• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów. Pierwszy rodzaj finansowany jest z budżetu państwa: są to stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres, nie dłuższy jednak niż trzy kolejne miesi...
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje m.in. dwoma typami stypendiów: finansowane z budżetu państwa stypendia półroczne, roczne lub przyznawane na inny okres stypendia dotyczące działalności twórczej, w tym muzyki, czy ...
 • W myśl Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno organy administracji państwowej, jak i samorządowej tworzą instytucje kultury.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stano...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspozycji instytucji państwowych o różnym profilu muzycznym. Łączna kwota przyznanych im dotacji w 2015 roku wyniosła zgodnie z niniejszymi danymi 146 479 984 zł.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zał...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem poznać wydatki na kulturę, w tym ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stanowić je będą budżety...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspo...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół pu...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest także organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szk&oacut...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół mu...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół pu...
 • Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi obecnie obszar prawa kultury są: 1. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. nr 13, poz.123, z późn. zm.); 2. ustawa z dnia 21 listopada 1...
 • Wśród licznych uwag środowiska muzycznego (reprezentowanego m.in. przez Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, Związek Kompozytorów Polskich, Polską Radę Muzyczną, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, a także związki ...
 • Najnowszą i aktualnie obowiązującą wersję Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza