Nowa prasa muzyczna 2014: M/I i Noise Magazine

Po raz pierwszy od lat rynek papierowej prasy muzycznej zamykał rok z dodatnim bilansem. Nowe środowisko krytyki muzycznej powołało do życia dwa tytuły prasowe.

Pierwszy z nich to kwartalnik „M/I” wydawany przy wsparciu oficyny Monotype Records i zajmujący się szeroko pojmowaną sceną alternatywną. „Noise Magazine” (wydawany przez Fabrykę Hałasu) jest również kwartalnikiem, poświęconym w pierwszej kolejności cięższym odmianom rocka i muzyki metalowej, ale wykazujący zainteresowanie również innymi gatunkami. Oba pisma ściągnęły nowe pokolenie autorów tekstów i felietonistów (m.in. Bartosz Nowicki, Andżelika Kaczorowska, Małgorzata Halber, Filip Szałasek, Łukasz Dunaj, Paweł Waliński, Piotr Weltrowski, Łukasz Orbitowski). Rok 2014 to dopiero początek pracy obu redakcji i środowisk autorskich, pozostaje więc nadzieja, że ślad ich ocen, wyborów i opisywanych przez nich zjawisk znaleźć można będzie w kolejnych raportach.

Bartek Chaciński
2015-07-18

Autor jest dziennikarzem tygodnika „Polityka”.

Kategorie

Finansowanie hip-hop / pop / rock / alternatywa