Dane statystyczne GUS 2009

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o finansowaniu kultury muzycznej ze źródeł państwowych

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2009 roku stanowiły 0,53% wydatków budżetu państwa i 3,79% wydatków jednostek samorządu terytorialnego ogółem.

TABELA 1. Dane statystyczne GUS o finansowaniu kultury muzycznej ze źródeł państwowych w 2009 roku

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o uczestnictwie Polaków w muzycznych wydarzeniach kulturalnych

Do liczby koncertów zaliczone są również szkolne audycje muzyczne organizowane przez filharmonie, orkiestry i chóry.

TABELA 2. Dane statystyczneGUS o uczestnictwie Polaków w muzycznych wydarzeniach kulturalnych w 2009 roku

Widzowie i słuchacze oraz przedstawienia i koncerty ogółem w instytucjach muzycznych (opery, operetki, chóry, orkiestry, filharmonie, zespoły pieśni i tańca) w wybranych latach

TABELA 3. Przedstawienia i koncerty ogółem w instytucjach muzycznych (opery, operetki, chóry, orkiestry, filharmonie, zespoły pieśni i tańca) w wybranych latach 1989-2009opr. Aleksandra Jagiełło-Skupińska Wybrane dane, informacje...,
w: Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011

Kategorie

Rynek muzyczny taniec