryka Mikołaja Góreckiego i twórców muzyki kameralnej jego pokolenia (wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2011)
 • Patrycja Piekutowska-Cyganowska: Uniwersalność przekazu muzyki skrzypcowej na przykładzie nowatorskiego podejścia do roli repertuaru i sposobu promocji albumu miniatur skrzypcowych Power of Emotion (wyd. Adam Marszałek, 2011)
 • Magdalena Prajsnar-Wąsacz: Forma i technika dźwiękowa oraz problemy interpretacyjne w wybranych preludiach fortepianowych kompozytorów polskich XX wieku (wyd. Uniwersytet Rzeszowski, 2010)
 • Roman Widaszek: Neoklasycyzm a trio stroikowe. Zależności teoretyczne i brzmieniowe na przykładzie wybranych dzieł muzycznych polskich kompozytorów XX wieku (wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2011)
 • Tadeusz Wykurz: Violoncello piccolo oraz viola pomposa w twórczości Johanna Sebastiana Bacha w kontekście współczesnej praktyki wykonawczej (wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2010)
 • Ireneusz Wyrwa: Problematyka wykonawcza utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego w świetle poglądów estetycznych kompozytora na przykładzie wybranych symfonii opus 45 (wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011)

dyscyplina artystyczna: wokalistyka

 • Maciej Bartczak: Raul Koczalski. Muzyczna interpretacja poezji Rainera Marii Rilkego na przykładzie pieśni op. 99 i op. 102 (wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2011)
 • Renata Danel-Machańska: Stymulacja podniebienia miękkiego jako element rozwoju techniki wokalnej – metoda autorska. CD Silna (wyd. Biblioteka Śląska, 2011)
 • Maria Seremet-Dziewięcka: Afekt w sztuce wokalnej. Interpretacja arii altowych z Pasji wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha w kontekście retoryki muzycznej (wyd. Akademia Muzyczna w Krakowie, 2011)

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja

 • Marcin Bortnowski: Zapatrzony w serce światła, w ciszę i O naturze dzieła muzycznego. Komentarz do utworu Zapatrzony w serce światła, w ciszę (wyd. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2011)

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Wydział instrumentalny

 • Andrzej Kacprzak: Roman Maciejewski – kompozytor oryginalny i nieznany. Studium twórczości skrzypcowej
 • Roman Kuźniak: Josef Michl – Koncert B-dur na fagot i orkiestrę. Rekonstrukcja dzieła
 • Tadeusz Samerek: Akordy sukcesu i pasaże tęsknoty. Enneagram kluczem do interpretacji sonat wiolonczelowych Fryderyka Chopina i Aleksandra Tansmana

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej i rytmiki

 • Beata Borowska: Inspirująca rola tekstów maryjnych w kształtowaniu formy i interpretacji utworów chóralnych kompozytorów polskich
 • Aleksandra Grucza-Rogalska: Poetycki tekst w cyklu mszalnym Missa miseri cordis Leszka Kułakowskiego
 • Jarosław Lewków: Płyta CD Góry moje góry cykl Włodzimierza Zubickiego
 • Ryszard Piotrowski: Płyta DVD Festiwalowe piosenki – rejestracja koncertu podczas 33. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Pieśni i Tańca w Koninie 2012
 • Jerzy Rachubiński: Te Deum jako gatunek muzyki religijnej na przykładzie dzieł Karola Kurpińskiego i Antonina Dvořáka
 • Piotr Salaber: Dyrygent w studio, czyli – mikrofon zamiast publiczności. Specyfika pracy dyrygenta podczas nagrań studyjnych muzyki filmowej i teatralnej
 • Renata Szerafin-Wójtowicz: Płyta CD Intervalli. Współczesne utwory chóralne
 • Izabella Zielecka-Panek: Płyta CD Z biegiem Olzy zawierająca pieśni ludowe Śląska Cieszyńskiego w opracowaniach: Karola Hlawiczki, Jerzego Hadyny i Jana Gawlasa

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Wydział instrumentalny

 • Tomasz Sobaniec: Perkusja znakiem rozpoznawczym muzyki Krystyny Moszumańskiej-Nazar
 • Zdzisław Stolarczyk: Sztuka transkrypcji. Wybrane utwory na kwartet puzonowy

Wydział twórczości, interpretacji i edukacji muzycznej

dyscyplina artystyczna: dyrygentura

 • Włodzimierz Siedlik: Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego na chór mieszany a cappella. Z doświadczeń dyrygenta
 • Maciej Tworek: Credo Krzysztofa Pendereckiego – nagranie DVD i CD z wykonania koncertowego

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja

 • Maciej Jabłoński: V Symfonia – analiza autorska w kontekście zagadnień warsztatowych i estetycznych
 • Krzysztof Kostrzewa: Magnificat na sopran, tenor, chór i orkiestrę oraz mój Magnificat w kontekście postmodernistycznych technik kompozytorskich

dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki

 • Hanna Kostrzewska: Fresk w muzyce polskiej XX i XXI wieku. W poszukiwaniu differentia specifica

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Ks. Piotr Wiśniewski: Śpiewy późnośredniowieczne w antyfonarzach płockich z XV/XVI wieku na podstawie responsoriów Matutinum (wyd. Lublin 2010)

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Szymon Paczkowski: Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca

 • Bożena Klimczak: Rodzaj formy i struktury spektaklu ograniczeniem lub możliwością w procesie tworzenia na podstawie spektakli Kopciuszek i Połamany Ludzik

Wydział kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki

Monika Wolińska: Koncert fortepianowy Marcina Błażewicza. Problemy wykonawcze w kontekście analizy interpretacyjnej

 • Wydział reżyserii dźwięku
 • Joanna Napieralska: Sound Design. Droga emancypacji dźwięków filmowych

Wydział wokalno-aktorski

 • Krystyna Jaźwińska-Dobosz: Westchnienie... Henri Duparc i jego pieśni
 • Robert Kaczorowski: Pieśni maryjne Ottona Mieczysława Żukowskiego
 • Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska: Modest Musorgski – cykle wokalne. Od analizy do interpretacji artystycznej

Kategorie

Edukacja muzyczna Muzyka klasyczna