Autor: Jan Józef Roguz

Absolwent kierunków filozofia, specjalność filozofia umysłu i komunikacji oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z wiedzą o kulturze, specjalność dyrygentura chóralna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach programu „Młodzi Twórcy” na rok 2016. Od 2012 roku główny koordynator programu „filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w filharmoniach w całym kraju. Członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika dla nauczycieli „Wychowanie Muzyczne” (2013-2015); ważniejsze publikacje w ramach pracy redakcyjnej: Znak czasu, cross over nie tylko w muzyce (2014 nr 5), Warto posłuchać, warto mieć (2014 nr 5), Trzej kompozytorzy (2014 nr 2), Płytowe perełki (2014 nr 2), Rozśpiewane przerwy (2014 nr 2), Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia (2013 nr 4).

W 2014 roku sprawował opiekę merytoryczną nad koncertem Bvdub i Orkiestra OiFP Live (Original Source Up To Date Festival, 2014). Koordynator koncertów i wydarzeń pod nazwą „Lutofuzje” z ramienia Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego i Fundacji „Muzyka Jest Dla Wszystkich” (2013).

Panelista II Konwencji Muzyki Polskiej (Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?, 2014), II Europejskich Targów Muzycznych „Co jest grane” (dyskusja dot. edukacji muzycznej „Od przedszkola do Opola”, 2013), konferencji dotyczącej kondycji dziennikarstwa muzycznego w Polsce (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, 2012).

Brał udział w ewaluacji ogólnopolskiej reformy szkół muzycznych I stopnia z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.

Wyróżniony przez Prorektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. studenckich z okazji Jubileuszu 60-lecia Chóru Akademickiego UMCS (2009).

 

Artykuły autora