Autor: Maciej Ostatek

Menedżer kultury. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Menedżerów Muzycznych. Doświadczenie zdobywał w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, gdzie zajmował się marketingiem i sponsoringiem oraz w Narodowym Centrum Kultury, w którym koordynował szereg projektów: koncertów, wystaw, kampanii społeczno-edukacyjnych oraz wydawnictw muzycznych.

Obecnie pracuje jako freelancer - producent kreatywny i kierownik produkcji. Odpowiada również za działalność i rozwój Fundacji Promocji Kultury „W To Mi Graj”, której jest fundatorem, a od 2013 roku - członkiem Zarządu. Celem Fundacji jest m. in. produkcja ambitnych, artystycznych dokumentów oraz nawiązywanie filmowej współpracy z organizacjami kultury i twórcami. Jego pierwszym zrealizowanym filmem w roli producenta był muzyczny średniometrażowy film dokumentalny pt. Fugazi – Centrum Wszechświata (2016) w reż. L. Gnoińsiego.

Mieszka i pracuje w Warszawie.

Artykuły autora