Badanie na temat znajomości Feliksa Nowowiejskiego i częstości słuchania muzyki, grudzień 2017

Charakterystyka badania

 

Zleceniodawca badania:
Instytut Muzyki i Tańca
Wykonawca badania:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Termin realizacji badania (praca ankieterów w terenie):
Od 1 do 7 grudnia 2017 roku
Rodzaj badania:
Ilościowe typu omnibus
Rodzaj próby:
Ogólnopolska, losowa PESEL reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców Polski
Próba zrealizowana (liczba przeprowadzonych wywiadów):
925
Metoda przeprowadzenia wywiadów:
Bezpośredni wywiad ankieterski wspomagany komputerowo (Computer Assisted Personal Interviewing - w skrócie CAPI)
Miejsce przeprowadzenia wywiadów:
W domu wylosowanej osoby

ZOBACZ: Wyniki badania na temat rozpoznawalności Feliksa Nowowiejskiego - plik PDF

Kategorie

Edukacja muzyczna Rynek muzyczny