• Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu przez nie działalności statutowej. Chcąc zatem poznać wydatki na kulturę, w tym ponoszone na kultywowanie i upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności założyć, że stanowić je będą budżety...
 • Budżety państwowych instytucji kultury służą realizowaniu działalności statutowej, w tym kultywowaniu muzyki. Chcąc poznać wydatki na kulturę, które są przeznaczone na upowszechnianie muzyki, należy w pierwszej kolejności zbadać budżety pozostające w dyspo...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół pu...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest także organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szk&oacut...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół mu...
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym szkolnictwo artystyczne w Polsce, w tym szkoły muzyczne I i II stopnia oraz uczelnie muzycznie. MKiDN dofinansowuje także szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół pu...
 • Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi obecnie obszar prawa kultury są: 1. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. nr 13, poz.123, z późn. zm.); 2. ustawa z dnia 21 listopada 1...
 • Wśród licznych uwag środowiska muzycznego (reprezentowanego m.in. przez Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, Związek Kompozytorów Polskich, Polską Radę Muzyczną, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, a także związki ...
 • Najnowszą i aktualnie obowiązującą wersję Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 • Ogółem problem „dzieł osieroconych” dotyka ok. 40 proc. dorobku artystycznego (nie tylko muzycznego), który nie może być w żaden sposób wykorzystany, adaptowany czy publicznie udostępniany.

 • W 2011 roku podjęte zostały działania mające na celu regulację prawa medialnego obowiązującego w Polsce, co wyrażało się w resorcie kultury pracami nad ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy 2007/65/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. o audiowizualnych usługach medialnych.

 • W latach dziewięćdziesiątych wielu analityków sektora kulturalnego postulowało odciążenie władz publicznych w zakresie finansowania kultury i aktywizację innych tzw. alternatywnych form finansowania, do których można zaliczyć między innymi sponsoring i mecenat. Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem rozmaitych form takiego finansowania – należy do nich np. finansowanie społecznościowe (crowdfounding) lub wpływy z tytułu tzw. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • W 2014 roku organizacje społeczne i instytucje publiczne prowadzące działalność muzyczną wykorzystywały liczne narzędzia alternatywnego finansowania zadań statutowych. Można zaliczyć do nich mechanizm tzw.1%, związany z możliwością przekazywania przez podatników, będących osobami fizycznymi jednego procenta podatków dochodowych na rzecz organizacji pożytku publicznego, sponsoring i donacje oraz crowdfounding – nowe źródło finansowania projektów artystycznych.

 • Definicja organizacji pożytku publicznego Organizacja pożytku publicznego to szczególna formuła prawna wprowadzona ustawą z 1 stycznia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacjami takimi mogą być organizacje pozarządo...
 • Wg stanu na dzień 15 września 2015 roku łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 roku wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego. Beneficjentami tych wpłat było 7888 organizacji pożytku publicznego.

Kategorie

Chmura Tagów

Wyszukiwana fraza