• W 2013 roku w ramach nowego „Programu wydawniczego” Instytut Muzyki i Tańca ukazały się trzy pierwsze publikacje: Kryształowy łabędź carskiego Petersburga Jacka Tokarczyka (Wydawnictwo Księży Młyn), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O i...
  • Poza programem wydawniczym Instytutu Muzyki i Tańca warto zwrócić uwagę na co najmniej dwie pozycje, które ukazały się w 2014 roku. Pierwszą z nich jest monumentalna biografia twórcy Baletów Rosyjskich Diagilew w tłum...
  • Rok 2016 nie obfitował niestety w nowości wydawnicze w dziedzinie tańca, niemniej ukazało się kilka ciekawych nowych pozycji. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany Tomasza Nowaka wydał Instytut Muzykologii Uniwer...
  • Mamy obecnie w Polsce dawną muzykę ludową, w pewnym stopniu wciąż związaną z obrzędowością i życiem codziennym, jest bliska jej muzyka odżywająca, czyli muzyka różniąca się od tradycyjnej tylko świadomym i pełnym szacunku podejściem wykonawcy do ludowego oryginału. Jest muzyka stylizowana, uprawiana przez zespoły pieśni i tańca, która w mniejszym lub większym stopniu odbiega od tradycyjnej, jej główną cechą jest dostosowanie do wymogów estrady i pokazu scenicznego. Jest muzyka folkowa z wszelkimi odmianami, jej twórcy przede wszystkim czerpią z tradycyjnej muzyki polskiej, ale też z innych źródeł. 

  • Muzyka była niewątpliwym priorytetem w pracy zbieraczej i badawczej Oskara Kolberga. Sam uczony był przecież kompozytorem, niedocenionym jednak za życia, ale i po śmierci również. Chyba niesłusznie, bo skrawki twórczości, które po nim pozostały są dobitnym dowodem jego talentu i wszechstronności artystycznej, które z oczywistych dziś powodów nie mogły się rozwinąć. Wydarzenia artystyczne podjęte w ramach roku jubileuszowego 2014 to przede wszystkim koncerty i spektakle muzyczne. W każdym z nich w sposób szczególny obecna była muzyka tradycyjna oraz taniec.

  • Polskie tańce narodowe – mazur, kujawiak, oberek – były inspiracją dla wielu kompozytorów, także po Chopinie (np. Wieniawski, Zarzycki, Szymanowski itd.).

  • Nad tradycją mniejszości czuwają sami członkowie tych społeczności oraz związki i stowarzyszenia. Oficjalnie istnieje w Polsce 9 mniejszości narodowych. Doliczyłam jeszcze mniejszość religijną – żydowską.

  • Bardzo ważne dla podtrzymania istnienia muzyki ludowej (z jej wszystkimi wariantami) są jej przekaz i dokumentacja jeszcze istniejących wykonawców autentycznych.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza