Edukacja w dziedzinie tańca w roku 2015

W roku szkolnym 2014/2015 w pięciu państwowych szkołach baletowych proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami wyglądały następująco:

Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach baletowych w roku szkolnym 2014/15

W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, którego dziekanem jest Jacek Łumiński. Szkoła kształci artystów teatru tańca. Uczelnia przyjmuje rocznie około 25 studentów.

Na Akademii Muzycznej w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na studiach stacjonarnych wyższego stopnia (Choreografia i taniec) i niestacjonarnych (licencjant) łącznie studiowało 130 osób.

Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w 2015 na kierunek Taniec przyjęto:

  • na specjalizację Pedagogika baletowa – I stopień: 9  osób, II stopień: nie przyjęto żadnego studenta;
  • na specjalizację Choreografia i teoria tańca – II stopień: 9 osób.

W 2014 roku Pedagogikę baletową studia I stopnia ukończyło 2 studentów, II stopnia – 2 studentów, a Choreografię i teorię tańca – 12 studentów.

Kształcenie w zakresie tańca prowadzą także uczelnie prywatne. Łódzka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna posiada w swojej ofercie studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Taniec, specjalność Pedagogika tańca lub Tancerz-choreograf (stacjonarne). Niestacjonarne i stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Taniec oferuje również Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Joanna Szymajda
2016-07-29

 

Kategorie

Edukacja muzyczna Finansowanie