• Zachowania muzyczne są na ogół zachowaniami wyuczonymi. Mając to na względzie, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek głębszą analizę wydarzeń na muzycznej scenie bez odwołania się do jej kontekstów edukacyjnych. Odwołania takie winny obejmować zarówno działanie w sferze oświaty publicznej (powszechną edukację muzyczną), szkolnictwie artystycznym, jak i inne, relatywnie nowe zjawiska w tym zakresie.

 • W okresie między 13 marca a 10 maja 2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, mające na celu przygotowanie pełnego zestawienia inicjatyw, programów i działalności o charakterze edukacyjnym realizowanych przez wszystkie filharmonie, orkiestry, teatry muzyczne i opery działające na terenie całego kraju. Zebrane w ten sposób wyniki miały stać się przyczynkiem do dyskusji nad kondycją tego obszaru muzycznej edukacji, jak i polem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

 • Udział wydatków na kulturę w budżecie państwa w ciągu ostatnich trzech lat wzrasta i wynosił kolejno w 2008 roku 0,69% (co przełożyło się na kwotę 2 220 010 000 zł), w 2009 – 0,73% (czyli 2 448 896 000 zł) i w 2010 – 0,75% (2 722 956 000 zł).

 • Zgodnie z sprawozdaniem Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu państwa w 2015 roku w części 24. wydatków tj. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” widnieje kwota w wysokości 3 245 118 000 zł (w 2014 roku: 2 991 054 000 zł, wzrost o 8,5 %), przy czym największy udział w powyższej sumie miały koszty ponoszone w dziale 921. budżetu (1 690 012 000 zł). 

 • Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2012 (DzU z dnia 15 marca 2012 roku, poz. 273) w części 24 budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatkowanie kwoty łącznej 2 882 886 000 zł.

 • Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 roku, poz. 169) w części 24 budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatkowanie kwoty łącznej 2 926 940 000 zł (w 2012 roku: ...
 • Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2014 r., poz. 162) w części 24. budżetu państwa „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano  kwotę w łącznej wysokości 2 991 054 000 zł (w 2013 rok...
 • Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 maja 2016 r.[1] dotacja podmiotowa dla państwowych instytucji kultury podległych MKDiN w 2016 roku wyniosła 692 093 000 zł (w 2015 roku: 628 758 000 zł, wzrost ...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem utworzonego w oparciu o Ustawę o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (DzU z 2004 r., nr 4, poz. 27) Funduszu Promocji Kultury, z którego środków są finansowane m.in. dotacje przyznawane w ramach Programów Ministra. Wśród Programów zasadniczo największe znaczenie dla finansowania działalności środowiska muzycznego (zarówno samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych) ma program „Wydarzenia artystyczne” (w 2008: „Promocja twórczości”), wraz z wydzielonym od 2010 roku priorytetem „Muzyka”, oraz w części program „Edukacja kulturalna”.

 • Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe oraz niezwykle liczne organizacje pozarządowe. Systemową metodę wsparcia dla takich przedsięwzięć ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są programy, w których dotacje na wydarzenia przyznawane są w trybie konkursowym.

 • Programy MKiDN w roku 2015

  07-07-2022  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część przedsięwzięć muzycznych w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Syste...
 • Znaczącą część życia muzycznego w kraju tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez instytucje samorządowe, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową metodę wsparcia ...
 • Programy MKiDN w roku 2014

  07-07-2022  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część życia muzycznego w Polsce tworzy działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową met...
 • Programy MKiDN w roku 2016

  07-07-2022  | Autor: Maciej Ostatek
  Znaczącą część przedsięwzięć muzycznych w Polsce to działalność realizowana poza instytucjami państwowymi – przez jednostki samorządu terytorialnego, niezwykle liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Systemową...
 • Kompozytor – rezydent Program nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w ...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza