Autor: Kamila Stępień-Kutera

Absolwentka teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (praca pt. Arrigo Boito i jego idee opery, promotor prof. dr hab. Michał Bristiger).
Autorka artykułów, recenzji, omówień i studiów naukowych m.in. dla „Res Facta Nova”, „De Musica”, „Ruchu Muzycznego”, „Zeszytów Literackich”, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Członek zespołu redakcyjnego pisma „De Musica / Krytyka muzyczna”.
Od kwietnia 2009 do lutego 2010 roku dyrektor biura Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, następnie specjalista ds. muzyki w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artykuły autora