• W żadnej z filharmonii twórczość kompozytorów polskich nie stanowi wiodącego nurtu programowego. Nie jest to oczywiście zarzut, jedynie stwierdzenie stanu rzeczy. Żaden świadomy odbiorca kultury muzycznej nie pragnąłby zresztą takiego ograniczenia. Polskie instytucje muzyczne działają (albo powinny się starać działać) w europejskim obiegu kulturowym i z tego punktu widzenia udział muzyki polskiej stanowi dopełnienie obrazu ogólnej kultury muzycznej naszego kontynentu i świata. Niemniej jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że repertuary zespołów orkiestrowych budowane są wokół zaledwie kilkunastu dzieł z dorobku kompozytorów polskich.

 • W myśl Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno organy administracji państwowej, jak i samorządowej tworzą instytucje kultury.

 • Z wielkich festiwali 2011 roku najciekawiej zaprezentował się „Chopin i jego Europa” organizowany przez NIFC, którego program, mimo obstrukcji ze strony ówczesnego dyrektora naczelnego, udało się skonstruować atrakcyjnie. Pojawiło się wiele wielkich osobow...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stano...
 • W większości najważniejszych festiwali muzyka polska się pojawia; oczywiście proporcje i liczba dzieł zależą od pomysłu i inwencji szefów artystycznych, profilu czy pozyskanych do uczestnictwa wykonawców.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspozycji instytucji państwowych o różnym profilu muzycznym. Łączna kwota przyznanych im dotacji w 2015 roku wyniosła zgodnie z niniejszymi danymi 146 479 984 zł.

 • Repertuar orkiestr rzadko obejmuje muzykę barokową, w naszych czasach już zupełnie niemal przyporządkowaną zespołom instrumentów historycznych specjalizujących się w tzw. wykonawstwie historycznie poinformowanym. Wyjątkiem są koncerty Vivaldiego, na...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem wyróżnić w pełnej kwocie wydatków na kulturę koszty ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zał...
 • Jeśli pominąć tutaj Chopina, którego 200. rocznica urodzin obchodzona była przez ponad rok, w repertuarach polskich filharmonii dominuje twórczość Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego oraz Grażyny Bacewicz. Dobrze reprezentowane są również utwory: Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Krzesimira Dębskiego.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem poznać wydatki na kulturę, w tym ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stanowić je będą budżety...
 • Oprócz działających w kraju 11 instytucjonalnych teatrów operowych, w panoramie przedsięwzięć odwołujących się do szeroko pojętego funkcjonowania muzyki w kontekście scenicznym należy wymienić 6 teatrów muzycznych (Gdynia, Gliwice, Lublin, Łódź, Warszawa, Wrocław), jeden teatr impresaryjny bez własnej siedziby (Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka im. Jana Kiepury, Warszawa) oraz Krakowską Operę Kameralną, która działa od roku 1991, ale dopiero od 2000 dysponuje stałą siedzibą.

 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspo...
 • Codzienne życie polskich instytucji muzycznych w 2015 roku zdominował 17. Konkurs Chopinowski. Przed jego rozpoczęciem na licznych estradach prezentowali się polscy uczestnicy, a po zakończeniu na recitale i koncerty zapraszano laureatów i najlepszych naszych pianistów. Oprócz Szymona Nehringa był to przede wszystkim Krzysztof Książek.

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół pu...
 • Pierwszeństwo w 2015 roku należy oddać obchodzącej 50-lecie „Wratislavii Cantans”. Jubileusz miał szczególny charakter, zbiegł się z otwarciem wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza