Muzyka dawna w 2013 roku

Zasadnicze tezy i obserwacje poczynione w stosunku do roku 2012 można również odnieść do kolejnego. Ani obecność muzyki dawnej w repertuarach filharmonicznych, ani zestaw cyklicznych wydarzeń artystycznych, nie uległ zasadniczej zmianie. W 2013 roku nadal ruch koncertowy koncentruje się przede wszystkim w obrębie różnego rodzaju festiwali, podczas gdy w filharmoniach muzyka dawna jest jedynie dopełnieniem, często marginalnym, oferty repertuarowej.

Kilka wytwórni płytowych (np. DUX, Musicon, Sarton) kontynuuje wydawanie płyt z polskim i europejskim repertuarem muzycznym, m.in. w powiązaniu z konsekwentnie realizowanymi już od wielu lat projektami, takimi jak Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana (Musicon) czy Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska (Sarton, wykonawcami projektu są Goldberg Baroque Ensemble, dyr. Andrzej Szadejko). Spośród wydawnictw płytowych zrealizowanych w 2013 roku należy wskazać na nowe nagrania muzyki Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i tzw. chorału piotrkowskiego (wyk. Bornus Consort, Tempus, Chór Sarmacki im. G.G. Gorczyckiego, Concerto Antemurale i in., DUX 0994) i polskiej muzyki XVI wieku (wyk. Sambionetta, kier. Agnieszka Obst-Chwała, Sarton 013-1). Ukazało się ponadto – zapowiadane już w poprzednim roczniku – nagranie mszy Bartłomieja Pękiela w interpretacji The Sixteen (CORO, Cor16110, seria „Polska Music” Instytutu Adama Mickiewicza).

Na ostatnie lata przypada intensyfikacja działalności specjalistycznych jednostek muzyki dawnej na polskich uczelniach muzycznych. Pojawiło się również szereg projektów naukowych oraz publikacji książkowych i nutowych poświęconych muzyce do około 1750 roku.

Paweł Gancarczyk Muzyka dawna,
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014

Kategorie

Muzyka klasyczna