Programy MKiDN w latach 2008-2010

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem utworzonego w oparciu o Ustawę o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (DzU z 2004 r., nr 4, poz. 27) Funduszu Promocji Kultury, z którego środków są finansowane m.in. dotacje przyznawane w ramach Programów Ministra.

Wśród Programów zasadniczo największe znaczenie dla finansowania działalności środowiska muzycznego (zarówno samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych) ma program „Wydarzenia artystyczne” (w 2008: „Promocja twórczości”), wraz z wydzielonym od 2010 roku priorytetem „Muzyka”, oraz w części program „Edukacja kulturalna”.

W latach 2008-2010 w ramach ww. programów wydatkowano następujące sumy na dotowanie projektów (w zaokrągleniu do pełnych złotych):

Na 2010 r. został ponadto ogłoszony program „Fryderyk Chopin – Promesa”, w ramach którego wydatkowano 32 997 079 zł.

Aktualna lista projektów realizowanych dzięki środkom Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród tych projektów znajduje się m.in. budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, budowa siedziby NOSPR w Katowicach, budowa siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku czy siedziba Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

fragment tekstu: Kamila Stępień-Kutera Finansowanie kultury,
w: Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011

Kategorie

Finansowanie