• Do najbardziej wyrazistych przejawów muzycznej aktywności folkowych artystów – zarówno tych doświadczonych, jak i debiutantów – należą konkursy, zarówno sceniczne, jak i fonograficzne. Budzą też one spore zainteresowanie publiczności.

 • Najważniejszym przejawem żywotności muzyki folkowej są koncerty, a kwintesencją owych spotkań z muzyką graną na żywo są festiwale. Oczywiście, to właśnie festiwale, najczęściej kilkudniowe, ze względu na swój rozmach są najbardziej spektakularnym wyrazem scenicznej siły folku.

 • Jednym z najważniejszych wydarzeń, związanych z kulturą tradycyjną, był w 2016 roku jubileusz pięćdziesięciolecia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Przegląd konkursowy wraz z imprezami towarzyszącymi odbywał się w dniach 24-26 czerwca.

 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej i folkowej, odbywających się w Polsce w roku 2016:   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH IM. WŁADYSŁAWA TREBUNI-TUTKI (w ramach 48. Międzynarodoweg...
 • Laureaci wybranych konkursów muzyki tradycyjnej, odbywających się w Polsce w roku 2014:   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KAPEL, ŚPIEWAKÓW I INSTRUMENTALISTÓW LUDOWYCH IM. WŁADYSŁAWA TREBUNI-TUTKI (w ramach 46. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU...
 • Nie istnieje w Polsce – w odróżnieniu od wielu krajów europejskich – systemowy program nauczania folkloru muzycznego na żadnym z poziomów edukacji – ani powszechnej, ani artystycznej.

 • Festiwale tworzą sytuację święta, odbywając się zwykle raz lub dwa razy do roku, ale tym, co jest potrzebne w największym stopniu środowisku muzyki tradycyjnej jest oczywiście edukacja. Wiodące organizacje jako główne swoje zadanie realizują właśnie projekty edukacyjne.

 • Oferta edukacyjna, prowadzona na gruncie nauczania nieformalnego, obejmująca naukę tradycyjnej muzyki, śpiewu i tańca, jest w Polsce bardzo bogata.

 • Edukacyjno-artystyczne programy ciągłe, prowadzone w ramach działalności Pracowni Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca, pozwoliły na zintensyfikowanie w 2016 roku lokalnego przekazu muzycznych tradycji. W VI edycji Szkoły Mistrzów Tradycji o...
 • Fundacja „Muzyka Kresów” Głównym celem fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej powołana została prz...
 • 17 czerwca 2015 roku, z inicjatywy Andrzej Kosowskiego – dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnej, została powołana Pracownia Muzyki Tradycyjnej, której celem jest koordynowanie programów wspierających rozwój inicjatyw, zarówno w ramach instytucji, jak i nieformalnych grup, na rzecz zachowywania i kontynuacji tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce.

 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych Organizacją, która reprezentuje muzyków ludowych, jest w pewnym stopniu Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest twórcze kultywowa...
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą autentycznych (zweryfikowanych pod względem etnograficznym) wykonawców i twórców ludowych, w tym również w dziedzinie muzyki (...
 • Wydawnictwa fonograficzne z dziedziny muzyki tradycyjnej i folkowej mają małe nakłady, wydawcy są rozproszeni i brakuje informacji o nich. To prawdziwie chałupnicza działalność, choć oczywiście jest kilka serii wydanych w sposób systemowy.

 • Rok 2011 przyniósł kilka bardzo ważnych wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną. Jednym z nich są Pieśni ze Kożyna, wydane przez białostockie Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (inicjatorka – Julita Charytoniuk). Płyta ta zajęła II miejsce na konkursie Fonogram Źródeł 2011. Jest to zapis repertuaru pieśniowego i opowieści dwóch śpiewaczek z wymienionej wsi.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza