Prace magisterskie obronione w 2016 roku (wykaz)

Wykaz prac magisterskich z zakresu muzykologii, teorii muzyki i edukacji muzycznej, obronionych w 2016 roku:

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Kompozycja i teoria muzyki

 • Monika Biesaga Poetyka muzyczna cyklu pieśni Miroir na mezzosopran i zespół kameralny Bettiny Skrzypczak. Promotor: dr hab. Violetta Przech, prof. AMFN
 • Agata Nowakowska – Sinfonia da requiem op. 111 Krzysztofa Meyera – specyfika gatunku. Promotor: dr hab. Elżbieta Szczurko
 • Agnieszka Katarzyna ŚrodowskaTwórczość pieśniarska Wojciecha Łukaszewskiego. Promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. AMFN
 • Mateusz ZiemlewskiDogmatyka katolicka w ujęciu Josepha kard. Ratzingera / Benedykta XVI w twórczości sakralnej Marka Jasińskiego. Na podstawie wybranych psalmów. Promotor: prof. dr hab. Anna Nowak

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Alina AtskevichSpecyfika problemów wykonawczych muzyki współczesnej w żeńskim zespole wokalnym. Promotor: mgr Magdalena Filipska
 • Nastassia HotsmanEkspresja ruchowa jako forma interpretacji utworów muzycznych w chórze dziecięco-młodzieżowym „Charonaust”. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz
 • Karolina TykwińskaStanisław Wiechowicz – inspiracja muzyką ludową na przykładzie cyklu Dziesięciu pieśni śląskich na chór mieszany a capella. Promotor: dr hab. Piotr Jańczak
 • Natalia Joanna KarolakProblem interpretacji renesansowej muzyki sakralnej na przykładzie wybranych utworów Wacława z Szamotuł. Promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. AMFN
 • Joanna Marta Krause – Ave Maris Stella w muzyce chóralnej na przykładzie twórczości wybranych kompozytorów. Promotor: dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak
 • Dorota Anna OrnochPiosenki dla dzieci w twórczości wybranych polskich kompozytorów XX wieku. Promotor: dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. AMFN
 • Damian Piotr PastuszkaOrgany Wilhelma Sauera w kościołach Bydgoszczy. Promotor: dr Jakub Kwintal
 • Kalina PiechowiakChór jako pozalekcyjna forma umuzykalniania młodzieży w świetle 20-lecia działalności artystycznej Żeńskiego Chóru „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy. Promotor: mgr Anna Merder
 • Monika SnopekStrażacka Orkiestra Dęta Zaburze jako przykład amatorskiej działalności artystycznej. Promotor: dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak
 • Aleksandra Maria WójkowskaWczesnodziecięca edukacja muzyczna – na przykładzie metod kształcenia w wybranych Szkołach Muzycznych „Yamaha”. Promotor: dr hab. Piotr Jańczak

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

Teoria muzyki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Renata Bartaszewicz/BartashevichZasady oceniania uczniów w szkołach muzycznych w Polsce i na Białorusi. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Justyna FrontczakWybrane zagadnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolnych zespołach muzycznych. Promotor: dr Ewa Kumik
 • Anna NawrockaZnaczenie metody Emila Jaques-Dalcroze’a w procesie kształcenia tancerzy w polskich szkołach baletowych. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Izabela NoszczykWybrane Klavierstücke Karlheinza Stockhausena inspiracją do tworzenia improwizowanych barwowych miniatur fortepianowych. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Anna Sowa – Krawall: inspiracje i analiza utworu. Promotor: prof. Zygmunt Krauze
 • Rafał SowikEfektywność nauczania przedmiotu muzyka w gimnazjum: studium porównawcze. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Mateusz StawiszyńskiSpecyfika repertuaru amatorskich orkiestr dętych. Promotor: dr Stella Kaczmarek
 • Maria WarskaZastosowanie wybranych grafik Wassily’a Kandinsky’ego w realizacji zadań z zakresu improwizacji fortepianowej w szkołach muzycznych II stopnia na specjalności rytmika. Promotor: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 • Anna WójcikowskaAktualność awangardy: tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

Teoria muzyki

 • Filip GrześkowiakFolklor muzyczny w mazurkach Chopina, Szymanowskiego i Maciejewskiego – perspektywa porównawcza. Promotor: dr Ewa Rzanna-Szczepaniak
 • Agnieszka HerbrychRodzaje słuchu muzycznego i ich wpływ na percepcję zjawisk dźwiękowych. Promotor: dr Katarzyna Taborowska-Kaszuba
 • Piotr KrajewskiEpitafium w twórczości polskich kompozytorów XX wieku w świetle idei pamięci. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • Paulina KulkaMożliwości wykorzystania rytmiki z elementami muzykoterapii w pracy z dziećmi autystycznymi. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Karolina MajewskaPrzejawy neoklasycyzmu w symfonii Mateusz Malarz Paula Hindemitha. Promotor: dr Julia Gołębiowska
 • Lucyna OgórekPieśni masowe Andrzeja Panufnika w kontekście socrealizmu. Promotor: dr Janina Gregorkiewicz-Tatarska, prof. AM
 • Natalia Skiba – Metopy op. 29 na fortepian Karola Szymanowskiego – źródła i konteksty. Promotor: dr hab. Monika Kędziora
 • Patrycja StraubMuzyka i taniec w ludycznym folklorze tradycyjnym. Promotor: dr hab. Andrzej Kempiński
 • Wiktoria WłoszczyńskaSpiritual minimalism w koncertach fortepianowych Wojciecha Kilara. Promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 • Dominika ZacharukMuzyka a edukacja socjalna. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Agata AntonickaMuzyczne zajęcia artystyczne w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze. Promotor: dr hab. Tomasz Dzięcioł
 • Agata BąkRola zajęć artystycznych w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Promotor: prof. dr hab. Leszek Bajon
 • Adam ChęcińskiZnaczenie twórczej aktywności muzycznej uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół podstawowych w ich rozwoju ogólnym oraz muzycznym. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Kornelia HampelskaEdukacja muzyczna w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie szkół ogólnokształcących miasta Leszna. Promotor: prof. dr hab. Leszek Bajon
 • Patrycja KroppZnaczenie muzyki w rozwoju ucznia klas I-III ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Promotor: prof. dr hab. Leon Zaborowski
 • Aleksandra PałkaSpecyfika zespołu chóralnego jako grupy społecznej. Promotor: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
 • Aleksandra Pura-CidyłoEdukacyjne funkcje muzyki ludowej w klasach I-III ogólnokształcących szkół podstawowych. Promotor: dr Teresa Śnitko
 • Piotr WojtkowiakRóżne aspekty problematyki prowadzenia zespołów instrumentalno-wokalnych w ramach zajęć artystycznych w gimnazjum. Promotor: dr Piotr Kałużny

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teoria muzyki

 • Ewa Monika IgnaczakSynkretyzm sztuk w Happy deaf people Jagody Szmytki. Idea i interpretacja. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Żaneta Anna KicińskaKatalog tematyczny muzyki filmowej Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Monika Katarzyna KowalczukAutonomia i heteronomia. Różne estetyki twórcze na podstawie wybranych utworów kompozytorów wrocławskich. Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski
 • Alicja Agata Pogłódek – Symfonia B-dur Karola Józefa Lipińskiego. Studium analityczno-interpretacyjne. Opracowanie źródłowe. Promotor: dr Andrzej Wolański
 • Katarzyna Poterewicz – Not I Agaty Zubel – w stronę ekspresji muzyki. Promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • Piotr Mikołaj StefaniszynElementy języka muzycznego Pawła Łukaszewskiego na podstawie Magnificat i Nunc dimittis. Promotor: dr Tomasz Kienik

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Joanna AugustyniakPorównanie dyrygentury symfonicznej i chóralnej w aspektach techniki dyrygenckiej i metodyki pracy. Promotor: dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
 • Milena BędkowskaSpecyfika pracy z dziecięcym zespołem pieśni i tańca oraz wpływ folkloru na wychowanie młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
 • Tomasz ChudykDziałalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie. Promotor: dr Małgorzata Podzielny
 • Agnieszka DudaKorelacja między przedmiotami kształcenia słuchu i chór w szkole muzycznej I stopnia. Promotor: prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
 • Justyna KoczwarskaOgólnopolski konkurs pianistyczny im. I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Promotor: dr Maria Zawartko
 • Patryk KuśnierzZespoły muzyczne w Kościele Zielonoświątkowym – Okręg Zachodni. Promotor: dr hab. Ewa Grygar
 • Martyna PolakowskaKatedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses. Promotor: dr Artur Wróbel
 • Maria RuszeckaSpecyfika pracy z osobami niewidomymi w edukacji muzycznej. Promotor: dr Maria Zawartko
 • Jakub TarkaŚpiew i obrzędy pogrzebu w liturgii przed i po Soborze Watykańskim II. Promotor: dr Tomasz Głuchowski

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Teoria muzyki

 • Bartłomiej BarwinekModernistyczna retoryka muzyczna w oratorium Das Unaufhörliche Paula Hindemitha. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok
 • Monika DziurawiecZwiązki pomiędzy muzyką a malarstwem w wybranej twórczości polskich kompozytorów XX i XXI wieku. Promotor: dr Magdalena Stochniol
 • Wojciech MichnoRetoryka muzyczna w wybranych utworach XX wieku. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 • Krzysztof WyglądaczBarwy i tembry milczenia –  rola i znaczenie zakomponowanej ciszy w muzyce baroku. Promotor: dr hab. Marcin Trzęsiok

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Aleksandra GawinSchola Magnificat przy parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu. Rys historyczny, doświadczenia własne. Promotor: dr Dominika Lenska
 • Anna OleśRola najbliższego środowiska w budowaniu muzycznych zainteresowań dzieci – wpływ tej zależności na kompetencje wokalne uczniów w świetle badań własnych. Promotor: dr Barbara Stencel
 • Kinga RochPieśń ludowa regionu podhalańskiego w edukacji muzycznej – przykładowe konspekty zajęć. Promotor: dr Barbara Stencel

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

Teoria muzyki

 • Agata GórzyńskaZnaczenie zdolności muzycznych dla rozwoju wybranych zdolności pozamuzycznych u dzieci w starszym wieku szkolnym. Promotor: dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna
 • Katarzyna Kaźmierska – 500 Cadenzen in sämmtlichen Dur- und Moll- Tonhöhen für die Orgel Andreja Žaškovský’ego i Teodora Kiewicza w kontekście ruchu cecyliańskiego. Promotor: dr hab. Maciej Babnis.
 • Pamela SinickaZbigniew Popielski – Oratorium Syberyjskie Terra Exsecrabilis. Promotor: prof. dr hab. Marek Podhajski
 • Barbara ŻłobeckaW cieniu Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego – polscy kompozytorzy i wirtuozi skrzypiec działający w XIX wieku. Promotor: dr hab. Danuta Popinigis

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Iga ApolloShow Choir w aspekcie popularyzacji muzyki chóralnej w Stanach Zjednoczonych. Przykładowy scenariusz realizacji spektaklu. Promotor: dr Błażej Połom
 • Magdalena BałabanDziałalność i rozwój wydziału rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie w latach 2005-2015. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Agata BenkowskaMuzyka kościelna w świetle nauczania Jana Pawła II. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Klaudia Dominika CzyżykKsięga Pieśni nad Pieśniami jako źródło inspiracji muzycznych na podstawie wybranych dzieł muzyki sakralnej. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Joanna FilipczukRytmika w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w latach 2005-2015. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Agata Magdalena JakubiecPredyspozycje muzyczne a powodzenie w kształceniu uczniów w wybranej placówce szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Anna KleinaImprowizacja fortepianowa jako istotny element w ćwiczeniach metrorytmicznych oraz ekspresyjnych na zajęciach rytmiki w klasie szóstej szkoły muzycznej II stopnia. Promotor: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
 • Jadwiga KościkPromocja i marketing dóbr kultury na przykładzie sopockiego teatru muzycznego Baabus Musicalis. Promotor: dr Gabriela Konkol
 • Emilia Anna PustelnikKrótkoterminowy wpływ aktywności fizycznej na wybrane procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym. Promotor: dr Michał Kierzkowski
 • Przemysław RaczkowskiZnaczenie liturgiczno-muzyczne wybranych kompozycji o. Alfonsa Klamana CSsR. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski
 • Agnieszka RoskalWpływ muzyki Gospel na muzyczną edukację młodzieży na przykładzie działalności Młodzieżowego Chóru Juventus. Promotor: prof. dr hab. Anna Fiebig
 • Zofia StefanowiczSakralna twórczość chóralna epoki niemieckiego romantyzmu na przykładzie wybranych kompozycji Johannesa Brahmsa, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego i Josefa Rheinbergera - analiza formalna i problemy wykonawcze. Promotor: dr Michał Kozorys
 • Kamil Damian SzafranKult maryjny w twórczości chóralnej Marcina Tadeusza Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów. Promotor: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
 • Piotr ZiółkowskiŚpiewy proprium missae przeznaczone na uroczystość Zesłania Ducha Świętego we współczesnej liturgii rzymskiej. Promotor: ks. dr hab. Jacek Bramorski

 

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Kompozycja i teoria muzyki

 • Agnieszka Łakomska John Tavener i jego cztery requiem. Promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Magdalena BargielDziałalność edukacyjna Instytutu Zoltana Kodály’á w Kesckemét w roku akademickim 2014/2015. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Magdalena Chruścińska – Missa pro defunctis Romana Maciejewskiego jako wyraz buntu przeciw wojnie. Funkcja partii chóralnych. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Karolina CzuraMuzyka Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w utworach chóralnych Romualda Twardowskiego na podstawie wybranych kompozycji. Promotor: dr hab. Włodzimierz Siedlik
 • Martyna DrabczyńskaFormy i zastosowanie muzyki użytkowej w obszarach jej funkcjonowania na podstawie wybranych przykładów z przemysłu filmowego i branży reklamowej. Promotor: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Monika GrochalZastosowanie elementów rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i średnim oraz dziećmi autystycznymi na przykładzie zajęć umuzykalniających Spotkania z Panią Melodią. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Paulina KarpFunkcja kapelmistrza w zespole Pieśni i Tańca „Dobczyce”. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Zofia KoziołInterpretacja wielogłosowych utworów epoki renesansu na przykładzie wykonań zespołu The King’s Singers. Promotor: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 • Marta KrawczykPolski Narodowy Chór Młodzieżowy – działalność, edukacja, wykonawstwo. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Joanna KurekNauczanie na fortepianie dziecka niewidomego – studium przypadku. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Iwona KuzaDziałalność edukacyjno-artystyczna Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Genewie w roku akademickim 2015/2016. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Paulina MajdaPodręczniki do kształcenia słuchu na etapie podstawowej szkoły muzycznej. Ich rola i funkcje. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Dawid MakoszRola dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji sesji nagraniowej. Promotor: dr Mateusz Bień
 • Małgorzata MarchwianaTaniec na kółkach. Wpływ rytmu, ruchu i muzyki na życie osób z niepełnosprawnością ruchową.Promotor: dr Agnieszka Draus
 • Ewa MazurPiosenka jako materiał dydaktyczny na lekcji kształcenia słuchu. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Anna PiwowarZastosowanie metody Emila Jaques-Dalcroze’a w pracy z chórem dziecięcym. Promotor: prof. dr hab. Jan Jazownik
 • Beata RadeckaWspółczesne życie muzyczne miasta i gminy Bochnia. Promotor: prof. dr Jerzy Kurcz
 • Agnieszka RyczkoSakralne utwory chóralne Miłosza Bembinowa. Między słowem a dźwiękiem. Promotor: prof. dr hab. Lidia Matynian
 • Karolina Sokołowska Problemy adaptacji elementów rytmiki dalcroze’owskiej wykorzystywanej w pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi. Studium porównawcze. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Beata SypekInspiracja stylem flamenco i interpretacji ruchowej utworu Danza del Molinero Manuela de Falli. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Paulina WójcikWykorzystanie podręczników Beatrix Podolskiej w umuzykalnianiu dzieci w niepublicznym przedszkolu „Kubuś” w Krakowie. Promotor: dr Anna Kalarus
 • Beata WróbelWartość dydaktyczna i artystyczna podręcznika Antoniego Cofalika pod tytułem Skrzypcowe ABC. Szkoła gry na skrzypcach. Promotor: dr Andrzej Wilk

 INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 • Oktawia Dajana AlickaAbsolwenci PSM II stopnia w Olsztynie związani zawodowo z Filharmonią Warmińsko-Mazurską. Promotor: dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 • Martyn BohunUkraiński folklor muzyczny w pielęgnowaniu tradycji narodowej na podstawie Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka”. Promotor: dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 • Marceli JurgielewiczSuwałki Blues Festival w życiu muzycznym Suwałk w latach 2008-2014. Promotor: dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
 • Krzysztof Piotr PocałujkoRola kulturotwórcza Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Promotor: dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 • Anna PrzegrockaZespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Promotor: dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 • Dominika Maria SiwikOlsztyński festiwal Dni Niemena w aspekcie artystycznym i społecznym. Promotor: dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
 • Mateusz SławińskiWojskowe orkiestry dęte w Polsce w latach 2000-2015. Promotor: dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 • Krzysztof SydorKonsekwencje edukacyjne wyboru podręcznika do nauki gry na perkusji. Promotor: dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM

 

INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Manh Thang DoSystem powszechnej edukacji muzycznej w Wietnamie. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Andrea HampelAspekty pracy dyrygenckiej z chórem gospel na przykładzie autorskiego projektu artystycznego pt. My Soul. Promotor: dr hab. Barbara Literska, prof. UZ
 • Quang Hung NinhMetody kształcenia muzycznego w Wietnamie. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Marcin NowakDziałalność polskich muzyków jazzowych w latach 1956-1990. Promotor: prof. dr hab. Janina Fyk
 • Aleksandra SiejaMuzyka estradowa w wokalnej edukacji gimnazjalistów w Polsce – propozycje metodyczne. Promotor: dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

 

INSTYTUT MUZYKI W CIESZYNIE, WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Małgorzata Gembala Od menueta do tanga – altówka. Promotor: dr Magdalena Szyndler
 • Natalia Kaczor Wybrane dzieła z muzyki klasycznej i filmowej w aranżacjach własnych. Promotor: dr Agnieszka Kopińska
 • Ewa Kurczyk Życie muzyczne na Śląsku Cieszyńskim na podstawie działalności artystycznej wybranych chórów amatorskiego ruchu śpiewawczego. Promotor: dr hab. Joanna Glenc
 • Martyna Kwolek Śpiew i praca nad głosem jako forma terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową. Promotor: dr Ewa Bogdanowicz
 • Anna Lipiak Rola fortepianu w zespole instrumentalnym na przestrzeni epok. Promotor: dr Małgorzata Mendel
 • Karolina Lustig Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” z Rybnika w latach 2001–2015 – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel
 • Katarzyna Pieron Zajęcia muzykopterapeutyczne z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w oparciu o system edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. Promotor: dr Małgorzata Mendel
 • Hanna Rzeźniczek Polskie Towarzystwo Harfowe w Cieszynie w latach 2003–2015 – próba monografii. Promotor: dr Małgorzata Mendel
 • Karolina Stawowy Koncert muzyki chóralnej. Chór „Skowronek” z Gierałtowic – studencki chór mieszany. Promotor: dr hab. Małgorzata Kaniowska
 • Katarzyna Striteska Monografia Chóru Mieszanego „Cecylia” z Krzanowic  w latach 1931–2016. Promotor: dr Magdalena Szyndler

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 • Petro ChyrykOrgany na terenie województw Iwano-Frankiwskiego i Tarnopolskiego (Ukraina). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Jacek Paweł CzechowskiMonodia liturgiczna jako źródło inspiracji w Czterech motetach na tematy gregoriańskie op. 10 (Quatre motets sur des thèmes grégoriens) Maurice’a Duruflé. Promotor: dr Miłosz Witold Aleksandrowicz
 • Monika DzidaKultura muzyczno-religijna parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Depułtyczach. Promotor: dr hab. Piotr Wiśniewski
 • Piotr GuldzińskiOrgany firmy Blomberg na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Michał JadachOrgany w kościołach dekanatu opolskiego (archidiecezja lubelska). Studium instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Magdalena KożuchOrgany w kościołach dekanatu żelechowskiego. Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Łukasz Kamil KutrowskiTwórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne. Promotor: dr hab. Piotr Wiśniewski
 • Agata Agnieszka TrytekOrgany w kościołach dekanatów Radymno (archidiecezja przemyska). Studium historyczno-instrumentoznawcze. Promotor: dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
 • Dorota Agnieszka WysokLudowa tradycja śpiewów majówkowych w Polsce. Promotor: dr Kinga Magdalena Strycharz-Bogacz
 • Andrzej Waldemar ZarzyckiMsze jednogłosowe w języku polskim w latach 1984-2014. Studium źródłoznawcze. Promotor: dr hab. Piotr Wiśniewski

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 • Anna DziedzicStylizacje muzyki hiszpańskiej w muzyce fortepianowej XIX wieku. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Barbara Hebda Koncerty Isabelli Leonardy ze zbioru Motetii a una, due e tre voci con violino e senza (1687). Część I – opisowo-analityczna; część II – źródłowo-krytyczna. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ
 • Łukasz Kaczmarowski – Uwertura Antoniego Szałowskiego oraz Uwertura Artura Malawskiego w kontekście neoklasycznego zwrotu ku tradycji muzycznej. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Roksana KrólSonaty klarnetowe op. 120 Johannesa Brahmsa i op. 49 Maxa Regera. Studium porównawcze. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Dominika MeckierWspółczesne oblicza muzyki sefardyjskiej i jej historyczne konteksty na przykładzie działalności artystycznej Yasmin Levy. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Anna PiecuchTechnika Speech Level Singing w kontekście klasycznego bel canta. Promotor: dr Wojciech Marchwica
 • Agnieszka Pikuta – Haugtussa op. 67 Edvarda Griega. Promotor: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ
 • Volha PrushynskayaGatunek kwartetu smyczkowego w twórczości Witolda Maliszewskiego. Promotor: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
 • Barbara SzypulskaSztuka interpretacji muzyki dawnej. Propozycje Jordiego Savalla oraz Johna Eliota Gardinera w świetle opinii prasowych. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz
 • Anna WalczakDziałalność krakowskich chórów gospel w latach 1999-2016. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek
 • Anna WyżgaDrobne utwory fortepianowe Clary Schumann – analiza stylu i języka muzycznego na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Magdalena Dziadek

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Joanna Dobrzańska Muzyk uliczny w przestrzeni miejskiej Montpellier, Sete i Paryża. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • Maria Kania Ścieżka dźwiękowa filmu Dobry, zły i brzydki w perspektywie metody analitycznej Philipa Tagga. Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Maria Magdalena Kowalczyk Relacje Fryderyka Chopina z Franzem Lisztem w świetle dotychczasowych badań. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • Anna Parysz Il sogno Scipione Pietra Metastasia (1735) w muzycznym ujęciu Johanna Adolfa Hassego (1758) i Wolfganga Amadeusa Mozarta (1772). Promotor: Prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • Joanna Rowicka Polscy dyrygenci urodzeni po 1970 roku. Portret pokolenia na podstawie autorefleksji jego przedstawicieli. Promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
 • Karolina Śmigiel Jean-Jacques Rousseau jako prekursor antropologii muzyki. Promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

 

INSTYTUT MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Karina BaradziLee Ruma i jego Piano Concerts (2012). Analiza logocentryczna w świetle postmodernistycznego dialogu z tradycjami muzyki artystycznej i popularnej. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • Stefania KernWspółczesna kultura muzyczna mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie na przykładzie Festiwalu chórów i zespołów śpiewaczych mniejszości niemieckiej w Walcach. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • Magdalena RyszkoTranskrypcje skrzypcowe nokturnów Fryderyka Chopina w kulturze muzycznej XIX i XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • Viktoriia SkybaKoncerty fortepianowe Miroslava Skorika. Analiza porównawcza. Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Maryia BannayRola rodziny w wychowaniu muzycznym dzieci i młodzieży. Promotor: dr Anna Pikała
 • Piotr DrzazgaMuzyka jako czynnik kształtujący tożsamość kulturową młodzieży w wieku licealnym. Promotor: dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ
 • Ewelina DulasZmiany w zakresie wychowania muzycznego w przedszkolu jako konsekwencja zmian prawnych od 2012 roku. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Anna KędzioraDroga do profesjonalizmu osób prowadzących parafialne zespoły muzyczne. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Aleksandra KindratFunkcje wychowawcze dziecięcych zespołów chóralnych na przykładzie zespołu „Canzonetta”. Promotor: dr Magdalena Sasin
 • Olga KubiakKorelacja języka obcego z edukacją artystyczną w klasach I–III. Promotor: dr Magdalena Sasin
 • Anna KunckaWspieranie wybranych cech osobowych w kształtowaniu uczniów w średnich szkołach muzycznych. Promotor: dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ
 • Paulina LubeckaMożliwości zastosowania muzykoterapii receptywnej i aktywnej w działaniach edukacyjno-wychowawczych. Promotor: dr Anna Pikała
 • Malwina PietrzakMotywy uczestnictwa w zajęciach artystycznych przez dzieci. Promotor: dr Magdalena Sasin
 • Sharon PietrzakChoreoterapia jako sposób pokonywania barier w komunikowaniu się i środek twórczego bycia w grupie. Promotor: dr Anna Pikała
 • Ewelina PrzybyszZnaczenie edukacji artystycznej w przedszkolach dla rozwoju dziecka. Promotor: dr Magdalena Sasin
 • Paweł TomczakKompetencje muzyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Aleksandra WęgreckaMotywy i możliwości kształcenia muzykoterapeutów w Polsce. Promotor: dr Magdalena Sasin

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Aleksandra Bliźniuk – Twórczość Tomasza Sikorskiego inspirowana egzystencjalizmem w kontekście biografii kompozytora. Promotor: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM
 • Katarzyna Jaśkowiak – Charakterystyka porównawcza muzyki skrzypcowej Karola Szymanowskiego na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM
 • Karolina Kaźmierczak – Działalność muzyczna poznańskiej kapeli katedralnej w latach 1853-1878 na podstawie ksiąg zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Kamila Krawczyk Zoltána Kodály’a metoda wychowania muzycznego i jego recepcja w Polsce. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Klaudia Krupa – Musical amerykański i jego przykład My Fair Lady. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska, prof. UAM
 • Aleksandra Masłowska – Kupiec wenecki Andrzeja Czajkowskiego. Poetyka i perspektywy interpretacyjne. Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM
 • Magdalena Nowicka – Czarodziejska góra Pawła Mykietyna – aspekty literackie, muzyczne, teatralne. Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM
 • Mateusz Rychły – Działalność i twórczość Aarona Copelanda wobec idei muzyki narodowej. Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Teoria muzyki

 • Anna ChowaniecArtura Honeggera Kantata na Boże Narodzenie. Tradycja i współczesność. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
 • Michał Gołos – Jazz Concerto for Sax Orchestra Krzesimira Dębskiego – analiza własna i próba omówienia procesu twórczego. Promotor: dr hab. Ryszard Borowski
 • Justyna PaszkiewiczTwórczość Pawła Szymańskiego w kontekście gatunków i form muzycznych wykształconych w baroku. Promotor: dr hab. Danuta Szlagowska
 • Magdalena Swat Twórczość Artura Zagajewskiego jako przejaw nowego języka muzycznego. Promotor: dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka

Dyrygentura chóralna

 • Ewa Czubińska Pozamuzyczne wartości ruchu chóralnego. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz
 • Joanna KrejzlerProblemy pracy z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi na przykładzie Chóru ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego oraz Tutti Cantamus z Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie. Promotor: prof. Krzysztof Kusiel-Moroz
 • Magda MajewiczLekcje muzyki w klasie I szkoły podstawowej w oparciu o własne doświadczenia pedagogiczne. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Aleksandra OrłowskaRola muzyki w wychowaniu dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, w wieku wczesnoszkolnym. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Małgorzata RomańskaSpecyfika pracy chóru w operze na przykładzie Zespołu Wokalnego Warszawskiej Opery Kameralnej. Promotor: dr Agata Góreczna-Jakubczak
 • Tomasz RosłonRozwój chóralnej twórczości Anny Ignatowicz-Glińskiej na podstawie wybranych utworów. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Maja SadłowskaKształcenie wokalne chóru amatorskiego na podstawie literatury i własnej pracy z zespołem wokalnym. Promotor: prof. Bogdan Gola
 • Maria SydorTwórczość chóralna Pawła Sydora. Techniki kompozytorskie i relacje słowno-muzyczne. Promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC
 • Marcin SzuppeAnaliza słowno-muzyczna, środki techniki kompozytorskiej i problemy wykonawcze w utworach chóralnych a cappella o tematyce maryjnej Pawła Łukaszewskiego. Promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC
 • Karolina TatarSpecyfika pracy z amatorskim zespołem wokalnym na przykładzie obserwacji wybranych włoskich zespołów. Promotor: prof. Krzysztof Kusiel-Moroz
 • Magdalena Tejchma Msza Missa Antiphonica Henka Badings’a – partytura a wykonanie. Promotor: prof. Ewa Marchwicka
 • Anna VozniakCharakterystyka kształcenia dyrygenta chóralnego w Polsce i na Ukrainie po drugiej wojnie światowej. Promotor: dr Agata Góreczna-Jakubczak
 • Ireneusz WybraniakIreneusz Wybraniak OSPPE: kantata Verbum Dei – inspiracje biblijne i analiza dzieła. Promotor: dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC
 • Jakub ZwierzRola dyrygenta i pianisty w opracowaniu wspólnej koncepcji wykonania wybranych koncertów fortepianowych. Promotor: Małgorzata Szpinalska, prof. UMFC

Rytmika

 • Anna EberhardtMetoda rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a w kształceniu słuchu muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • Jadwiga KopećZajęcia umuzykalniające w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Promotor: dr Małgorzata Waszak
 • Anna OsowskaElementy jazzu na wydziałach rytmiki w szkołach muzycznych II stopnia oraz na specjalności rytmika w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Małgorzata PromińskaRóżnorodność technik tańca w musicalu na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Zofia Rudnicka
 • Natalia PrzewoskaImprowizacja miniatur fortepianowych w stylu romantycznym  na studiach specjalności rytmika. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Iga StefanowskaPrzykłady interpretacji ruchowych wybranych miniatur fortepianowych polskich kompozytorów XX wieku na lekcjach rytmiki w klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska

