Wydatki na kulturę z budżetu państwa w roku 2014

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2014 r., poz. 162) w części 24. budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano  kwotę w łącznej wysokości 2 991 054 000 zł (w 2013 roku: 2 838 756 000 zł, wzrost o 5%).

Największy udział w powyższej sumie miały koszty ponoszone w dziale 921. budżetu (1 473 449 000 zł), a obejmujące wydatki na państwowe i współprowadzone instytucje kultury i instytucje filmowe, w tym m.in. na: archiwa – 142 533 000 zł (w 2013 roku: 141 914 000 zł), muzea – 416 686 000 zł (w 2013 roku: 369 667 000 zł), na centra kultury i sztuki – 226 320 000 zł (w 2013 roku: 211 286 000 zł), na teatry włącznie z teatrami operowymi – 167 775 000 zł (w 2013 roku: 172 584 000 zł), na filharmonie i orkiestry 62 794 000 zł (w 2013 roku: 56 792 000 zł), na PISF 10 806 000 zł (w 2013 roku: 14 943 000 zł), jak również inne wydatki, w tym na liczne formy wsparcia kultury nie tylko poprzez dotacje instytucjonalne, lecz także indywidualne, takie jak stypendia bądź nagrody; łączna kwota wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury i pozostałą działalność wyniosła w 2014 roku 15 657 000 zł (w 2013 roku: 15 378 000 zł).

Maciej Ostatek
2015-05-10

Kategorie

Finansowanie