Wydawnictwa jazzowe 2013 (przegląd)

  • Ryszard Borowski opublikował wszechstronne studium pt. Flecista jazzowy – interpretator, improwizator, aranżer, kompozytor. Mały traktat osobisty (wyd. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa).
  • Gitarzysta-globtrotter Przemysław Strączek wydał Elementarne zasady improwizacji jazzowej na gitarze – cz. I i II.
  • Nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ukazało się dzieło Jacka Niedzieli-Meiry Kontrabas jazzowy.
  • Instytut Muzyki i Tańca wydał pracę zbiorową pt. Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce.
  • Marek A. Karewicz wespół z Dionizym Piątkowskim wydali książkę Czas Komedy (Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań).
  • Opowieść o Komedzie, Hłasce i Nizińskim Ostatni tacy przyjaciele (Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, Warszawa) napisał Tomasz Lach.
  • Sebastian Rerak przedstawił historię nurtu yass w książce pt. Chłepcąc ciekły hel (wyd. Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, Gdynia).

Krystian Brodacki Jazz,
w: Muzyka polska 2013. Raport roczny,
Warszawa 2014

Kategorie

Jazz Muzyka klasyczna