Muzyka kościelna

 • Adrian GalaProblematyka rejestracji w Sonatach organowych op. 65 Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego. Promotor: dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
 • Krzysztof ŁazickiSpecjalność muzyka kościelna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Promotor: dr hab. Michał Sławecki
 • Karolina KawalecPieśń kościelna jako podstawowy element formotwórczy w wybranych kompozycjach organowych na przykładzie chorału protestanckiego Ein feste Burg ist unser Gott. Promotor: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC
 • Kinga Witczak Wykorzystanie Metody Ruchomych Kolorowych Nut w nauce gry na instrumentach klawiszowych dzieci z autyzmem. Promotor: dr Michał Markuszewski

Choreografia i teoria tańca

 • Alicja Gościewska Fenomen fali flamandzkiej w kontekście tańca na podstawie twórczości Jana Fabre’a i Anne’y Teresa’y Keersmaeker. Promotor: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
 • Iryna Linnik Powstanie i rozwój profesjonalnej sztuki choreograficznej na Ukrainie. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Magdalena Silska Postać Sergiusza Diagilewa i jego działalność artystyczna. Promotor: dr hab. Zofia Rudnicka
 • Anna Joanna Stępień Feliks Parnell i jego działalność artystyczna w latach 1910-1957. Promotor: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
 • Natalia Wawrzyniak Spektakl baletowy Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego w choreografii Beaty Książkiewicz w interpretacji młodych wykonawców Szkoły Tańca i Baletu Fouette. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC

Pedagogika baletowa

 • Milena Burchardt Zofia Czechlewska – portret solistki baletu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Promotor: dr hab. Zofia Rudnicka
 • Maksim Woitiul Andrzej Marek Stasiewicz. Jego droga artystyczna po roku 1988. Promotor: dr hab. Zofia Rudnicka
 • Izabela Zawadzka Mazur w operze Halka Stanisława Moniuszki w realizacjach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Promotor: dr Klaudia Carlos-Machej

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Iwona Anna Bolesta Tradycja a rozwój muzyczny uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Promotor: prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
 • Katarzyna Doms Kryteria doboru repertuaru w chórze szkolnym na III etapie edukacyjnym. Promotor: prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 • Aleksandra Matowicka Autorskie opracowania muzyczne z wykorzystaniem instrumentarium Carla Orffa. Promotor: dr Weronika Ratusińska-Zamuszko
 • Monika Pawłowska Wybrane projekty wokalno-instrumentalne w edukacji muzycznej uczniów na III i IV etapie edukacyjnym. Promotor: dr Iwona Musialik
 • Iwona Słoma Partie chóralne w Mszy F-dur op.41 Józefa Elsnera. Promotor: prof. dr hab. Bożenna Sawicka

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Joanna Budkowska – Walerian Pawłowski – krytyk muzyczny i publicysta. Promotor: dr Maria Behrendt
 • Małgorzata Dusza – Elektroniczne środki dydaktyczne w nauczaniu muzyki w ogólnokształcącej szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Krzysztof Gródecki Praca nad edukacją muzyczną amatorów, przygotowująca ich do gry w orkiestrach dętych. Promotor: dr Piotr Klimek
 • Paulina Lemańska – Zastosowanie muzykoterapii w szkołach podstawowych Polski i Wielkiej Brytanii. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Patrycja Sierguć – Nauczanie muzyki w klasach IV-VI Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Agnieszka Strzałkowska – Znaczenie nauki gry na instrumentach w czasie wolnym dzieci i młodzieży na przykładzie Żeńskiej Orkiestry Dętej „Olimpia”. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury
 • Patrycja Szponar Współczesna muzyka chóralna w Kościele na podstawie biografii i twórczości Pawła Bębenka, Piotra Pałki i Dawida Kusza. Promotor: dr Maciej Szczepankiewicz
 • Grażyna Wieteska Rola i zadania nauczyciela pracującego z zespołami instrumentalnymi w szkole muzycznej I stopnia. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Kuba Wnuk Przygrywka chorałowa w twórczości organowej J. S. Bacha – analiza formy i praktyki wykonawczej w niemieckim Kościele Luterańskim. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Mariusz Zarzeczny Upowszechnianie muzyki w domach kultury w Szczecinie. Promotor: dr Piotr Klimek

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2017-06-02

Kategorie

Edukacja muzyczna