Prace habilitacyjne obronione w roku 2012 (wykaz)

Wykaz prac habilitacyjnych z zakresu muzykologii i sztuk muzycznych obronionych w roku 2012 (w kolejności alfabetycznej):

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

  • Ryszard Wiesław Bednarek: Romans rosyjski – moja fascynacja
  • Jacek Delong: Sztuka wykonawcza we współczesnej muzyce saksofonowej. Analiza i interpretacja wybranych utworów polskich i amerykańskich z przełomu XX i XXI wieku
  • Małgorzata Ratajczak: Prośba o skrzydła – analiza formy w wybranych utworach wokalnych na mezzosopran i fortepian Marcina Kopczyńskiego

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

  • Elżbieta Charlińska: Polska sonata organowa okresu drugiej wojny światowej. Studium analityczno-interpretacyjne
  • Marcin Murawski: Johann Nepomuk Hummel – Potpouri op. 94
  • Krzysztof Przybyłowicz: Inspirująca rola diddli w tworzeniu rytmów na zestawie jazzowym
  • Andrzej Mikołaj Szadejko: Styl i interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?–1780) i Johanna Gottfrieda Muthela (1728–1788). Zagadnienia wykonawcze i stylistyczne muzyki organowej w regionie południowego Bałtyku w osiemnastym wieku