Programy MKiDN w roku 2014

Znaczącą część życia muzycznego w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową metodę wsparcia dla takich przedsięwzięć ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Programy Ministra, w których dotacje na wydarzenia przyznawane są w trybie konkursowym.

Łączne kwoty wydatkowane na Programy w roku 2014, z których dotowane są przedsięwzięcia muzyczne, zestawione są w tabeli poniżej.

Lp.

Program

Kwota budżetu priorytetu (wykonanie)

W tym na zadania muzyczne

%

Tabela nr 1. Suma kwot na Programy MKiDN w roku 2014 - źródło: MKiDN, IMiT, NCK, IAM

1

Wydarzenia artystyczne – Muzyka

26 240 000

26 240 000

100%

2

Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

16 759 589,54

12 753 822,54

76%

3

Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury

24 247 152,68

4 958 138,68

20%

4

Edukacja – Edukacja artystyczna

4 235 000

2 875 000

68%

5

Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa

4 020 000

2 273 445,81

57%

6

Zamówienia kompozytorskie

2 225 000

2 225 000

100%

7

Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą

4 949 180

2 205 000

45%

8

Edukacja – Edukacja kulturalna

17 239 000

2 765 000

16%

9

Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury

12 720 660

1 900 000

15%

10

Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych

5 800 635,14

310 000

5%

11

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

3 463 907,50

60 000

2%

12

Kolberg 2014 – Promesa

3 121 231

1200000

38%

13

Turcja 2014 – Promesa

1 014 826

936 326

92%

Łącznie:

93 435 124,86

3 001 004,07

32%

 Warto zwrócić uwagę, że zadania muzyczne były realizowane w 2014 roku w 13 Programach Ministra stanowiły 32% wydatkowanych środków.

Maciej Ostatek
2016-01-25

Kategorie

Finansowanie