• Pierwsza klasa klawesynu w polskim szkolnictwie wyższym, prowadzona przez Emmę Altberg, powstała w PWSM w Łodzi w latach 40. XX wieku (prawdopodobnie w roku akademickim 1948/49). Obecnie na uczelniach muzycznych w Polsce prowadzona jest działalność dydaktyczna, naukowa i artystyczna w dziedzinie muzyki dawnej według przyjętych przez każdą uczelnię odrębnych zasad, przy czym przedmiot Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, obowiązujący w programach wszystkich wyższych uczelni artystycznych w Polsce, zapoczątkował istotne zmiany w sposobie postrzegania muzyki dawnej i jej interpretacji w środowisku akademickim.

 • Większość spośród polskich uczelni muzycznych prowadzi kształcenie w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej. Jedynym wyjątkiem jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, która jednak planuje uruchomienie tego rodzaju studiów – w trybie studiów podyplomowych – w roku akademickim 2014/15. Aktualnie istniejące jednostki muzyki dawnej powstały w obecnym kształcie na ogół w ostatnich kilku latach, jednak tradycje jej nauczania sięgają ostatnich dekad XX wieku.

 • W roku 2015 odbyło się kilka ważnych inicjatyw na polu edukacyjnym, przeznaczonych dla młodych wykonawców muzyki dawnej.

 • Ważną rolę w kształtowaniu świata tańca spełniają programy edukacyjne, również te wykraczające poza skierowane do specjalistów, liczne warsztaty tańca.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę odbywały się w ciągu całego 2012 roku warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść swoje umiejętności zawodowe.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2013 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności zawodowych.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2015 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności zawodowych.

 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2014 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności...
 • Tradycyjnie już na szeroką skalę przez cały rok 2016 organizowane były warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów (głównie podczas festiwali tańca), jak i profesjonalnych tancerzy, chcących podnieść poziom swoich umiejętności...
 • W lutym 2013 w Bytomiu odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej siedziby zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, ktorego dziekanem jest Jacek Łumiński. W budynku znajduje się osiem sal do ćwiczeń przystosowanych do zajęć z tańca oraz ...
 • W roku szkolnym 2014/2015 w pięciu państwowych szkołach baletowych proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami wyglądały następująco: W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, kt&oac...
 • W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych, w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło je łącznie 58 absolwentów. W Bytomiu mieści się siedziba zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, którego dziekanem jest Jacek Łumiński...
 • W Polsce działa pięć państwowych szkół baletowych. Proporcje pomiędzy uczniami przyjętymi na nowy rok szkolny i absolwentami w roku szkolnym 2015/2016 wyglądały następująco:   Liczba uczniów w 2016 OSB ...
 • Najważniejszym tematem w roku szkolnym 2012/13 było ogłoszenie i wprowadzenie do szkół pilotażowych reformy szkół muzycznych I stopnia.

 • Podział na działy stawia przed całą społecznością szkołą wyzwania o charakterze organizacyjnym, informacyjnym, tworzy potrzebę nowych kompetencji i form współdziałania nauczycieli, jak również bardziej wielofunkcyjne podejście do zadań edukacyjnych placówki. Zadania świadomego konstruowania jej profilu i tożsamości wymagają konkretnych i zintegrowanych działań animacyjnych ze strony dyrekcji szkół wspieranych działaniami centralnymi.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza