Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013

Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową metodę wsparcia dla takich przedsięwzięć ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Programy Ministra, w których dotacje na wydarzenia przyznawane są w trybie konkursowym.

Łączne kwoty wydatkowane na Programy w roku 2013, z których dotowane są przedsięwzięcia muzyczne, zestawione są w tabeli numer 1.

 Tabela nr 1. Suma kwot na Programy MKiDN w roku 2013 - źródło: MKiDN, NCK, IMIT, IAM, NIMOZ
Lp. Program Kwota budżetu priorytetu (wykonanie) W tym na zadania muzyczne %
1 Wydarzenia artystyczne – Muzyka 22 956 700 22 956 700 100%
2 Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 16 301 081 11 828 066 73%
3 Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury 38 322 697 8 542 251 22%
4 Edukacja – Edukacja artystyczna 3 450 500 2 478 500 72%
5 Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa 5 269 500 2 386 902 45%
6 Zamówienia kompozytorskie 2 266 000 2 266 000 100%
7 Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą 5 869 000 2 102 000 36%
8 Edukacja – Edukacja kulturalna 14 389 000 1 575 000 11%
9 Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury 18 638 000 667 447 4%
10 Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych 6 320 962 305 000 5%
11 Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego 2 786 320 95 000 3%
Łącznie: 136 569 760 55 202 866 40%

Warto zwrócić uwagę, że zadania muzyczne były realizowane w 2013 roku w 11 Programach Ministra spośród 24 Programów i stanowiły 40% wydatkowanych środków.

Finansowanie muzyki z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów terytorialnych (opracowanie IMiT),
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny, Warszawa 2014

Kategorie

Finansowanie