• Zasadniczy problem w raportowaniu obecności muzyki polskiej w mediach – stacjach radiowych, a zwłaszcza w telewizji – wynika z faktu rozproszonych, niekompletnych i niespójnych danych. Wydaje się więc, że bardziej efektywne od rekonstruo...
 • 1 stycznia 2012 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o radiofonii i telewizji, znowelizowanej Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 nr 85 poz. 459).

 • W 2011 roku w muzyce alternatywnej w zakresie fonografii bezapelacyjnym zwycięzcą rankingów jest Michał Jacaszek z płytą Glimmer, co wiąże się także z tym, że płyta ta wywołała spore zainteresowanie za granicą.

 • Unsound & Off 2011

  07-07-2022  | Autor: Antoni Beksiak

  Najważniejsze wśród festiwali alternatywy roku 2011 to krakowski "Unsound" oraz katowicki "Off".

 • Taniec współczesny w Polsce animowany jest przede wszystkim dzięki stałej obecności w programach festiwali krajowych i międzynarodowych. Również dla baletu ta formuła nabiera coraz istotniejszego znaczenia jako urozmaicenie repertuaru i okazja do zaproszenia zagranicznych zespołów. W 2011 odbyły się kolejne edycje tych imprez, które od lat pełnią funkcję głównych scen i miejsc aktywizujących środowisko, kontynuowane były także przedsięwzięcia o relatywnie krótkiej historii oraz pojawiły się nowe inicjatywy.

 • Z największych wydarzeń artystycznych 2012 w ramach festiwali należałoby wymienić wizytę Tanztheater Bremen w ramach 9. Poznańskiej Wiosny Baletowej z rekonstrukcją spektaklu Reinhild Hoffmann Callas, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie i Dni Sztuki Tańca.

 • Festiwale tańca jak zawsze zapewniły wizyty znakomitych zespołów i twórców z całego świata. Mogliśmy oglądać m.in. zespół Billa T. Jonesa (Festiwal Rozdroże), Cullberg Balet (Dni Sztuki Tańca), Needcompany (Maltafestival), ...
 • Międzynarodowe festiwale jak zawsze zapewniły obecność na polskiej scenie największych nazwisk światowego tańca. W 2015 roku największe emocje wzbudziły niewątpliwie pokazy spektakli Company Wayne McGregor oraz Paul Taylor Dance Company, niemniejsze pojawienie się legendy niemieckiego tańca współczesnego – Susanne Linke czy belgijskiej grupy Ultima Vez.

 • Nie maleje aktywność organizatorów festiwali i przeglądów, ich liczba utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i nadal jest to jedna z głównych form prezentacji tańca współczesnego w Polsce. Międzynarodowe festiwale jak...
 • Lista krajowych i międzynarodowych festiwali i przeglądów tańca w kolejności kalendarzowej w 2016: „(sic!) four seasons”, 12 lutego – 14 października, Warszawa: rozłożony na przestrzeni całego roku festiwal skoncentrowany na tań...
 • Oprócz budżetu państwa zasadniczym źródłem finansowania działalności kulturalnej są finanse samorządów – od wojewódzkich, poprzez miejskie, po gminne i powiatowe. Samorządy wojewódzkie w ramach swych rocznych budżetów na przestrzeni lat 2009-2010 planowały przeznaczanie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego od około 4,5 do 12,5 proc. całości rocznych wydatków – licząc łącznie kwoty na bieżącą działalność kulturalną oraz na inwestycje, w tym także środki pochodzące z programów unijnych.

 • W roku 2011 zwraca uwagę występująca we wszystkich województwach tendencja do niższego wykonania budżetu w zakresie wydatków na kulturę w stosunku do zakładanego planu. Zarazem jednak w zasadzie we wszystkich przypadkach plan równy jest wykonaniu, jeśli chodzi o dotacje bieżące przekazane na działalność instytucji muzycznych.

 • Znacząca część wydatków na kulturę poza budżetem państwa w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 • Znacząca część wydatków na kulturę poza transferami z budżetu państwa pochodzi z budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Chcąc pozyskać dane finansowe dotyczące wydatków na kulturę, w tym muzykę, miast wojewódzkich...
 • Znacząca część wydatków na kulturę - poza budżetem państwa - w skali kraju pochodzi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wobec ich mnogości i złożonej struktury, chcąc pozyskać w pierwszej kolejności dane dotyczące budżetów ...

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza