• Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS powołany został uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 18 grudnia 1970 roku. Jego celem statutowym jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o tr...
 • Fundusz promocyjny Związku Artystów Wykonawców STOART działa na podstawie regulaminiu uchwalonego podczas Nazwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 4 marca 2012 roku. Celem Funduszu jest promowanie artystycznej działalności...
 • Od czasu przełamania monopolu PWM pojawiło się w Polsce wiele nowych wydawnictw muzycznych, oferujących publikacje książkowe lub nutowe. Sporą grupę stanowią wśród nich wydawnictwa akademickie i uniwersyteckie, działające przy wyższych uczelniach muzycznych. Drugą grupę stanowią nowe prywatne wydawnictwa, a trzecią - wydawnictwa będące częścią instytucji kultury. Czwartą grupę stanowią wydawnictwa książkowe, w których działalności książki muzyczne pojawiają się sporadycznie.

 • Badania rynku wydawniczego w Polsce, przeprowadzone przez Instytut Muzyki i Tańca, wykazały, że w 2013 roku w kraju czynnie działało 181 podmiotów publikujących książki o muzyce.

 • W 2014 roku ukazało się 256 nowych książek o tematyce muzycznej i 350 publikacji nutowych. Takie dane uzyskane zostały na podstawie zarówno wskazań katalogu Biblioteki Narodowej[1], jednej z dwóch placówek – obok Biblioteki Jagiellońskiej – która gromadzi ...
 • Rok 2014 przyniósł kilkanaście nowych książek, wydanych z okazji obchodów Roku Kolberga czyli 200. rocznicy urodzin wybitnego folklorysty i etnografa. Ukazały się m.in. dwie znaczące pozycje biograficzne o jubilacie: bogato ilustrowany album ...
 • Lista podmiotów w układzie alfabetycznym. Każda metryczka podmiotu obejmuje 3 pola danych: 1. skróconą nazwę wydawnictwa (na potrzeby alfabetycznego układu list), 2. pełną nazwę formalnie (prawnie) zatwierdzoną oraz 3. profil czyli kró...
 • W Polsce działa kilkanaście wytwórni zajmujących się muzyką poważną. Do najbardziej aktywnych zaliczyć można m. in.: Acte Préalable, CD Accord, BeArTon, DUX Recording Producers, Fundację „Pro Musica Camerata”, Musicon, POLmusic, Polskie Nagrania, Selene Records.

 • Fonografia 2012

  07-07-2022  | Autor: Katarzyna Korzeniewska

  Od początku XXI wieku branża fonograficzna funkcjonowała w obliczu spadających przychodów spowodowanych transformacją systemu medialnego, spadkiem masowego zainteresowania zakupem CD, szeroką dostępnością treści w Internecie i nielicencjonowanym udostępnianiem nagrań. Pod tym względem rok 2012 był przełomowy na rynku globalnym, a także w Polsce.

 • Rok 2013 to dla polskiej fonografii kolejny rok transformacji. Kluczowe zmiany dotyczyły zarówno całego ekosystemu medialnego, w którym funkcjonuje fonografia, jak i struktury głównych graczy w branży, a także praktyk odbiorczych.

 • Rynek fonograficzny w Polsce wzrósł w 2015 roku o 3,59%. Obrót wyniósł ponad 231 milionów złotych, a wartość detaliczna szacowana jest na 430 milionów złotych. W skali globalnej również zauważyliśmy znaczącą zmianę jak na tę  trwającą w marazmie od lat branżę: odnotowano 3,5% wzrostu przychodów. Wartość całego globalnego rynku szacowana jest na 15 miliardów dolarów.

 • Rok 2016 światowa branża fonograficzna zakończyła wzrostem wartości przychodów o 5,9% w porównaniu do 2015 roku. Wartość globalnych przychodów w fonografii szacowana jest przez International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) na 15,7 mld dolarów. Kluczowym czynnikiem wzrostu był w tym wypadku wzrost wpływów z dystrybucji cyfrowej, a precyzyjniej - z  subskrybcji w serwisach streamingowych (60,4% wzrostu przychodów w porównaniu z 2015 rokiem)

 • Rok 2014 był dobrym rokiem dla polskiej branży fonograficznej: jej przychody na rynku detalicznym wzrosły o 7% w porównaniu z 2013, a wpływy ze sprzedaży fizycznej i cyfrowej wyniosły sumarycznie 348 mln zł. Przychody światowego rynku fonograficznego spadły o 0,4% w porównaniu z 2013 i wyniosły prawie 15 miliardów dolarów.

 • Kwerendy i badania rynku prasy muzycznej, przeprowadzane przez Instytut Muzyki i Tańca, pozwoliły na zebranie danych o 84 czasopismach muzycznych ukazujących się w Polsce w 2013 roku, w tym: 2 dwutygodnikach, 16 miesięcznikach, 6 dwumiesięcznikach, 21 kwartalnikach, 3 półrocznikach, 20 rocznikach i 16 tytułach wydawanych nieregularnie. Nie odnotowano istnienia żadnego pisma o muzyce ukazującego się raz w tygodniu lub częściej.

 • Czasopisma muzyczne ukazujące się w roku 2013 (według częstotliwości wydań): - dwutygodniki: Dwutygodnik.com Ruch Muzyczny - miesięczniki: Audio Hi-Fi • Hi-End • Muzyka • Kino domowe • Video Basista. Magazyn Esensja. M...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza