Wydatki na szkolnictwo muzyczne ze środków MKIDN w roku 2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół muzycznych. Tabela prezentuje wydatki na ten cel, przeznaczone przez resort w 2014 roku.

Lp.

Typ szkolnictwa

Liczba placówek

Łączna wartość finansowania

Tabela. Wydatki na szkolnictwo muzyczne w Polsce ze środków MKIDN

1

Szkoły muzyczne I stopnia

216

506 427 130

2

Szkoły muzyczne II stopnia

99[1]

174 008 438

3

Uczelnie muzyczne

8

224 895 781

4

Szkoły niepubliczne[2]

144

22 106 000

Łącznie:

467

927 437 349

 

Źródło: Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r , Centrum Edukacji Artystycznej oraz MKiDN.

 Maciej Ostatek
2016-01-27


[1] W tej liczbie są uwzględnione także zespoły szkół I i II stopnia.

[2] W tym publiczne szkoły artystyczne założone przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będąca JST.

Kategorie

Finansowanie