• Ogółem problem „dzieł osieroconych” dotyka ok. 40 proc. dorobku artystycznego (nie tylko muzycznego), który nie może być w żaden sposób wykorzystany, adaptowany czy publicznie udostępniany.

 • W 2011 roku podjęte zostały działania mające na celu regulację prawa medialnego obowiązującego w Polsce, co wyrażało się w resorcie kultury pracami nad ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych usługach medialnych.

 • W latach dziewięćdziesiątych wielu analityków sektora kulturalnego postulowało odciążenie władz publicznych w zakresie finansowania kultury i aktywizację innych tzw. alternatywnych form finansowania, do których można zaliczyć między innymi sponsoring i mecenat. Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem rozmaitych form takiego finansowania – należy do nich np. finansowanie społecznościowe (crowdfounding) lub wpływy z tytułu tzw. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • W 2014 roku organizacje społeczne i instytucje publiczne prowadzące działalność muzyczną wykorzystywały liczne narzędzia alternatywnego finansowania zadań statutowych. Można zaliczyć do nich mechanizm tzw.1%, związany z możliwością przekazywania przez podatników, będących osobami fizycznymi jednego procenta podatków dochodowych na rzecz organizacji pożytku publicznego, sponsoring i donacje oraz crowdfounding – nowe źródło finansowania projektów artystycznych.

 • Definicja organizacji pożytku publicznego Organizacja pożytku publicznego to szczególna formuła prawna wprowadzona ustawą z 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacjami takimi mogą być organizacje pozarządo...
 • Wg stanu na dzień 15 września 2015 roku łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 roku wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego. Beneficjentami tych wpłat było 7888 organizacji pożytku publicznego.

 • Według danych GUS w 2014 roku status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiadało 8,7 tys. podmiotów. „Wśród 7,4 tys. OPP, które w 2014 r. otrzymały odpis 1% od podatku PIT, średnia kwota tego odpisu wyniosła 68,1 tys. zł, ...
 • „Wg stanu na dzień 15 września 2016 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego (…) Liczba podatników, którzy w...
 • Od wielu lat kwestia udziału sponsoringu i mecenatu w budżetach organizacji kulturalnych budzi kontrowersje. W Europie wpływy pochodzące z tego tytułu w znikomym stopniu zasilają placówki muzyczne. W USA czy Kanadzie rozbudowany system donacji i spo...
 • Sponsoring poza kilkoma wyjątkami nie odgrywa ważnej roli w finansowaniu działalności instytucji muzycznych. Według przedstawionych przez Instytut Muzyki iTańca danych z 2013 roku[1] średni wpływ badanych filharmonii polskich z tego tytułu wynosił 175 tys...
 • Crowdfounding w Polsce

  07-07-2022  | Autor: Jerzy Łysiński
  Nową, interesującą metodą pozyskiwania źródeł finansujących projekty artystyczne jest tzw. crowdfounding. Crowfounding jest dzieckiem współczesnej rewolucji informatycznej i towarzyszącego jej rozwoju serwisów społecznościowych. Właśni...
 • Do aktywnych portali zajmujących się finansowaniem społecznościowym w Polsce można zaliczyć portal sportowy Fans4Club, Megatotal.pl – portal niezależnych tworców, Siepomaga.pl – portal charytatywny, Fundujesz.pl – realizujący projekty społeczne oraz portale zajmujące się w mniejszym lub większym stopniu także finansowaniem przedsięwzieć z dziedziny muzyki klasycznej - Wspieramkulture.pl, Polakpotrafi.pl, Odpalprojekt.pl.

 • Crowdfunding w roku 2014

  07-07-2022  | Autor: Jerzy Łysiński
  Finansowanie społecznościowe w Polsce realizowane jest za pośrednictwem dwóch portali crowdfundingowych, odpowiedników brytyjskiej strony Kickstarter – Wspieram.to oraz Polak.Potrafi.pl. Dziesięć najbardziej zaawansowanych projekt&oacu...
 • Polska Fundacja Muzyczna została powołana do istnienia w listopadzie 2003 roku. Jej jedynym celem statutowym jest "niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych".

 • Fundacja "Dom Muzyka Seniora" ustanowiona została przez fundatora Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie aktem notarialnym w dniu 25 marca 2004 roku. Jej głównym celem było doprowadzenie do utworzenia Domu Muzyka Seniora zapewniającego poczucie bezpieczeństwa artystom muzykom, którzy zeszli już z estrad koncertowych, a ze względu na trudności życiowe wieku podeszłego wymagają pomocy innych osób.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza