• 2014 był rokiem poświęconym dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga, największego polskiego badacza tradycji polskiej wsi, w tym tradycji tanecznej. W ramach obchodów Roku Kolberga taniec tradycyjny obecny był w ramach wielu projektów rea...
 • W świecie baletu 2014 zaznaczył się w dużym stopniu końcem współpracy Jacka Przybyłowicza z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Podjęta przez Przybyłowicza próba stworzenia zespołu baletowego z repertuarem łączącym klasykę i współczesnoś...
 • Pozytywną zmianą, jaka dokonała się w roku 2014, było zauważenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasług artystów tańca, czego odzwierciedleniem było przyznanie po raz pierwszy Dorocznej Nagrody Ministra w kategorii taniec. Otrzymał j...
 • Rok 2016 był ostatnim rokiem działalności Bałtyckiego Teatru Tańca. W związku ze zmianą dyrektora Opery Bałtyckiej (którym po konkursie został Warcisław Kunc) zrezygnowano z koncepcji autonomicznego zespołu współczesnego w ramach instytucji i powrócono do ...
 • Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii taniec została przyznana w 2016 roku po raz trzeci. Jej laureatem został choreograf Jacek Przybyłowicz. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis został przyznany w 2016 prof. Ewie W...
 • Rok 2011 dla polskiego tańca był okresem znaczącym z uwagi na rozpoczęcie praktycznej działalności przez Instytut Muzyki i Tańca. Najważniejszą incjatywą IMIT w 2011 był niewątpliwie I Kongres Tańca, zorganizowany w kwietniu w Warszawie.

 • 2012 był drugim rokiem działalności Instytutu Muzyki i Tańca, czasem stabilizowania się formuł programowych wprowadzonych rok wcześniej oraz rozpoczęcia nowych projektów. Z najważniejszych inicjatyw należałoby wymienić przede wszystkim współorganizację Polskiej Platformy Tańca oraz ogólnopolską konferencję o edukacji.

 • W 2013 zrealizowane zostały pierwsze edycje dwóch nowych programów własnych departamentu tańca -  „Zamówienia choreograficzne” oraz „Program wydawniczy”.

 • Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania m.in. prowadzenia portali TaniecPOLSKA.pl i Tance.edu.pl oraz innych stron tematycznych własnych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów własnych i projektów specjalnych.

 • Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania m.in. prowadzenia portalu taniecPOLSKA oraz innych własnych stron tematycznych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów własnych i projekt&oa...
 • Aktywność Instytutu Muzyki i Tańca w obszarze tańca obejmuje stałe działania, m.in. prowadzenia portali taniecPOLSKA.pl i Tance.edu.pl oraz innych stron tematycznych własnych, a także biblioteki. Poza tym IMiT realizuje corocznie szereg programów wł...
 • Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze szwajcarskimi partnerami RESO i Pro Helvetią zorganizował w lipcu 2013 warsztaty z dramaturgii tańca dla międzynarodowej grupy uczestników. Prowadzone przez znanego dramaturga Guy Coolsa warsztaty zgromadziły dwudziestu uczestników z Polski, Szwajcarii i Rumunii.

 • Instytut Muzyki i Tańca był współorganizatorem zakończonego w maju 2015 roku europejskiego programu European Video Dance Heritage (http://evdhproject.eu) zrzeszającego kilkanaście instytucji europejskich. Celem programu była m.in. dbałość o europejs...
 • Warsztaty dla menadżerów W ramach trwającego do końca 2014 projektu zorganizowane zostały przez Instytut Muzyki i Tańca warsztaty dla młodych menadżerów tańca Produkcja i promocja tańca w Polsce (Warszawa, 13–14 września), w któ...
 • Terytoria Choreografii Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie to program prezentacji tańca współczesnego z udziałem artystów, pedagogów i teoretyków tańca skupionych wokół Polskiej Platformy Tańca 2014. Pro...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza